28. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2005

Sebeoběť pro vyšší princip mravní je dnes bezpředmětná?

V diskusi nad činem Jana Palacha, kterou Filip Sklenář vyprovokoval svým ikonoklastickým článkem, dochází Karel Dolejší k jednomu závěru nejspíše pravdivému a druhému spornému. V pasáži, kde se zamýšlí nad důvodem Palachova činu, dochází k závěru, že s velikou pravděpodobností šlo o motiv, který byl společný a srozumitelný celé cítící a vnímající části tehdejší československé společnosti -- neakceptovatelné selhání kolektivně sdílených hodnot a hroutících se sociálních vazeb uvnitř lidské a národní společnosti tlakem zvenčí, ohrožující samo její bytí.

Pro humanitně orientovaného studenta jistě motiv pochopitelný, jehož heroismus nazývat patologií je přinejmenším vulgarizací. Vždyť jde o ideál, který právě má své kořeny v evangeliu s jeho etosem zástupné sebeoběti pro lásku k bližnímu -- a který stojí u základu naší vlastní -- tedy evropské kultury a civilizace, což Sklenář suverénně přehlédl v obou svých článcích, přestože na tento fakt v úvodu své polemiky již explicitně upozornil rovněž Jiří Škuba.

Dolejší svoje pojetí opírá o fenomen anomické sebevraždy, popsaný v Durkheimově Sociologické teorii. Uvažujme však dále: Možná lze tuto kategorii sebevraždy dále dělit na dva typy. V jednom z uvažovaných jde především o nepřijatelnost představy vlastní existence v nepřijatelných poměrech. V onom druhém o snahu, použít navíc suicidium instrumentálním způsobem -- jako politický manifest (čímž se dostáváme k pojetí Davidovu) -- sebevražda, jako transparentní a emocionálně nabitý symbol, poukazující na hluboké narušení hodnotových systémů soudobé společnosti, cílící k jejich nápravě v prospěch žijících, avšak s plným vědomím, že NEJDE o sám instrument nápravy (měřitelný bezprostřední změnou), ale drastické upozornění na nebezpečné "křivení se" hodnotových systémů společenství. Je takto pojatá demonstrativní sebevražda hodna odsouzení společností, kterou bije do tváře? Je to vůbec relevantní? Povědomí většiny tehdejších Čechů a Moravanů dospělo k závěru, že není. Co se změnilo dnes?

Univerzální motiv zástupné oběti za hříchy komunity, který lze nalézt již v Pentateuchu, je tentýž, ke kterému se odvolával Ježíš z Nazaretu. Jaký je z tohoto hlediska principiální rozdíl mezi sebevraždou aktivní (sebeupálení pro ideu dobra) a pasivní (dobrovolné ukřižování, či upálení pro tutéž ideu)? V tomto smyslu měl Palachův čin rovněž hluboký duchovní rozměr v duchu křesťanské -- a tedy evropské tradice.

Filip Sklenář svou legitimní generační námitkou však paradoxně a nechtěně doložil, do jaké míry je přirozený základní hodnotový systém, (vycházející z relativně neměnných vlastností a tužeb každého individua) ba samo společenské bytí, zpochybněno v dnešním individualizujícím světě. Nepřichází právě pod rouškou postmodernity a ekonomické globalizace do evropského prostoru znovu (po kolikáté už) prvoplánovité konzumní sobectví a krátkodechý utilitarismus, nevnímající základní hodnoty lidského společenství a nekladoucí si otázky po hlubším smyslu lidské existence? Otázky, které stály u kolébky řecké civilizace a měly pro evropské myšlení zásadní význam? Nehrozí Evropě (opět -- pokolikáté už!) barbarizace? Nepředstavuje současný primitivismus povrchně vzdělaných ignorantů cosi, co evropským hodnotám odpovídá nanejvýš v jejich nejnižší a nejméně osvícené podobě? Nestaví na místo hledání smyslu bytí pouhé dogma (či klišé -- sklenářovským slovníkem) lidského života jednotlivce (a v druhém plánu jeho konzumních potřeb), jakožto nejcennější hodnoty -- nezpochybnitelně a za jakýchkoli okolností?

