26. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2002

Ostravská radnice - magistrátní tisk, který je vydáván zdarma?

Téměř v každém městě existují noviny, které vydává nějaký místní úřad - ať už jsou magistrátní či jen "okresní" (v uvozovkách proto, že okresy byly již zrušeny). Jen málokteré město však uvádí v omyl své čtenáře tím, že špatnou formulací vzbuzuje dojem bezplatného vzniku tiskoviny. Jedním z takovýchto mystifikátorů je úřad Statutární město Ostrava, který vydává měsíčník Ostravská radnice. V tiráži nejnovějšího čísla tohoto měsíčníku jsem si přečetla zajímavou zprávu: VYCHÁZÍ ZDARMA DVANÁCTKRÁT ROČNĚ. To je ovšem unikátní informace!

Znamená totiž, že tyto noviny dělají novináři, kteří nepožadují plat, že je tisknou tiskárny bez nároku na zaplacení výroby a že jsou distribuovány kameloty se srdcem na pravém místě, kteří před peněžní odměnou upřednostňují dobrý pocit. Jediný způsob, jakým lze vyložit informaci z tiráže, je totiž právě tento.

Samozřejmě že představa takovýchto novin je absurdní. Zarážející je, že se nad zavádějící informací z tiráže nepozastavil nikdo kompetentní - ani redaktorky (či přímo magistrátní pracovníci), ani tiskárna, ani kameloti. Formulace měla pravděpodobně znít takto: Distribuujeme dvanáctkrát ročně zdarma do poštovních schránek, nebo Vydáváme na náklady magistrátu.

Připomeňme si, že tyto oficiální noviny zastupitelstev připravuje většinou tiskový odbor daného úřadu...

Po tomto zjištění jsem v tiskovině zapátrala dál a zaměřila se na ni z hlediska jazykovědného. Přestože v Ostravě působí řada velmi dobrých bohemistů, nikdo z nich zřejmě ještě neprotestoval proti tomu, že redakce Ostravské radnice nereflektuje jazykový vývoj češtiny a že by bylo vhodné, aby se příslušné novinářky přizpůsobily novým jazykovým normám.

(O obecně špatné úrovni češtiny zejména mezi učiteli na základních a středních školách jsem v BL již psala - tehdy mi v diskuzi mnoho lidí napsalo, že nesouhlasí s "novotvary" typu "citron" (nikoli "citrón"), "socializmus" (namísto "socialismus") apod. Jenže ono nejde o to, jestli s tím souhlasíme, nebo ne! V běžném písemném styku si pišme, jak je libo. Ovšem domnívám se, že novináři (a další profesionálové pracující s texty) by nový úzus ctít měli - vyjadřuje totiž normu, na níž se dohodli lidé, kteří toho o češtině ví v naší zemi zřejmě nejvíc /jazykoví vědci z Ústavu pro jazyk český a dalších příbuzných organizací/.)

Ve zmíněném čísle Ostravské radnice najdeme běžně tvary "sezóna" namísto "sezona", jenž jediný je povolen jak Pravidly českého pravopisu, tak Slovníkem spisovné češtiny. Na druhou stranu píše autorka skrytá pod zkratkou "m" správně tvar slova "vagon" s krátkou samohláskou, "maj" pak správně píše slovo "milion" (a nikoli "milión"). Ovšem v nepodepsaném příspěvku Ostrava slaví Den země 2002 najdeme pro změnu tvar slova "milión" a tak dále... Možná by nebylo špatné, kdyby se redaktorky (jsou pouze dvě) smluvily na shodném psaní tohoto typu slov.

Rovněž tak se v textu vyskytují některé vazby či slova, jež by se dle mého v informační tiskovině objevit neměla, na ukázku by mohly postačit dvě nesprávné formulace.: "... upozorňuje, že neznalost nebo nepochopení zákona se může hrubě nevyplatit", "... jedná se asi o desetiprocentní navýšení" (má být: "jedná se o asi desetiprocentní navýšení" - výměna obou slov mění význam věty). Za nedostatečné pak považuji ryze informační sdělení, že občanské sdružení Vita připravilo novou publikaci ekologického charakteru s názvem Jak se žije v Ostravě? Pokud má mít zmíněná anotace skutečně informační hodnotu, neměla by být odbyta sdělením, že je možné ji koupit "v Ekologické poradně Vity na Ahepjukově ulici". Jednak je zmíněná ulice dost dlouhá a jednak žijeme v době mobilních telefonů, pevných linek a e-mailů. Podle anotace na tuto knihu však zmíněná organizace nedisponuje ani jednou ze zmíněných komunikačních technologií ..., podle ní si totiž jinak než osobně publikaci pořídit nelze! (A potenciální zákazník bude navíc při hledání bloudit, protože není ani uvedeno, v které části Ostravy zmíněná ulice leží...)

První část článku pojednávající o chybné formulaci tiráže vychází samostatně jako jazykový sloupek v Jihlavských listech v pátek 26. dubna.

                 
Obsah vydání       26. 4. 2002
26. 4. 2002 Český rozhlas je nekompetentní v zastupování veřejnosti Jan  Paul
26. 4. 2002 Co nás zajímá a o čem nás špatné české sdělovací prostředky neinformují Dominik  Lukeš
26. 4. 2002 Afghánistán: Hladomor v Šeberganu, za nějž má Amerika odpovědnost
26. 4. 2002 Izraelci zastřelili tři školáky, pak je přejeli tankem
26. 4. 2002 Jestliže Miloševič, proč ne Kissinger?
27. 4. 2002 Rekapitulace: Bush má problémy se zahraniční politikou
26. 4. 2002 Mnozí čeští novináři jsou skutečně neseriózní pokrytci Jan  Svoboda
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
26. 4. 2002 Nový Zelenkův film: koncert o životě Jitka  Peřinová
25. 4. 2002 K arbitráži o TV Nova: CME reaguje na námitky české strany
26. 4. 2002 Kužvarte, kdy vytvoříte registr ekologického znečištění, jak ho požaduje zákon?
26. 4. 2002 Může se v Česku opakovat "francouzská volba"? Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
24. 4. 2002 Zbrutalizován válkou, divošský dav zaútočil na vlastní lidi
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Ostravská radnice - magistrátní tisk, který je vydáván zdarma? Daniela  Pilařová
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí
26. 4. 2002 Středočeský krajský úřad nezveřejnil alternativu k dálnici D3
26. 4. 2002 Superslovenka odmieta Superslováka Lubomír  Sedláčik
26. 4. 2002 O sirobě: zrcadlo nebeské politiky Jan Ámos Komenský
26. 4. 2002 Lužice: Svátek velikonočních jízd Radek  Čermák
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů