21. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2005

O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích

Pan Hekrdla se snaží tak trochu manipulovat fakty, když píše, že Fidel přece nemůže mít v rukou veškerou moc, protože všechny vrcholné úřady přece neobtěžují starce a nepožadují od něho veškerá rozhodnutí, neotravují ho s méně významnými otázkami. Podle této logiky může pan Hekrdla také argumentovat, že ani Stalin, Mao nebo Hitler neměli v rukou veškerou moc, protože i oni měli stranické a státní úředníky, "komandanty" provincií, šéfy podniků, armádní špičky i pěšáky, policii uniformovanou i tajnou, ideologické programátory.

Skutečností je, že právě jen tito vrcholní diktátoři zvolili, jakou politiku budou provádět jejich nižší úřady, že vytvořily právě tyto úřady. A v despotických režimech jednají činitelé úřadů jako loutky, neboť mohou zůstat v úřadě jen, pokud jsou loajální diktátorovi.

Takže na to nezapomínejme a nezamlžujme to polopravdami a sofistikou. Vyzývám kohokoliv, ať mi vysvětlí, co brání Fidelovi, aby zlikvidoval finančně či administrativně jakoukoliv kubánskou firmu?

Může mi někdo vysvětlit, co mu Fidelovi brání, aby rozhodoval o tom, jak má být řízen jakýkoliv kubánský podnik? Kdo smí na Kubě říci: Ne, nesouhlasím. A může někdo v kubánském tisku nebo mezi kubánskými občany vyjádřit nesouhlas s tím, jak Fidel řídí kubánské podniky a průmysl? Pokud ne, pak to všechno patří Fidelovi. Protož on rozhoduje, co se bude dělat s penězi, které ty podniky vydělají. Bez ohledu na to, kolik lidí se k tomu také vyjadřuje, konečné rozhodnutí je Fidelovo, a co je nejdůležitější, celkovou politiku ohledně toho, jak má být těch peněz použitou, vytvořil také Fidel.

Před dvěma lety řekl Fidel v jednom projevu, že se mu nelíbí jeho vlastní rozhodnutí z doby o několik let předtím, kdy dovolil, aby si lidé ve vlastních bytech otevřeli soukromé restaurace, pokud zaměstnanci byli pouze příslušníci jejich vlastní rodiny (rozšířilo se to v turistických oblastech, do těchto soukromých bytů, proměněných v kantýnu, pak chodili na oběd cizinci). Následujícího týdne zlikvidovala policie 96 takovýchto restaurací.

To dokazuje, až do jakých podrobnosti Fidel vykonává svou moc.

Během 45 let Fidelovy vlády učinil kubánský diktátor celou řadu takovýchto vlastních rozhodnutí.

Ano, Fidel Castro stárne, nedávno jsme byli svědky toho, jak přežil dramatický pád před kamerami, ale také jsme viděli, jak o několik minut později tento stařec řekl do televizních kamer, že je v pořádku a dál vládne.

Dalším důkazem, že pan Hekrdla nemá pravdu ohledně toho, do jaké míry Castro řídí každodenní život na Kubě, je to, že když ho odvezli do nemocnice, kde měl být operován, Castro odmítl nechat se před operací uspat, protože nechtěl oficiálně po dobu svého spánku pod umrtvením, předat svou prezidentskou moc nikomu jinému. Nechal si udělat jen místní umrtvení, aby také Kubáncům dokázal, že je stále tak machistický muž, na jakého jsou hrdi.

Tento teatrální vzdor je více než přijatelným důkazem, že se Castro pořád ještě velmi podrobně zajímá a bere osobně všechno, co se týká života a vlády na jeho ostrově.

I když by se dalo očekávat, že by měl alespoň trochu v důsledku svého věku nyní ustoupit do pozadí, Castro je nesmírně ješitný, a tak nechce dopustit, aby to vypadalo, jako že slábne anebo ztrácí moc.

Pan Hekrdla by si měl zařídit, aby mu pražské kubánské velvyslanectví zasílalo své zpravodajské bulletiny, obsahující veškeré Fidelovy projevy. Já si je posílat nechávám. Jeden z posledních těch projevů trval 5 hodin a 26 minut. To není zrovna výkon někoho, jehož politická moc slábne a kdo ustupuje z centra politické aktivity. Fidel vládne, je i nadále u moci, a je vlastníkem všeho, co je na Kubě, dokud se moci sám nevzdá.

Co se týče tvrzení pana Hekrdly, že favelado, obyvatel favely nemůže zbohatnout, neměl bych na to ani reagovat, protože pan Hekrdla nepředložil žádný důkaz, že by tomu tak skutečně bylo, zatímco já jsem poskytl celý seznam známých jmen, která to dokazují. To, že realita života brazilských chudých je strašlivá, to je pravda. Na tom není nic nového. Jenom nechápu, o kolik jsou šťastnější kubánští chudí...

Je samozřejmě pravda, že na Kubě nedochází k sociálním nepokojům jako ve všech ostatních jihoamerických zemích. Ani na Kubě nenacházíme vysokou míru zločinnosti a bídy, jaká existuje jinde.

Výborně! A za to má zásluhu ta diktatura? Ano, a Praha byla za Husáka také daleko bezpečnějším místem. Za bývalého režimu existovala v Čechách daleko menší sociální nerovnost. Může někdo poukázat na jakékoliv tvrzení komunistického Československa o tom, o tom, jak v něm občané prosperovali a jak se měli dobře, která neopakuje dodnes i kubánský režim? Co má dnešní Kuba, co nemělo komunistické Československo? A čím by se situace odlišovala, kdyby padl komunistický režim na Kubě, od situace, která nastala při pádu komunistického režimu v Československu?

Je ovšem možné, že je pan Hekrdla jedním z těch lidí, kteří se chtějí vrátit zpět do minulosti, zrušit hypermarkety, soukromá média, svobodný tisk, právo volně cestovat a všechno ostatní. Pokud argumentuje, že pozitiva kapitalistického způsobu života nejsou pozitivy a že lidé na Kubě se mají líp, protože nemají tato pozitiva k dispozici, doporučil bych panu Hekrdlovi, aby jel na Kubu na pár let žít. Jestliže dává pan Hekrdla přednost zemi, kde nenajde ve státních obchodech toaletní papír ani ženské menstruační tampóny, projevuje tím svou salónní "levicovost", kterou většinou projevují zazobaní příslušníci středních vrstev.

Kubánci by měli mít právo rozhodnout sami o tom, co chtějí. Pan Hekrdla píše, že se mu zdá, že by hlasovali pro Fidela. Vzhledem k tomu, že mi pan Hekrdla nepůjčil svou křišťálovou kouli, nemohu to potvrdit. Jediným způsobem, jak bych se o tom mohl přesvědčit, by bylo, kdyby měl Fidel odvahu k tomu, aby dovolil skutečné volby. Kdyby nenechával zabíjet své politické oponenty, takže bychom mohli slyšet jejich názory.

Ti, kteří omlouvají Fidelův režim, dělají to na základě přesvědčení, že bojují proti Americe, která by bez Fidela Kubu ovládla. Avšak ve skutečnosti je tomu tak, že stoupenci Kuby bojují proti jinyým Kubáncům, kteří mají vlastní představu o tom, jak spravovat svou zemi. Proč je tolik lidí přesvědčeno, že lidé jako Vladimiro Roca, profesor Felix Bonne, René Gomez Manzano, Marta Beatrix Roque a tolik jiných zamýšlejí podrobit svou zemi americkému vlivu? Ne, jsou to jien lidé s různými názory na to, jak vládnout Kubě. Proč musejí být vězněni anebo zabíjeni? Co brání tomu, aby měla Kuba ony údajně senzační sociální statistiky, i pokud by byla demokracií?

Jestliže všichni Kubánci podporují Fidela, tak by se nikdo neměl bát voleb a měla by jim být dána možnost, aby o tom veřejně rozhodli.

Reakce pana Hekrdly mi připadá jako ony argumenty od antiglobalizačních Čechů, kteří by chtěli Českou republiku bez hypermarketů a multiplexů, bez mcdonaldů a bez mobilních telefonů a bez ekologicky škodlivých automobilů. Jsou to utopické myšlenky. Jménem své jistoty, že je život lepší bez televize či mikrovlnné trouby se rozhodují jménem všech Kubánců, jichž se nikdo řádně nezeptal, co vlastně chtějí.

Hlavní otázkou je, proč by měl mít Fidel právo činit veškerá rozhodnutí o ekonomice, anebo o tom, zda má na Kubě platit ten či onen zákon? On byl snad zvolen a má k tomu mandát? Ve svobodných volbách, kde si voliči směli vybírat z více kandidátů?

Nicméně, předstírejme pro řečnické účely alespoň tuto lež: i kdyby byla Kuba pro své občany rájem, i kdyby tam lidé žili naprosto spokojeně, znamenalo by to snad, že má jejich vedoucí politik mít právo zavírat do vězení, mučit a vraždit své politické odpůrce? Právo zakazovat svobodné volby? Právo zakazovat svobodný tisk? Právo zatýkat bez obvinění? Právo rozhodovat o tom, kdo si smí otevřít restauraci a kdo nesmí?

Argumentovat ve prospěch Kuby a užívat při tom pochybných hospodářských a sociálních argumentů je cynické, protože nikdo z nás nemůže ospravedlňovat režim, v němž jedna nebo několik osob má právo nerespektovat lidská práva druhých.

Takže bez ohledu na jakékoliv okolnosti, Fidel je diktátor, protože diktuje, jak má být jeho zemi vládnuto, jak se mají jeho občané chovat a jak mají myslet, kdo má být usmrcen a kdo bude smět žít.

Ani kdyby měl pan Hekrdla pravdu ohledně toho, jak je to na Kubě údajně krásné, a i kdyby bylo skutečně pravda, že obyvatel favely v Sao Paolo se ze své chudoby nikdy nedostane, Fidel by přesto byl despotickým vládcem. A to se nedá bránit ani anulovat hospodářskými údaji.

Je to čistě ideologickým dogmatem tvrdit, že na Kubě je díky Fidelovi větší sociální spravedlnost než v ostatních jihoamerických zemích. Jediné, co udělal za téměř padesát let pro své obyvatelstvo, je to, že mu poskytl školský a zdravotní systém. Nic jiného. Za 45 let?

A jestliže je pravda, že poskytování slušných sociálních podmínek pro obyvatelstvo poskytuje vedoucímu politikovi právo zatýkat oponenty a dokonce je vraždit, pak to může dělat i George W. Bush a všichni budou muset držet hubu. Konec konců, přijmeme-li argumentaci apologetů Fidela Castra, tento revolucionář přece poskytuje Kubáncům daleko lepší životní podmínky, než jaké existovaly předtím, než se dostal k moci, a tak má právo zůstat u moci, dokud u ní zůstat bude chtít, a má právo ignorovat lidská práva ostatních svých spoluobčanů. Bush a jakýkoliv jiný americký prezident mají právo požádat o tytéž pravomoci nad životem a smrtí amerických občanů, protože je americké obyvatelstvo už po mnoho desetiletí přece senzačním způsobem zaopatřeno...

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že je důležité poukázat na to, jak je zajímavé, že Češi tak rádi útočí na něčí názor tím, že se ho snaží diskvalifikovat tvrzením, že jde o ideologický názor. Je to ironické, jednou jsem pro Britské listy musel napsat článek "Rudý Golgo", protože mě považují za levicového Jihoameričana.

Nemám žádnou ideologii. Nepřijímám slepě ničí víru ani teorii. Jen zastávám určitá dogmata o svobodě projevu a o právo na život.

Jsem, pane Hekrdlo, proti neústavním monarchiím, jako je Kuba, a proti každému režimu, který odmítá svému obyvatelstvu jeho občanská práva.

                 
Obsah vydání       21. 3. 2005
21. 3. 2005 I v USA ročně shoří statisíce hektarů lesa a nikdo nepřijde s obviněním, že "Fire Jumpers" jsou neschopní Štěpán  Unčovský
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Polemický deník angažovaného emigranta o utopické demokracii Dominik  Lukeš
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
21. 3. 2005 Komu se žije lépe -- obyvatelům favel nebo Kubáncům?
21. 3. 2005 Přesvědčení Fabiana Golga je tak silné, že jím neotřese ani skutečnost
18. 3. 2005 Globální Golgo o Golgotě Martin  Hekrdla
21. 3. 2005 ... a Golgo věří Forbesu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Kuba 20. května 2005 Zdeněk  Jemelík
21. 3. 2005 Jedno oko nevidí, jedna ruka netleská Milan  Daniel
21. 3. 2005 Stalingrad během blokády IV.
21. 3. 2005 Se slávou to horké nebylo Filip  Sklenář
21. 3. 2005 Řekne Francie evropské ústavě "oui"? Simone  Radačičová
21. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Divoké víno na jaře roku 1968 Ludvík  Hess
21. 3. 2005 Michael  Marčák
18. 3. 2005 Stačí jedno slovo
18. 3. 2005 Proč všichni ignorují obrovské znečištění ovzduší automobily v ČR? Michal  Brož
18. 3. 2005 O tajných amerických plánech na iráckou ropu
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2005 ... a Golgo věří Forbesu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Komu se žije lépe -- obyvatelům favel nebo Kubáncům?   
21. 3. 2005 Přesvědčení Fabiana Golga je tak silné, že jím neotřese ani skutečnost   
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
21. 3. 2005 Kuba 20. května 2005 Zdeněk  Jemelík
18. 3. 2005 Člověk v tísni organizuje v Praze kampaň na podporu kubánských vězňů   
18. 3. 2005 Globální Golgo o Golgotě Martin  Hekrdla
17. 3. 2005 Favely kontra Castrova Kuba Fabiano  Golgo
17. 3. 2005 Výzva intelektuálů na podporu Kuby   
16. 3. 2005 Ipse dixit: Prokubánský omyl Fabiano  Golgo
15. 3. 2005 Kuba v předvečer změn Pavel  Barák
1. 2. 2005 Chavez... Fabiano  Golgo
31. 1. 2005 Podpora plošným sankcím a izolace Kuby nevede k respektování lidských práv Jan  Kavan
20. 1. 2005 Kuba plánuje zakázat kouření ve veřejných prostorách   
17. 1. 2005 Problémy so štandardizovaním Kuby Adrian Peter Pressburg