6. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2002

Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice

Dne 4. března 2002 vydalo americké ministerstvo zahraničních věcí pravidelnou výroční globální zprávu o stavu lidských práv v jednotlivých zemích světa, tentokrát za rok 2001. Je v celé řadě ohledů kritická vůči stavu lidských práv v České republice (v angličtině je zpráva o ČR zde.) Zprávy amerického ministerstva zahraničních věcí o jiných středoevropských postkomunistických zemích (Polsko, Maďarsko) jsou příznivější. - Citujeme ze zprávy o ČR:

"Vláda všeobecně respektuje lidská práva svých občanů, avšak v některých oblastech přetrvávaly problémy. Problémem zůstalo občasné policejní násilí a užívání nepřiměřené síly. Problémem byla také dlouhá vazba před procesem a dlouhé odklady, než se procesy začaly konat, tyto problémy byly způsobovány strukturními a procedurálními nedostatky i nedostatkem financí v soudnictví. Je omezováno do určité míry shromažďovací právo organizací, které podporují rasovou nenávist a nesnášenlivost. Vláda zahájila trestní případy stíhání proti celé řadě novinářů.

Během roku bylo některým Romům zabráněno v odchodu ze země. Dochází k určitému množství násilí vůči ženám a k diskriminaci žen. Problémem zůstává i diskriminace Romů a občasné násilí skinheadů vůči romské komunitě. Přicházely zprávy, že zaměstnavatelé se snažili bránit uzavírání odborových dohod. Problémem byl obchod s ženami a s dětmi." - Viz níže:

(...)

c. Mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení či tresty

Ústava takovou praxi zakazuje, avšak policie občas užívala nepřiměřené síly a zneužívala své pravomoci.

řetě 20. dubna byl obžalován jeden policejní důstojník v Ostravě za to, že během výslechu napadl podezřelou osobu; důstojník nebyl suspendován a zůstal v policii až do doby vyšetření případu. Případ nebyl do konce roku 2001 vyřešen.

V květnu zaútočilo pět policistů z Karlových Varů na jednoho Roma a zbilo ho poté, co zkontrolovali jeho občanský průkaz u benzínové stanice. I když měl dokumenty v pořádku, policisté ho uráželi, fackovali, odvezli ho do lesa a vážně ho zmlátili. Vyhrožovali mu, že ho usmrtí, jestliže případ udá. Policisté jsou stíháni za rasově motivované chování, případ nebyl do konce roku 2001 vyřešen.

V červenci byl policejní vyšetřovatel v Chodově obžalován ze "zneužívání svých pravomocí" poté, co pozval jednoho romského muže na policejní stanici k výslechu, kde dal Romovi údajně alkohol a poté, co Rom ztratil vědomí, ho znásilnil. Vyšetřovatel tvrdil, že byl Rom povolán k výslechu kvůli podezření, že ukradl automobil. Úřady nezískaly dostatečné množství důkazů pro stíhání tohoto policisty, ale v říjnu byl vyšetřovatel z policie propuštěn pro nevhodné vedení výslechu Roma.

Občas policie dostatečně energicky nezasahovala v případech hrozeb či útoků proti Romům, ale ke konci roku přicházely zprávy, že policie bere případy násilí proti Romům vážněji než v minulosti.

V květnu vláda uzavřela své vyšetřování údajného policejního násilí během protestů proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000. Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že policie spáchala pravděpodobně trestné činy na dvou místních policejních stanicích, ale že neexistují dostatečné důkazy, aby bylo možno identifikovat jednotlivé policisty a zasáhnout proti nim. Nijak nebyl potrestán policista, který byl vyfotografován, jak stojí nad demonstrantem, ležícím na zemi, se zvednutým obuškem v ruce. Jedna nevládní organizace, která na policii dohlíží, podala dvě trestní oznámení ohledně údajného nevhodného jednání policie vůči demonstrantům, případy nebyly do konce roku uzavřeny. Jeden demonstrant podal trestní stíhání na policii s tvrzením, že během doby, kdy byl po 24 hodin zadržován, ho uniformovaní policisté opakovaně bili, připoutali ho k cele řetězy, odpírali mu přístup k právníkovi a na záchod, jeho případ nebyl do konce roku vyřešen.

V září roku 2000 údajně zastavili tři policisté v Brně Roma Martina Tomka zcela bezdůvodně na ulici, požádali ho o občanský průkaz a pak, po hádce, Tomka zbili a nechali ho v parku v bezvědomí. Dva z těchto policistů byli obviněni ze zneužívání svých pravomocí a z páchání násilí. (...) V červnu bylo pro nedostatek důkazů trestní stíhání zastaveno.

Podmínky ve vězení ve většině případů odpovídají mezinárodním normám, ale mnoho vězení je přeplněno, i když ke konci roku se problém zmenšoval. (...)

Vazba

Dlouhá vazba před soudním procesem a dlouhé odklady před zahájením procesu byly problémem. Policie může zadržovat osoby bez obvinění po 48 hodin. (...) Podle zákona může trvat vazba před soudním procesem ne déle než 4 roky, a to jen v případech, považovaných podle trestního zákona za "mimořádně vážné". Vazba pro většinu trestných činů může trvat až 2 - 3 roky. (...) V roce 2000 byla průměrná délka vazby 107 dní. Koncem roku 2001 bylo v ČR zadržováno ve vazbě 4363 osob.

Odpírání spravedlivého soudu na veřejnosti

Ústava zaručuje nezávislé soudnictví a vláda ve většině případů v praxi toto ustanovení respektuje, avšak strukturální a procedurální nedostatky a nedostatek kvalifikace a financí ochromují efektivitu soudnictví.

Svoboda projevu a tisku

Zákon zaručuje svobodu projevu a tisku a vláda většinou tato práva v praxi dodržuje, avšak alespoň v jednom případě zahájil vládní činitel trestní stíhání proti novináři pro pomluvu. Jednotliví občané mohou hovořit volně o politice a svobodně kritizovat vládu a veřejné činitele a dělají to.

22. listopadu vláda podala trestní oznámení na Petra Holuba, vydavatele časopisu Respekt, ohledně článku, který vyšel v říjnu a obvinil vládu a premiéra z korupce. 28. listopadu podal samostatné trestní oznámení ministr průmyslu a obchodu Miloslav Grégr.

V červenci byl jeden internetový novinář opakovaně vyslýchán (Tomáš Pecina z Britských listů, nebyl vyslýchán, ale byl opakovaně obesílán, aby se dostavil k výslechu, pozn. redakce) a byl pokutován částkou přibližně 275 dolarů (10 000 Kč). Nebylo proti němu oficiálně zahájeno trestní stíhání, ale byl vyslýchán (sic) kvůli podezření, že pomluvil policii poté, co publikoval několik článků, v nichž obviňoval policii z porušení zákona při razii na jeden squat, k níž došlo v listopadu 2000. Mnoho pozorovatelů kritizovalo policii za pokusy tohoto novináře zastrašovat.

(...)

V březnu soud zastavil trestní stíhání za pomluvu a za útok na veřejného činitel a za vyvolávání rasové nenávisti proti prominentnímu národnímu romskému představiteli Ondřeji Giňovi, které bylo zahájeno v listopadu 1999. Starosta města a komunální úřad města Rokycany oficiálně podali trestní oznámení na Giňu za výroky o starostovi a o komunálním úřadu, publikované na internetových stránkách (v Britských listech, které je převzaly z e-mailové zprávy Evropského střediska Romů, pozn. red.). Místní policie rozhodla, že tyto výroky jsou trestným činem, a předala případ státnímu prokurátorovi. Starosta a komunální úřad města Rokycany argumentovaly, že Giňovy výroky jsou natolik zlovolné, že jsou "difamací českého národa" a "poškozují pověst města Rokycany doma a v zahraničí".

(...)

Trestní zákon postihuje vězeňským trestem od 6 měsíců do tří let osoby, které popírají nacistický holocaust a komunistickou genocidu. Zákon také zakazuje šíření nenávisti na základě rasy, náboženství, třídy, národnosti a dalších skupin. V srpnu úřady zahájily trestní stíhání za propagaci hnutí, vedoucího k potlačování občanských práv a svobod a za vyvolávání paniky a za trestný čin pomluvy proti otevřeně se vyjadřujícímu komunistickému aktivistovi. Obviněný opakovaně požadoval vytvoření diktatury proletariátu, znárodnění průmyslu a kapitálu a návrat ke komunistické vládě. Také označil několik známých politiků za "zločince a zrádce".

24. září byl z chuligánství a z podporování hnutí vedoucích k potlačování občanských práv a svobod obžalován muž, který údajně skandoval 15. září na fotbalovém zápase jméno Usamy bin Ladina a protiamerická hesla; jeho případ nebyl do konce roku vyřešen.

(...)

Sdělovací prostředky

Tisk je nezávislý a představuje rozrůzněnou škálu názorů, vychází bez zásahů vlády, avšak určitý druh propagandy je zakazován. Kromě toho redaktoři mnoha novin jsou většinou veřejností i politiky považováni za stoupence určitých politických stran. (...)

Třináctičlenná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla během roku nadále terčem kritiky pro nedostatek iniciativy a neúčinnost při řešení široce medializovaného vlastnického sporu ohledně největší české televizní stanice.

Mezinárodní arbitráž ohledně konfliktu, týkajícího se vlastnictví televize Nova a údajných podvodů a neetického podnikatelského chování u držitele licence vyvrcholila dvěma rozhodnutími proti vládě za to, že neplní své povinnosti podle samostatných bilaterálních dohod o investicích. První, vydané 5. září, shledalo, že vláda porušila ustanovení bilaterální dohody o investicích, avšak neudělilo odškodné. Druhé, vydané 15. září, shledalo, že vláda porušila několik aspektů této bilaterální dohody o investicích. Tento druhý arbitrážní panel nedospěl do konce roku k rozhodnutí. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí odvolá.

Dvakrát během roku zkoumala RRTV vysílání Rádia Svobodná Evropa v důsledku obvinění, že je její zpravodajství zaujaté - RRTV nenalezla žádné důkazy ohledně zaujatosti. Někteří pozorovatelé kritizovali toto zkoumání jako politické zasahování do záležitostí sdělovacích prostředků. Jiní poukazovali na to, že Rada jednala v reakci na stížnosti od občanů a držela se předepsaných přepisů při hodnocení pořadů.

V prosinci 2000 vznikla kontroverze v České televizi, kdy Rada České televize propustila jejího generálního ředitele. O osm dní později jmenovala nového ředitele, který byl údajně pod politickým vlivem. Na protest proti tomu začala redakce zpravodajství ČT vyrábět vlastní verzi hlavního pořadu ČT a publicistických pořadů. Novému řediteli bylo zabráněno, aby vstoupil do studií ČT (sic), a tak zahájil simultánní vysílání vlastních zpravodajských a publicistických pořadů. 11. ledna kontroverzní generální ředitel odstoupil po širokých protestech, podporujících novináře. 9. února Rada ČT jmenovala prozatímním ředitelem Jiřího Balvína a 31. října ho zvolila trvalým ředitelem.

(...)

Shromažďovací zákon

Několikrát během roku organizovaly skinheadské skupiny koncerty, na něž přijeli účastníci ze sousedních zemí. Policie tyto koncerty přísně monitorovala. V dubnu vyjádřil ministr vnitra Gross svou nelibost nad těmito koncerty a naléhal na to, aby policie začala využívat existujících zákonů proti vyvolávání rasové nenávisti a potlačování občanských práv k trestnímu stíhání jejich organizátorů a účastníků. 22. května bylo osm osob obžalováno v souvislosti se skinheadským koncertem, který se konal v dubnu. (...)

Násilí vůči ženám

Dokument se dále podrobně zabývá postavením žen v ČR a násilím páchaným vůči ženám. Konstatuje mj., že každá desátá žena v ČR je obětí fyzického či emocionálního násilí v domácnosti a že 13 procent žen se stalo obětí znásilnění. 51 procent případů znásilnění páchají partneři či manželé žen, 37 procent útoků páchají osoby ženám známé a jen 12 procent znásilnění páchají jim neznámé osoby. Jen 3,3 - 7 procent případů znásilnění se podle odhadů dostává k policii. Většina případů násilí vůči ženám a znásilňování není zaznamenávána. Policie není vybavena pro to, aby ženám byla schopna pomoci, i když se snaží připravovat specializovaný personál. Veřejná debata o násilí vůči ženám se v podstatě nekoná.

                 
Obsah vydání       6. 3. 2002
6. 3. 2002 Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice
6. 3. 2002 Všechno pořád při starém: loňské policejní razie neskoncovaly s mužskou prostitucí v ČR Fabiano  Golgo
6. 3. 2002 V Kábulu zahynulo pět evropských vojáků
6. 3. 2002 Hnutí za přímou demokracii: Nezávislí kandidáti na kandidátkách Koalice neposilují občanskou společnost Milan  Valach
6. 3. 2002 Strana venkova chce oživit venkov
6. 3. 2002 ČR nebude, na rozdíl od tvrzení Radiožurnálu, vyrábět pro Británii ponorky Dalibor  Žůrek
5. 3. 2002 Návrh na předvolební billboard Jan  Paul
6. 3. 2002 Fantasmagorie Britských listů diskreditují novinářskou obec Petr  Štěpánek
5. 3. 2002 Smíme sdělovat jen informace o bílých koních, nikoliv o skutečných vlastnících TV Nova a Prima Petr  Štěpánek
1. 3. 2002 Pecina nemá nárok vědět, kdo vlastní TV Nova a Prima Petr  Štěpánek
4. 3. 2002 Jak Zdeněk Pinc a Jan Sokol brání mladým lidem ve studiu Jan  Čulík
5. 3. 2002 Variace na tři pilíře aneb co dál s důchodovým pojištěním Josef  Trnka
6. 3. 2002 Advokátův stroj času Martin  Kunštek
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2002 Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice   
6. 3. 2002 Všechno pořád při starém: loňské policejní razie neskoncovaly s mužskou prostitucí v ČR Fabiano  Golgo
5. 3. 2002 Média: V globalizované ekonomice musíme patřit k nejlepším   
5. 3. 2002 Devět Američanů zemřelo v Afghánistánu   
5. 3. 2002 Co je důležitější: že pacienti v nemocnicích trpí podvýživou, anebo kdo dostal Českého lva? Jan  Čulík
5. 3. 2002 Návrh na předvolební billboard Jan  Paul
5. 3. 2002 Variace na tři pilíře aneb co dál s důchodovým pojištěním Josef  Trnka
4. 3. 2002 "Československá" televízia začala JOJ-kať Daniel  Krajcer
4. 3. 2002 Střet civilizací? Dominik  Lukeš
4. 3. 2002 Jak Zdeněk Pinc a Jan Sokol brání mladým lidem ve studiu Jan  Čulík
4. 3. 2002 Ztratily Spojené státy orientaci?   
4. 3. 2002 Další aktivista před soudem za pomluvu Tomáš  Pecina
4. 3. 2002 Koalice a prezident drží opoziční smlouvu Josef  Brož
1. 3. 2002 Internet, autorská práva a svobodná výměna informací   
1. 3. 2002 Zákon o shromažďování: Lze se jen divit Stanislav  Křeček

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2002 Americká vláda kritizuje stav lidských práv v České republice   
4. 3. 2002 Další aktivista před soudem za pomluvu Tomáš  Pecina
28. 2. 2002 Focus: Temný relikt Alexandra  Klausmann
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
13. 2. 2002 Senátoři Unie svobody chtějí zrušit trestní stíhání za pomluvu   
25. 1. 2002 Američtí politikové: Češi potlačují svobodu projevu   
22. 1. 2002 Jana Bobošíková se nechová nezávisle Zbyněk  Ptáček
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Jemen: jsou tam teroristé, ale je ospravedlnitelný vojenský zásah? Pavel  Kumpán
18. 1. 2002 Václav Klaus odsoudil zprávu amerického Helsinského výboru Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
14. 1. 2002 Diskuse neni jen tak na vyžvanění Ondřej  Hausenblas