Opravdu Dolejší, pokud píše, cituji "... že dnešní situace se onomu beznadějnému lednu ani zdaleka nepodobá," nevidí styčné faktory se stavem české společnosti tehdy a nyní? Nestačí mu ty, které uvádí David v pasáži: ".....Žádný 'život v pravdě', žádné 'vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí', žádný 'apel k transcedenci', ale 'blbá nálada' zvolna přecházející do apatie. ..... Vypadá to, že se prohrálo za pokračující svobody a demokracie. Špatně se dnes hledá nepřítel. Že by 'stát' a 'politici' vůbec? Uvolnění frustrovaných má zajistit pokleslá satira, 'milionář' a 'superstar'. Žiť chočetsa... "

Nemýlí se Karel Dolejší, pokud tvrdí, že palachovský způsob nápravy světa nefunguje? Není právě TATO diskuse důkazem, že tomu tak není? Že pokud dnes takto diskutujeme, cosi v myslích a srdcích lidí bylo tak, či onak zasaženo na generace dopředu? Není čas na hlubší analýzu pojmu "blbá nálada", není čas pokusit se nalézt onoho "nepřítele, který se špatně hledá" spíše než na bagatelizaci nedávné série autodafé Sklenářem přičítaných prvoplánově "zhoubnému asaitskému kultu Jana Palacha"? (nebo je Sklenářův článek, jakkoli míří na zástupný cíl, veden právě touto snahou?)

Neztrácí tato společnost paměť a neodmítá příliš zlehka spoluodpovědnost za smrt svých mučedníků? Nevolá nastupující generace -- ve své touze po jednoduchém, přehledném a bezbolestném světě, po ztrátě vzpomínek na minulost, se kterou se nedokáže vyrovnat? Nebo snad to, s čím je těžké se vyrovnat, je přítomnost? Proto snad je Palachův odkaz třeba umlčet, neboť tolik promlouvá i k současníkům? Nevěřím, že věci se dějí bez příčin a bez následků -- ač tyto nemusejí být na první pohled vidět.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2005
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
30. 1. 2005 Volby v Iráku byly prohlášeny za "úspěšné"
30. 1. 2005 Britské vojenské letadlo havarovalo v Iráku
30. 1. 2005 Vytvořte konečně nezávislý mechanismus pro vyšetřování stížností na policisty
30. 1. 2005 Dámy z Prahy, ne z Ipanemy Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 10. září jako Den proti chudobě? Fabiano  Golgo
29. 1. 2005 Americké velvyslanectví v Bagdádu se stalo terčem útoku
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
29. 1. 2005 Anti-Davos: "Karneval utlačovaných" Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb
28. 1. 2005 Podporujme tradiční sociálnědemokratickou politiku Jan  Kavan
29. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Sociální model České republiky Petr  Miller
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
27. 1. 2005 Globalizace funguje, ale s tržními principy by se to nemělo přehánět
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra
28. 1. 2005 Bush by měl jet do Evropy a měl by tam mlčet
28. 1. 2005 V Americe je už půl páté odpoledne
28. 1. 2005 Kdykoliv britští intelektuálové předpovídají úpadek Ameriky, Američané se jen smějí
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Kouření je jen projev svobodné vůle - nic víc Bohumil  Kartous
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
28. 1. 2005 Sebeoběť pro vyšší princip mravní je dnes bezpředmětná? Vladimír  Línek
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Policie varuje filmem děti před internetovými pedofily
28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?
28. 1. 2005 Jak zachránit staré videonahrávky
27. 1. 2005 Čtyřka z Guantánama "je stále hrozbou", tvrdí USA
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny
27. 1. 2005 Co si Iráčané myslí o volbách
26. 1. 2005 Podvodníci okrádají středoevropské uchazeče o zaměstnání
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce