22. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2005

Soudce by neměl být obyčejným úředníkem

Počátkem 90. let bylo v diskusi o českém soudnictví řečeno, že k zásadnímu obratu k lepšímu dojde až tehdy, kdy osoba soudce bude všemi uznávanou autoritou a právník si bude pokládat za čest, stane-li se soudcem. Uplynulo 15 let a stesky na zdlouhavost soudních řízení, jež vede k snižování vynutitelnosti práva, už nikoho nepřekvapí. Zvykli jsme si. Oblíbenými argumenty ze strany soudů na výtky vůči pomalé justici je přetíženost soudů a nedostatečný personální stav. Co však říci k nedávné změně v organizaci práce slovenských soudů, která -- alespoň podle předběžných sdělení -- třikrát zrychlila soudní řízení?

Věc má nejméně dva aspekty. Jedním je vlastní systém, druhým přístup samotných soudců. Nechť si každý zodpoví sám, zda je přijatelným způsobem práce systém, kde je za práci ve spise či pokrok v řízení považován mnohdy samoúčelný dotaz soudu nebo jeho jiný ryze formální úkon, vykazovaný v soudním spise jako postup soudu v řízení. Nicméně tyto nic neřešící úkony lehce umožňují předstírat činnost a oddalovat vlastní smysl soudnictví, tj. rozhodování. Chronická argumentace pracovním zatížením a soudcovská nezávislost jsou stěžejní obranou proti kritice soudů. Za uplynulých 15 let se podařilo v mnoha odvětvích dosáhnout zvýšení a zkvalitnění výkonů aniž byl zvyšován personální stav. Není žádný důvod, aby výjimkou bylo soudnictví, schopné dosáhnout zvýšení výkonu jediným způsobem -- navýšením počtu soudců.

Je třeba zásadních změn. Změnit by se měl především samotný systém vedení soudní agendy. Všude jinde nasazení počítačů a nových technologií výrazně změnilo pracovní postupy, avšak v soudnictví tkvíme způsobem nakládání s agendou mnohdy až v Rakousko-Uhersku. A pokud jde o personální obsazení, musí být systém nastaven tak, aby ti, kteří svým pracovním výkonem na soudcovskou agendu nestačí, byli ze soudnictví vytěsněni a nemohli se donekonečna schovávat za soudcovskou nezávislost. Naproti tomu musí být soudnictví otevřeno, aby se kvalitní zájemci o soudcovskou profesi do něj mohli dostat.

Je známo, že české soudnictví si rádo vychovává vlastní lidi. Jde o zdejší tradici, na kterou je soudní systém dokonce pyšný. V mnoha případech tak soudí soudci, kteří nic jiného než školu a soudnictví nepoznali. Tradiční výchova soudců uvnitř soudního systému je však nejlepší cestou k výrobě pouhých úředníků. Zatímco v mnoha jiných zemích se nelze k soudcovskému taláru dobrat jinak než přes dlouhou a úspěšnou službu ve státním zastupitelství či advokacii a soudcovská funkce je tak korunou právnické kariéry, v českém soudnictví postupujeme zásadně obráceně. Zde je optimálním adeptem soudnictví čerstvý absolvent práv, který je -- jak si soudní systém slibuje -- nejlépe připraven postupně vstřebat zavedené zvyklosti a přizpůsobit se. "Není roků, není rozumu", říkali v dřívějších dobách v dobrém úmyslu starší a zkušení mladým, aniž tím měli na mysli něco hanlivého.

To není urážka, jen výraz letité zkušenosti. Bez předchozí průpravy v jiných profesích a oblastech (vyšetřování, státní zastupitelství, advokacie) zde brzy budeme mít z mladých nadějných adeptů práva soudce, kteří budou pokračovat ve vyjetých kolejích. Malá produktivita práce a pomalost budou stále vydávány za rozvážnost při řešení složitých případů. Absence významnější životní zkušenosti mimo okruh školy a soudnictví, nepoznání systému práce důsledně založeném na úsilí a hodnoceném podle výkonu, to vše zákonitě povede k nechápání společnosti v její mnohotvárnosti a složitosti mimo svět vlastního soudního systému.

Takový soudce bude náchylný přehlížet individuální osudy účastníků soudních jednání, bude se vyhýbat vlastnímu úsudku a vlastnímu odpovídajícímu rozhodnutí a bude je nahrazovat opisováním judikátů a komentářů zákonů. Bude víc úředníkem než soudcem. Jakou pak může mít čest a autoritu, když výkon soudnictví bude jen jistou a dobře placenou administrativou?

                 
Obsah vydání       22. 3. 2005
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Mrtví při přestřelce ve škole v americkém státě Minnesota
22. 3. 2005 Soudce by neměl být obyčejným úředníkem Aleš  Uhlíř
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Rozhodnutí Ústavního soudu jde správným směrem Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Lékaři a pacienti Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
22. 3. 2005 Zrušme průzkumy veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků! Josef  Provazník
22. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost
22. 3. 2005 Sektářství mírotvůrců Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
22. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce