12. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2004

O ráji a moci podruhé

Howard Zinn
Kagan Robert: Labyrint síly a ráj slabosti, preklad A. Hradilek, Nakladatelství Lidové noviny 2003, 140 strán, 255 Sk (slovenský preklad T. Jajcayovej s titulom O raji a moci je v tlači)
Martin Muránsky: O raji a moci >

Kniha Roberta Kagan O ráji a moci je významnou knihou -- ani ne tak pro to, že by jeho logika byla nenapadnutelná, nebo snad proto, že by jeho hodnoty byly tak skvělé, ale prostě proto, že slouží jako intelektuální ospravedlnění současné americké zahraniční politiky, píše Howard Zinn, americký dramatik a historik z okruhu Noama Chomského (mj. autor proslulé knihy Dějiny lidu USA). Jeho argumenty shrnujeme.

Hlavním Kaganovým tvrzením v jeho knize je to, že Evropa (tedy ráj -- místo, v němž má diplomacie, kompromis a právo nerealisticky ztělesňovat řešení mezinárodních problémů) je podezíravá vůči síle, kterou mají "realistické" Spojené státy. To přičítá faktu, Evropa je oproti USA vojensky slabá. Používá metaforu -- někdo, kdo je ozbrojený pouze nožem si bude myslet, že je nebezpečné zaútočit na medvěda, zatímco ten, kdo má pušku, si bude říkat "Proč bych měl riskovat, že mě medvěd napadne, když nemusím?"

Tato konvenční analogie má ospravedlnit násilný útok. Je ovšem založená na premise, kterou Kagan nezkoumá -- že lovcův cíl je skutečně nebezpečné zvíře. Co když ale medvěd takovou hrozbou není, jenže lovec chce získat jeho kožešinu? Co když lovec o nebezpečí lže, jen aby zakryl své pravé důvody a ospravedlnil zabití zvířete?

Všechna přirovnání jsou nedokonalá, domnívám se ale, že to moje je výstižnější než Kaganovo -- pokud ovšem nahradíte medvědí kožešinu blízkovýchodní ropou.

Irák byl bezpochyby ovládán brutální tyranií, to ale nebyl ani důvod pro Bushe proč jít do války, ani důvod pro Kagana, proč tuto válku hájit. Kagan namísto popisuje nebezpečí, hovoří o "hrozbě nastolené terorismem a zbraněmi hromadného ničení." Tvrzení, že Irák má zbraně hromadného ničení a že měl nějaké vazby na útoky z 11. září se ale ukázaly jako lži. Pokud by Kagan chtěl uchopit tento problém obecněji a neuplívat na Iráku, pak by musel hájit válku proti jakékoli zemi, která má jaderné zbraně (počítáme-li Izrael je jich osm) a proti všem státům, které poskytly nějakou pomoc teroristům (Bush přitom ve své Zprávě o stavu Unie mluvil o desítkách tisících teroristů, působících přinejmenším v tuctu zemí).

Kagan má pravdu když říká, že Evropané a Američané nemají společný názor na hrozbu nastolenou terorismem a zbraněmi hromadného ničení. Ale mýlí se, když tento rozpor přičítá vojenské slabosti Evropy. Ta jednoduše nevěří, že Irák znamená "bezprostřední" hrozbu. Kagan nezkoumá klíčovou otázku -- měl by totiž vysvětlit, jak může země čítající 40 milionů lidí, čelící zemi s 280 lidmi, země zničená dvěma válkami a deseti lety sankcí čelící zemi nedotčené válkou, země bez jaderných zbraní čelící zemi s desítkami tisíc jaderných zbraní, být tak velkou hrozbou, že je třeba jí čelit brutální bombardovací kampaní ("šok a strach"), následovanou okupací a invazí.

Měl by vysvětlit, proč, když byl Irák takovým nebezpečím, jej za hrozbu nepokládala žádná sousední země a také nežádala o pomoc. Měl by vysvětlit proč se zbytek světa, nejen Evropa, ale i Asie a Latinská Amerika, stavěl proti válce a proč na tolika místech pokládali Bushe za vážnější hrozbu světovému míru než Sadáma Husajna či Usámu Bin Ládina. A abychom nelpěli na Iráku, Kagan se domnívá, že USA mají právo intervenovat svou vojenskou mocí bez ohledu na mezinárodní právo, v rozporu s Chartou OSN a bez, slovy Prohlášení nezávislosti "patřičného ohledu na mínění lidstva."

Založil toto právo na premise, kterou nijak nezkoumal, pouze vyhlásil a to bez jakýchkoli důkazů: USA reprezentují "liberálně demokratický svět," Bushova doktrína užití síly kvůli "změně režimu v zemích ovládaných despotickými vládami a je-li to nutné na úkor mezinárodního práva a Charty OSN...přirozeně vzešla z liberální, revoluční americké tradice," USA "měly vždy tendenci k prosazování liberálních principů," USA mohou ignorovat mezinárodní právo ve jménu "morálky a spravedlnosti."

Kagan si musí myslet, že jeho čtenáři buď neznají historii nebo trpí ztrátou paměti. Kde lze v dlouhých dějinách národní expanze USA najít oddanost "morálce a spravedlnosti"? A co dlouhé a kruté války proti Indiánům, které měly za cíl vyhnat je z jejich půdy? Co akt agrese vůči Mexiku, který zabral polovinu jeho území? Co válka se Španělskem, během níž USA využily záminku "změny režimu" (ukončení španělské tyranie) k ustavení půlstoletí trvající kontroly nad Kubou? Co brutální dobytí Filipín, při němž bylo zabito 600 000 Filipínců? Co opakované vojenské intervence ve Střední Americe ve prospěch United Fruit a jiných korporací, vytvářející po celém Karibiku nikoli demokracie, ale diktatury?

Co svržení demokraticky zvolených vlád v Íránu, Guatemale a Chile, která dostala k moci vojenské diktatury a zavinila smrt statisíců lidí? Kde byla "morálka a spravedlnost" během naší invaze do Vietnamu, během kobercového bombardování, používání napalmu a tříštivých pum, která způsobila smrt několika milionů lidí? A co invaze do Panamy, znovu pod záminkou "změny režimu," ale ve skutečnosti s cílem získat kontrolu nad zemí a nad průplavem?

Evropa, stěžuje si Kagan, vnímá "nebezpečí" jinak než USA. Z většiny knihy by šlo získat dojem, že Evropané jednoduše nechápou nebezpečí, zatímco USA ano. Ale v jenom místě Kagan uznává, že "Irák a jiné darebácké státy... objektivně nenastolily stejnou úroveň nebezpečí pro Evropany jako pro Spojené státy."

Kagan se neptá, proč jsou USA tak ojediněle ohroženy, proč se staly USA cílem útoku z 11. září. Blíží se ale odpovědi, když říká, že po Druhé světové válce "USA převzaly břemeno udržovat pořádek ve velmi rozsáhlé oblasti -- od východní Asie až po blízký východ -- ze které se převážně stáhla evropská moc." Jestliže slova "udržování pořádku" nahradíme slovy "imperiální nadvláda," stane se jasným, že USA nebyly napadeny proto, jak Bush absurdně prohlásil, že nám teroristé záviděli naší svobodu a demokracii, ale protože USA nahradily staré imperiální mocnosti. A imperiální mocnost je historickým nepřítelem chudých, převážně ne-bílých obyvatel světa.

Jinak řečeno se USA staly "darebáckým státem" celého světa a jako takový stát popuzují miliony lidí, kteří jsou oběťmi jeho moci, a z nichž se malá část stane teroristy.

Nepřekvapí, že Kagan nechce klást důležité otázky. Jeho prací je -- stejně jako je to prací lidí jako je Henry Kissinger či Condoleza Rice -- poskytovat intelektuální ospravedlnění pro násilnickou zahraniční politiku USA, ať už je toto ospravedlnění jakkoli umělé. Smutnější je bázlivost recenzentů tisku hlavního proudu, kteří jej vesměs servilně chválí nebo jsou umírněně kritičtí, což je jakási snaha ospravedlnit se za to, že nejsou schopni zpochybnit klíčové premisy, z nichž vychází Kaganova kniha.

Zdroj Z MAGAZINE >

Stránky Howarda Zinna

> Z MAGAZINE
> Howard Zinn Fans
> THIRD WORLD TRAVEL

Přeloženo pro české a slovenské stránky Z MAGAZINE a Britské listy

                 
Obsah vydání       12. 2. 2004
12. 2. 2004 Kouření způsobuje impotenci
12. 2. 2004 USA: Pokračuje kontroverze ohledně toho, zda byl G. W. Bush řádně na vojně
12. 2. 2004 Pentagon: Tři měsíce v Iráku stály 14 miliard dolarů
12. 2. 2004 Blair znovu potvrdil, že od 1. května budou Středoevropané moci v Británii pracovat
12. 2. 2004 Slovensko: Znižuje sa dostupnosť vzdelania v tomto štáte...! Tibor  Moravčík
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
12. 2. 2004 Jazykový styl ČTK Jan  Čulík
12. 2. 2004 Mlžná obrazovka - bude televize vzduch? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
12. 2. 2004 O tragické situaci českého školství? Miroslav  Rafaj
12. 2. 2004 A co když někdo schová špinavost za tzv. "vtip"? Jan  Hruška
12. 2. 2004 Zaostřeno na hypermarkety
12. 2. 2004 Český sen: Kultura hypermarketů
12. 2. 2004 O ráji a moci podruhé
11. 2. 2004 Andrew Gilligan dostal nabídku od konzervativního týdeníku Spectator
12. 2. 2004 Není zrcadlo jako zrcadlo
12. 2. 2004 Ukazují některá zrcadla skutečnost jinak než ostatní? Ondřej  Slačálek
12. 2. 2004 Poriadok a neporiadok Hartmut von Hentig
12. 2. 2004 Život v hudbe: Duchovná hudba Jána Levoslava Bellu Vladimír  Godár
12. 2. 2004 Slovensko musí konkrétnejšie riešiť problémy Rómov Andrea  Mendelová
12. 2. 2004 Tiché vyvražďovanie národa Jörg  Ganzenmüller
12. 2. 2004 Otázka viny Oskar  Krejčí
12. 2. 2004 Boj o půdu ve Venezuele
11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných
11. 2. 2004 Co je za plentou "Supermarketu roku 2003"? Petr  Jindra
11. 2. 2004 Dostálův "kompromisní" návrh by byl ještě lepší, kdyby platil každý Štěpán  Kotrba
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst
11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři
10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování
10. 2. 2004 Na místě je opatrnost ve vztahu k nečistým metodám
10. 2. 2004 Tmavozelení proti temným silám aneb paměť jazyka aparátnického Karel  Dolejší
11. 2. 2004 Vzdělání a nezaměstnanost Miroslav Václav Steiner
11. 2. 2004 Artsemestr 2004 - a co dál? Jan  Paul
11. 2. 2004 Mezi liberální globalizací a sociální demokracií si nevyberete Jiří  Stehlík
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2004 O ráji a moci podruhé   
12. 2. 2004 Není zrcadlo jako zrcadlo   
12. 2. 2004 USA: Pokračuje kontroverze ohledně toho, zda byl G. W. Bush řádně na vojně   
11. 2. 2004 Co je za plentou "Supermarketu roku 2003"? Petr  Jindra
11. 2. 2004 Artsemestr 2004 - a co dál? Jan  Paul
11. 2. 2004 Mezi liberální globalizací a sociální demokracií si nevyberete Jiří  Stehlík
11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných   
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst   
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování   
9. 2. 2004 Omluva ČT za reportáž o SAZCE ano, omluva za lži o Bhópálu ne? Jan  Berger
9. 2. 2004 Ježíš Kristus feťákem a co s tím má společného Adolf Hitler? Ladislav  Kahoun
9. 2. 2004 O Blairovu budoucnost nejde. Je to daleko závažnější   
8. 2. 2004 Nedělní rozhovor o českých médiích, o BBC a o novinářské práci   
8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?