25. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2004

Odluka politiky od státu

Odluka politiky od státu může být alternativním řešením, jak změnit současnou politiku na skutečně svobodnou a demokratickou. Taková idea musí být podpořena veřejností, projít veřejnou diskusí, poté být právně uzákoněna. Je to jediná cesta, jak vytvořit v naší zemi - zmítané od svého založení politickými zvraty - z politiky nezávislou a mimořádně vážnou instituci a hlavně fungující záležitost.

Není řešením proti všem nešvarům na politické scéně sestavit Morální kodex poslance.

Ten nemůže odstranit hlubokou krizi a nefunkčnost české politické scény. Je to jen kosmetická úprava problému, který bohužel prorůstá čím dál více jako parazit všemi vrstvami naší společnosti.

Politika nesmí být spojena s výkonnou mocí. Úkolem politika je navrhovat politický ideový program. Komunikovat s lidmi, přemýšlet nad problémy a hodnotit je, navrhovat způsoby řešení a umět pro ně lidi nadchnout. V případě volebního vítězství ve svobodných volbách zajistit, aby z principu žádný člen politické strany neměl výsostné a automatické právo vykonávat řídící úlohy ve státních výkonných funkcích.

Kandidáti na výkonné vládnoucí funkce jsou vybíráni na na základě veřejného a řádného konkurzního výběru s maximálními předpoklady pro výkon svěřené funkce jako v každé manažerské profesi, s výsledky předchozí praxe v daném oboru, jazykovými schopnostmi, předpoklad pro koncepční práci, vynikajícími znalostmi v oboru a jasnou strategií.

V tom je demokracie - aby lidé, kteří nemají čas ani žaludek vystoupat v kariéře do čelních řad politické strany - měli mít bez omezování a svázanosti (s jakousi zbytečnou politickou loajalitou) šanci na naprosto stejnou profesní kariéru. Úkolem nezávislého je přesvědčit sněmovnu o svých plánech, cílech a strategii, aby všechny politické strany, kterým jde skutečně o prosperitu našeho státu, aby taková rozhodnutí veřejně a hlavně statisticky viditelně projekty schvalovaly nebo ne. V krajním případě a při předpokladu, že dojde ke stírání státních hranic a k integraci připustit, že v čele rezortu nemusí to být výlučně osoba s českou státní příslušností. Předpokládám, že smyslem a hlavním cílem programů všech hlavních politických stran je ekonomická prosperita naší České republiky. Hlavním úkolem politické strany má být pouze pečlivá kontrola takové práce a tím je dáno, co je to vlastně ta nečitelná zodpovědnost vůči svým voličům.

Jaké výhody vyplývají z odluky politiky od státu?

 • změna role - politická strana je pouze veřejnou kontrolou, nikoliv tvůrcem a strůjcem výkonné moci
 • politické strany se rázem zbaví kariéristů a nedostatečně kvalifikovaných čekatelů na vysokou státní funkci
 • politika se tak stane záležitostí lidí, kteří se již v životě ekonomicky stabilizovali a mají vyšší cíle než materiální, stejně tak jako i lidí obětavých s vysokým sociálním cítěním
 • volby si strany uhradí výhradně z legálních zdrojů a příjmů a činnosti strany a jejich členů
 • politický program - aby ho lidé neignorovali - bude muset přihlížet ke skutečné realitě života v zemi
 • zanikne motivace si vítězstvím ve volbách pomáhat ekonomicky a nekontrolovaně pouze své straně a sami sobě
 • politické strany přestanou za svá vítězství či pro své potřeby parazitovat na státní pokladně
 • zanikne politickoekonomický lobbing a sponzoring od čekatelů na státní zakázky
 • za mizerný výkon ve státní funkci neponese morální zodpovědnost nepostižitelný politik, ale konkrétní, kvalifikovaná a kontrolovatelná osoba, která je zbavena funkce okamžitě, bez ohledů a politických tahanic
 • zmenší se existenční závislost médií na jakékoliv politické scéně
 • politické strany si budou rozdělovat svá křesla v parlamentu a podílet se pouze na schvalování návrhů předložených nezávislými vysoce produktivními osobami
 • přestane řevnivost a vzájemné osočování stran, která může více a hlavně za úpadek země
 • pojistkou pro svobodu a demokracii v zemi jsou svobodné objektivní volby

Občan dnes opravdu neví, koho volit. Neví, kdo bude chránit jeho každodenní zájmy a stále těžší boj o chléb vezdejší. Navíc v době, kdy jednoznačně je celosvětovým cílem udržení či zvýšení životní úrovně, dostatku surovin, místa k životu a dík celosvětové provázané informovanosti mají pomalu pojmy jako "pravice, levice, komunista,..." stejně jako kdysi slovo "feudál" skončit v archivu minulých dějin. Žijeme v jiné době, s jinými prioritami.

Neztrácel bych čas psaním zbytečných vět, kdybych nevěřil tomu, že tento návrh přispěje k politické a vzápětí i ekonomické stabilitě státu a zlepší stav morálky a obrazně dýchatelnost ovzduší v naší zemi.

Dlouhodobá strategie a podpora rozumných koncepcí je jedinou možností, jak se dostat z hloupého zadlužení, ze stagnace a z blbé nálady, která je cítit všude kolem. Tato věta se nebude líbit lidem, kterým se daří materiálně dobře a jsou subjektivně a individuálně uspokojeni. Jenže oni nechtějí udělat nikdy a nic pro ostatní spoluobčany, kteří nemají všichni to štěstí nebo jejich vynikající schopnosti nebo dravost. Oni ti sebestředně zaměření lidé ty cizí problémy nechtějí ani vidět. Jak žije a pracuje normální člověk, tak se žije v celé společnosti. Výsledkem nutných společenských změn bude pravděpodobně i změna postoje občana ke své vlasti. Zvýšení hrdosti díky zvýšené celospolečenské prosperitě, jeho lepší vztah k České republice nikoliv jako k místu, kde máme skvělé hokejisty, ale jako k zemi, kde se všem žije a pracuje mnohem lépe než jinde.

Skutečnou současnou hrozbou je:

 • vše, co ohrožuje vnitřní svobodu a prosperitu země, zcela nerozumné pravidla hry a zákony, nepochopení světového vývoje, izolace země od kontaktů s mezinárodním společenstvím, nezájem o koncepční vytváření vysoké přidané hodnoty v naší zemi
 • ožebračování občanů koncepčními chybami, komplikace života občanů a podnikatelů, jejich očividné obstrukce za účelem platit a platit, nákladná a nepružná správa země, nedefinování hranic spravedlnosti,
 • různě vyložitelné odporující si zákony a tichá podpora amorálních praktik v podnikání a ve správě veřejných věcí a financí
 • správa věcí veřejných a společných osobami, které se rozhodly všemi způsoby ukrojit si pro sebe společný majetek, být beztrestnými strůjci jeho ztráty, zašantročení anebo pro českou republiku prokazatelnými autory zcela očividně nevýhodných obchodů
 • vlastizrada - dnes směšný pojem zradit vlast nepříteli, vlastizradou by mohlo být pojmenováno vše, co směřuje k ekonomickému znevýhodnění země, k rozprodání jejího majetku, k ztrátě nebo zanedbání ochrany duševního nebo majetkového vlastnictví občanů ČR
 • otázka celkové ekonomické prosperity je dnes druhořadá a nikdo z vládnoucích politických stran na ni není zainteresován a nemá dokonce ani jinou než jen morální zodpovědnost v časově velice vzdálených volebních termínech

Po změně režimu se v roce 1989 dostali do čela státu Československo lidé, kteří svým morálním kreditem, zkušenostmi a vzděláním mohli a měli šanci vytvořit politickou scénu, která by byla vzorem celé Evropě.

Místo toho vzniklo něco, co je jen paskvilem - politicky činné osoby zavádějí zde jen to, co z dřívějšího režimu sami poznali a to praktiky kádrování, dosazování do řídících státních funkcí jen na základě členství, ceremoniály komunistické strany smíchané s naprosto nekontrolovatelnou a nezodpovědnou stranickou svobodou - pod ochranným pláštíkem svatého slova Demokracie.

Největším nebezpečím pro naši zemi není - jak hlásáno - dědictví minulosti, ale hloupost a nehybná zakonzervovaná dogmata. Vytváření stínových vlád a stínových ministrů je směšné až naivní a velice nebezpečné.

Většina osob starších 40 let jiný způsob než komunistický systém kádrů ani nezná anebo z osobních spekulativních a prospěchových důvodů jej nechce změnit. Aby se množství politiků a jejich důležitost a potřeba nějak obhájila, musí tito vytvářet zmatek a nesmysly, které jim poté nabídnou nové možnosti a veliké problémy, které mohou zase následně řešit. Za to pobírají plat a nikomu nikdy nemusí skládat účty ze svého skutečného vyčíslitelného užitku a přínosu. Jejich pozice je neotřesitelná.

Stále titíž lidé, někteří více již než 10 let, i přes své závažné omyl stále neodvolatelně vedou tento stát a znovu a znovu si rozdávají klíčové pozice. Bez této pojistky, bez odloučení politiky od výkonné moci, si politiku a pravidla hry stále tvoří konkrétní lidé, zájmově spojené, malé skupiny osob a je chybou je nazývat "politickými stranami", což je abstraktní a zavádí to diskuzi do zcela jiné a akademické roviny.

Každý konkrétní politik, pokud se může dostat do výkonné moci, má tímto možnost vytvářet a schalovat pro sebe a své kolegy nikým nekontrolovatelná a celou veřejností odsuzovaná privilegia. Může je zrušit pouze ze své vůle a nebo pod velice silným nátlakem veřejnosti, ale v naší zemi je morální kredit politiků tak nízký, že se na ni něj nedá spoléhat ani ve zcela banálních opileckých záležitostech a systémová změna je jediné východisko.

Politické strany ignorují voliče a nekomunikují s nimi. V době, kdy se většina národa vyjadřuje své smpatie formou SMS nebo internetem a hlasuje ve významném počtu o bezvýznamných blbostech v televizních pořadech je překvapující, že se politické strany touto formou neradí s lidmi, že nedokážou získat během vteřiny názor veřejnosti, její souhlas či odmítnutí.

Politik český obvykle výtky občanů bagatelizuje anebo je bere osobně. Je přesvědčen a v rámci vedoucí role musí hrát hru, že je schopen všemu rozumět a o všem osvíceně správně rozhodnout. Není ochoten pochopit ani připustit, že i pracovník lisující ve sběrných surovinách starý papír (= podřadná práce) může mít na problém mnohem jasnější odpovědi a reálnější názory. Že je tisíce vynikajících myšlenek mezi mnoha chytřejšími lidmi, které se nikdy nedostanou na správná místa.

Není schopen nic uznat a je pod jeho úroveň je poslouchat. Tohle není politika. Takový člověk nepatří do politiky, protože neumí s lidmi komunikovat a ani si je ničím naklonit, ničím imponovat a přesvědčit je svým chováním, že mu jde o správnou a poctivou věc. Že skutečně vyjadřuje názor většiny. Jiné lidi v čele státu nepotřebujeme. Takoví lidé nesmí profitovat ze společného majetku.

                 
Obsah vydání       25. 8. 2004
24. 8. 2004 Vláda prošla 101 hlasy
25. 8. 2004 Dvojitá letecká katastrofa v Rusku
25. 8. 2004 Syn Margaret Thatcherové zatčen v Africe
25. 8. 2004 Sistání vyzývá Iráčany k mírovému pochodu do Nadžafu
25. 8. 2004 Studenti žádají vypracování řádné koncepce pro správu budov a pozemků ČVUT
25. 8. 2004 Schlesinger: Jde nám o morální zdraví americké armády
24. 8. 2004 Ve vězení v Abu Graib byl "chaos", konstatuje americká oficiální zpráva
24. 8. 2004 Fahrenheit 9/11: Neobyčejně významný historický počin
24. 8. 2004 Za týrání ve vězení Abu Ghraib "nesli aspoň částečně odpovědnost vrchní velitelé"
25. 8. 2004 Průmyslová civilizace končí?
25. 8. 2004 Výzvy energetických potřeb pro 21. století František  Hezoučký
25. 8. 2004 Daily Mirror nucen poskytnout propuštěnému šéfredaktorovi odškodné ve výši 1,7 milionů liber
25. 8. 2004 Odluka politiky od státu Martin  Gřeš
25. 8. 2004 43 procent spamu pochází ze Spojených států
24. 8. 2004 ČRo: "Internetový teroristi a antivirový odborníci"
25. 8. 2004 Odešel ekonom Pražského jara Josef  Vít
24. 8. 2004 Přes osm tisíc vězňů v izraelských věznicích je vysíleno hladovkou
25. 8. 2004 Vláda SR: zadlžiť, vytunelovať a lacno sprivatizovať Lubomír  Vážny
25. 8. 2004 Bushovi prevrat nevyšiel Jakub  Topol
24. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 18. srpna 2004
24. 8. 2004 Pragmatický programový kompromis a hůl na vládní psy Ivan  David
24. 8. 2004 Na vrchol Olympu zasadol Veľký brat Adrian Peter Pressburg
24. 8. 2004 Farangs, transsexuáli a nezmyselné biflovanie Zuzana  Michalidesová
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
24. 8. 2004 Globalizace funguje
24. 8. 2004 Chce George Bush provést v Americe ultrapravicovou revoluci? Greg  Evans
25. 8. 2004 O tom, jak náš Isaič s nimi vyběhl Sergej  Chelemendik
23. 8. 2004 Nelítostná spravedlnost Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
20. 8. 2004 Dva tisíce slov
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce