23. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 4. 2003

Padne po Bagdádu také Havana?

Již v průběhu postupu spojeneckých vojsk k Bagdádu a Basře se ozvaly hlasy, že zničením režimu Saddáma Husajna tažení, prohlašované za osvoboditelské, určitě neskončí. Hovořilo se o Sýrii a Iránu jako nejbližších pravděpodobných cílích pokračování kruciády, s možností zničení také severokorejského režimu v poněkud vzdálenější budoucnosti. Zraky veřejnosti se tedy stáčely od Iráku dále na východ. Vše nasvědčuje tomu, že největší naději na nájezd nezvaných osvoboditelů má Syrie, podezřívaná patrně nikoli zcela bezdůvodně z poskytování pomoci režimu Saddáma Husajna a možná i z ukrývání jeho prominentních představitelů. Mezi Sýrií a USA se v této souvislosti vyhrotilo napětí. Pokud by se tyto předpovědi naplnily, mělo by to svou logiku, neboť obě země mají ještě větší nárok než Irák na to, aby byly spojovány s islámským terorismem a zejméně s Al Kajdou.

Další blesk však nemusí udeřit dále na východě, ale na úplně opačném konci světa, v bezprostředním sousedství USA. Takovou možnost naznačuje prohlášení pana Hanse Hertela, velvyslance USA v Dominikánské republice, ze dne 9. dubna 2003, podle kterého cílem amerického křižáckého tažení za osvobození bude také Kuba, jíž by měl být osud iráckého režimu výstrahou. Pro zajímavost ocituji odpověď Fidela Castra: "Panu Hansi Hertelovi, velvyslanci Spojených států v Dominikánské republice: Blahopřeji Vám k dnešnímu prohlášení o osvobozeneckém křižáckém tažení Vaší vlády, které zahrne také Kubu, a velmi Vám děkuji. Fidel Castro, ve čtvrtek dne 10. dubna 2003, v 16,57." Ta odpověď připomíná smích odsouzeného pod šibenicí. Za zdánlivě bezstarostnou a sebevědomou, ve skutečnosti hněvivou ironií se zřejmě skrývá plné vědomí vážnosti situace. Lze totiž předpokládat, že velvyslancův výrok nebyl jen neodpovědným "úletem", nekonzultovaným s ministerstvem zahraničí, a tedy nevyjadřujícím oficielní linii americké zahraniční politiky těchto dnů. A Fidel Castro si je jistě dobře vědom, že přes antiamerikanismus a vlastenectví jisté části kubánského národa a navzdory opoře, které se díky svému charismatu on sám stále ještě těší u mnohých, by jeho režim nedokázal dlouho vzdorovat mohutné vojenské převaze mocného souseda.

Paradoxně se asi první obětí možného budoucího křižáckého tažení na Kubu stali Bushovi kubánští obdivovatelé, tedy disidenti, před několika dny odsouzení k vysokým trestům. Je totiž možné, že Fidel zaútočil na opozici nikoli proto, že odpoutání pozornosti světa k vzdálenému Iráku mu umožnilo vyřídit si účty s ní v tichosti. Skutečným důvodem by mohl být úmysl zničit pátou kolonu, jež by v případě válečného konfliktu snižovala obranyschopnost Kuby.

Vyjasnění otázky směru příštího pohybu amerických vojsk na sebe asi nenechá dlouho čekat. Ať již budou veřejně deklarovány jakékoli důvody případného vpádu na Kubu, zájem o skalp Usámy ben Ládina by se v tomto případě jevil jako poněkud nepravděpodobný. Bude však znova potvrzeno, že smyslem pohybu rozjetého vlaku americké vojenské mašinerie není ani obrana před islámským terorismem, ani zálusk na ropná ložiska, ale neovladatelní nutkání podrobit svět jednotnému řádu, bez ohledu na historické, kulturní, náboženské, etnické a jiné odlišnosti národů.


Prameny:

From: "Embacuba Praga" Reply-To: "Embacuba Praga" embacubapraga@embacuba.cz
To: Undisclosed-Recipient:
Subject: Fidel responde
Date: Fri, 11 Apr 2003 14:43:31 +0200

Fidelova odpověď na prohlášení velvyslance USA v Dominikánské republice

Ve včerejším Informačním kulatém stole se moderátor Randy Alonso zmínil o urážlivých prohlášeních diplomata, v nichž podle agentury AFP zdůraznil, že válka, vedená jeho zemí proti Iráku, je začátkem osvobozujícího křižáckého tažení, které zahrne všechny země světa, včetně Kuby

ARNALDO MUSA


/překlad Zdeněk Jemelík/
Vrchní velitel Fidel Castro odpověděl ironicky na směšná prohlášení Hanse Hertella, velvyslance Spojených států v Dominkánské republice,který se ve čtvrtek vyjádřil, že agrese proti Iráku "vyšle velmi pozitivní signál a je dobrým příkladem pro Kubu."

Při včerejším Informačním kulatém stole se moderátor Randy Alonso zmínil o urážlivých prohlášeních diplomata, v nichž podle agentury AFP zdůraznil, že válka, vedená jeho zemí proti Iráku, je začátkem osvobozujícího křižáckého tažení, které zahrne všechny země světa, včetně Kuby.

Fidelova odpověď, čtená moderátorem, říká doslova toto:

"Panu Hansi Hertelovi, velvyslanci Spojených států v Dominikánské republice: Blahopřeji Vám k dnešnímu výroku o osvobozeneckém křížáckém tažení Vaší vlády, které zahrne také Kubu, a velmi Vám děkuji. Fidel Castro, ve čtvrtek dne 10. dubna 2003, v 16,57."

Včerejší "kulatý stůl" se obšírně zabýval prohlášeními ministra zahraničí Felipe Pérez Roque, pronesenými na středeční tiskové konferenci o zvyšování útoků proti Kubě, organizovaných a financovaných vládou Spojených států a o spojení odsouzených žoldnéřů k zájmové sekci oné země na Kubě.

Součástí programu "kulatého stolu" byly nové rozhovory, v nichž agenti kubánské Bezpečnosti popisovali hlavní rysy své práce. Doktor Manuel Hevia poskytl panaromatický přehled o akcích tzv. "Projektu Kuba", který za svou fasádou humanitární činnosti skrývá velkou konspirativní akci Bushovy administrativy, určenou k destabilizaci země a k vyvolání návratu ke kapitalismu. Také byly předvedeny záběry z lidových oslav, jimiž byli přivítáni ve svých bydlištích soudruzi z Bezpečnosti, kteří svou prací přispěli k odhalení kontrarevolucinářů.


From: "Embacuba Praga" embacubapraga@embacuba.cz
Reply-To: "Embacuba Praga" embacubapraga@embacuba.cz
To: Undisclosed-Recipient
Subject: Odpoved na dopis Ceskobratrske cirkve evangelicke
Date: Thu, 17
Apr 2003 12:28:22 +0200

/Překlad šířený kubánským velvyslanectvím/

Vázený Seniorátní výbor prazského seniorátu

Ceskobratrské církve evangelické

V Praze, dne 17. dubna 2003

Vázení cestí bratri církve evangelické,

dovolte, abych Vám pripomnel, ze Jezís Kristus vyhnal trhovce z chrámu Bozího silou a silou rovnez znicil Sodomu a Gomoru. Nemluve jiz o svatých válkách ci inkvizici, kde rovnez presvedcování nestacilo a bylo pouzito jiných prostredku.

Nez prejdu k vysvetlení, proc byly podniknuty kroky proti kubánským obcanum, slouzícím cizí velmoci, musím uvést, ze nás stát je státem delníku a rolníku, je tedy ve sluzbách chudých této zeme. Velmi málo zemí sveta se muze pochlubit výdobytky, jaké nabízí Kuba v oblasti zdravotnictví, skolství, zamestnanosti, v oblasti bytové, sociálního zabezpecení, rovnosti mezi lidmi, svobody vyznání atd.

Na rozdíl od Ceska, kde verící evangelické církve predstavují 1,1%, na Kube jejich pocet prekracuje 40 %, tedy více nez vsech verících v Ceské republice, kde se jich odhaduje na 32,1 %. I dalsí církve mají v nasí zemi obdobné pocty verících: katolická církev 35 %, africké kulty 5 %. To vse je odrazem skutecnosti, ze se krestanstí predstavitelé na Kube venují dobre své práci.

Musíme opravit nekterá z císel, jez uvádíte ve svém dopise, nebot odsouzených bylo 75 a byly jim vymereny tresty od 6 do 28 let. Nikdo nebyl odsouzen ke 30 letum vezení.

Zduraznuji, ze se nejednalo o perzekuci obráncu lidských práv, nebot obráncem lidských práv je ten, kdo kubánskému lidu umoznuje, aby se mu dostalo bezplatne práva na zdraví a vzdelání, práva na práci, práva na bydlení, práva vyznávat víru, jakou si preje, atd. atd.

Onech 75 odsouzených bylo souzeno v souladu s kubánskými zákony za to, ze napomáhali, aby cizí mocnost, Spojené státy americké, udrzovala po více nez 40 let hospodárskou, financní a obchodní blokádu, kterou rok za rokem odmítá naprostá vetsina zemí mezinárodního spolecenství. Proti této blokáde se behem své návstevy na nasem ostrove vyslovila jeho Svatost, Jan Pavel II., avsak od ceských bratrí jsme nic podobného neslyseli.

Odsouzení, o nichz hovoríte, byli rovnez obvineni z podpory ilegální emigrace, jez stála kubánský lid mnoho zivotu, z poskozování kubánské ekonomiky odrazováním od zahranicních investic, a tedy snahou o udrzení ekonomického rozvoje zeme na nízké úrovni, coz spolu s blokádou vede ke strádání obyvatelstva, které má vyvolávat odpor k revolucní vláde.

Upresnuji, ze na Kube pusobí 2175 novináru, mezi trestanými byly skutecnými novinári 4 osoby, plus dalsích 10 osob s jiným vysokoskolským vzdeláním, jez se této cinnosti venovaly. Zbytek z celkového poctu takzvaných novináru ve sluzbách Spojených státu, jichz bylo 37, nelze za novináre povazovat. Jejich nezávislost je diskutabilní, nebot byli závislí na Zájmové sekci USA jak financne, tak co se týce pokynu, jez dostávali.

Pokud jde o Vámi zminované odborárské predáky, musí se jednat o nejaký omyl, nebot na nasem ostrove pusobi jediná odborová ústredna, jez není ve sluzbách zádné cizí velmoci. Je v rukou kubánských pracujících.

Zádný aktivista Projektu Varela nebyl zadrzen, ani souzen. Ve zcela právoplatných soudních rízeních, jez se v nicem nepodobala soudum, jez probehly v jiných zemích a k nimz se cestí bratri rovnez nikdy nevyjádrili, byli odsouzeny pouze osoby, jez porusily kubánské zákony.

Pro nasi revolucní vládu není typické dávat jiným morální ponaucení, nýbrz podávat konkrétní dukazy solidarity chudým zemím, jez takovou pomoc potrebují at v oblasti zdravotnictví, skolství, sportu ci jiných. Jiz v prvních mesících kubánské revoluce, rekl její nejvyssí predstavitel, Dr. Fidel Castro Ruz: "Kdo zradí chudé, zrazuje Krista". Meli jsme totiz osobnost, jíz nazýváme Apostolem, José Martího, pokracovatele myslenek otce Félixe Varely, muze, jenz nás ucil premýslet a ve své mysli a dusi nesl hluboko zakorenené presvedcení, ze chce "spojit své stestí s chudými tohoto sveta".

Myslím, ze k soudum vyjádreným ve Vasí nóte Vás vedla vzdálenost a neznalost nasí historie a reality, avsak verím, ze s dobrou vulí a trochou snahy se, vázení cestí bratri, muzete priblízit kubánské realite, jez není presne taková, jak se píse ve velkých tiskových orgánech patrících nadnárodním spolecnostem, ani taková, jak ríkají predstavitelé mocných vlád, zatímco bombardují civilní obyvatelstvo, tedy venují se cinnosti, proti níz jsme ceské bratry rovnez neslyseli se ohrazovat.

Prosím, abyste se nad temito námety zamysleli a hledali skutecné Kristovo ucení a v lásce k chudým, jíz hlásal, nalezli správnou cestu k hodnocení díla budovaného kubánskou revolucí.

MSc. David Paulovich Escalona

Chargé d'Affaires

                 
Obsah vydání       23. 4. 2003
22. 4. 2003 Rumsfeld žádá o změnu režimu v Severní Koreji
22. 4. 2003 Spojené státy se pokusily zdiskreditovat naši práci, konstatoval Blix
23. 4. 2003 Mějte skutečně strach: Západ užívá své Zbraně morálního osvobození!
23. 4. 2003 Souhlasím s Donaldem Rumsfeldem, ale... Jan  Čulík
22. 4. 2003 OSN, EU a NATO byly zlikvidovány jako mezinárodní síly jednoty
23. 4. 2003 V každém případě je to poněkud nevychované
22. 4. 2003 Tak kde jsou ty zbraně?
23. 4. 2003 Neoliberalismus chce jednotný svět Subcommandante  Marcos
23. 4. 2003 Padne po Bagdádu také Havana? Zdeněk  Jemelík
23. 4. 2003 Memento 3.
Jen o jedné přesvědčivé minutě
Miloš  Dokulil
22. 4. 2003 Útok proti Iráku vedli "američtí bolševici"
22. 4. 2003 Ultralevicový britský poslanec obviněn, že dostával peníze od Saddáma Husajna
22. 4. 2003 Jak se nemyslitelné stává přijatelným
20. 4. 2003 Jak Američané "zachraňovali" Jessicu Lynchovou terorizováním lékařů a pacientů
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
18. 4. 2003 Byl vstup Václava Havla do politiky v roce 1989 pokrytecký? Kathryn  Murphy
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2003 Souhlasím s Donaldem Rumsfeldem, ale... Jan  Čulík
23. 4. 2003 Američané zadržují v zálivu Guantánamo děti   
23. 4. 2003 Mějte skutečně strach: Západ užívá své Zbraně morálního osvobození!   
23. 4. 2003 Neoliberalismus chce jednotný svět Subcommandante  Marcos
23. 4. 2003 Padne po Bagdádu také Havana? Zdeněk  Jemelík
22. 4. 2003 Útok proti Iráku vedli "američtí bolševici"   
20. 4. 2003 Skutečný příběh Jessicy Lynchové Jan  Čulík
20. 4. 2003 Jak Američané "zachraňovali" Jessicu Lynchovou terorizováním lékařů a pacientů   
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
18. 4. 2003 Ali Ismail Abbas: O psychologii válečného zpravodajství a vytváření symbolů   
18. 4. 2003 Historický vývoj vlivu válečných konfliktů na civilní obyvatelstvo Karel  Dolejší
18. 4. 2003 Kde jsou peníze za stockholmskou arbitráž?   
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
17. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VIII. Jaroslav  Kováříček
17. 4. 2003 Amatérova analýza: Reflex Vladimír  Bernard

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2003 Padne po Bagdádu také Havana? Zdeněk  Jemelík
20. 3. 2003 Protiamerické a protiválečné protesty koordinuje "neviditelná světová organizace"   
19. 3. 2003 List z Kuby II.: do Mexika na palube "vrtuláka" Cuban Airlines Juraj  Uvíra
13. 3. 2003 List z Kuby I.: rum so šumivým celaskonom Juraj  Uvíra
27. 2. 2003 Spása světa podle Fidela Castra Zdeněk  Jemelík
26. 2. 2003 Na Kubě si připomněli sté výročí narození Julia Fučíka   
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
3. 2. 2003 150. výročí José Martího Fidel Castro Ruz
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Fidel na lopatkách Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
9. 9. 2002 Pyrrhovo vítězství Vladimíra Špidly Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2002 Castro: Zrekonstruovali jsme školy Fidel Castro Ruz