Seriál o zaměstnanosti a nezaměstnanosti

Nejsou lidi -- cizí jazyky a loajalita

25. 2. 2010 / Věra Říhová

Velkým problémem naší společnosti je znalost cizích jazyků na komunikativní úrovni. V naší zemi se cizími jazyky v běžném životě nekomunikuje, učit se můžeme kromě školy pouze v jazykových kurzech nebo soukromě. Úroveň výuky cizích jazyků na školách je různá, spíše hrozná. Tady neviditelná tržní ruka vlétla do bermudského trojúhelníku.

Předchozí části tohoto seriálu jsouZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDEZDE

Domovníci se vracejí...

25. 2. 2010 / Ladislav Žák

Svět se mění nenápadně, napsal kdysi můj jmenovec Jaroslav, a to zejména k lepšímu, dodávám já. Nicméně, jsou tu už první pěkné vlaštovky, které sice ještě nedělají jaro, ale na pokračující tuhé mrazy to už také není.

Co je v ČR dnes špatného

25. 2. 2010

Už několik roků jezdím na zimu za dcerou z ČR do USA (CA). Mimo jiné zde mám věci, které doma postrádám: teplé počasí, internet a dost času. I doma se zajímám o informace, ale zde mám díky internetu širší záběr.

Doma dostupný tisk a veřejnoprávní média ve mne budila dojem, že kdo kritizuje stávající pořádky u nás, je hlupák, nebo zakuklený komunista. Jsem potěšen, že hlavně díky BL se necítím být se svými kritickými názory tak osamocen. Dovoluji si poslat Vám touto cestou jeden z textu, které jsem sestavil k 20. výročí naší "sametové revoluce", a které se snažím šířit mezi lidmi, píše čtenář Miroslav Šťovíček.

POZNÁMKA NA OKRAJ:

O odstoupení německé biskupky Käßmannové, neboli Opravdová veličina se pozná podle činů

25. 2. 2010 / Uwe Ladwig

Dr. Margot Käßmannová byla jako mimořádná osobnost, jako biskupka a první předsedkyně Rady evangelické církve v Německu nejen členy své církve velice uznávána. To se asi také u většiny z nich nebude měnit po jejím odstoupení z funkce, jež bylo přímým následkem řízení auta pod vlivem 1,54 promile alkoholu. Dnes napíšu několiv slov o tom, že se opravdová veličina pozná nejen z neobvyklých a někdy i politováníhodných činů...

Přednášky nejen pro zvané: MUDr. Koukolík - Mocenská posedlost

Koukolík: Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou

25. 2. 2010 / Štěpán Kotrba

V nabité přednáškové síni Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů by bylo možno po celé dvě hodiny slyšet spadnout špendlík. Přednáška MUDr. Koukolíka v rámci předmětu Konflikty v mediální komunikaci, který vedu, na téma "Mocenská posedlost" byla stručným úvodem, tezemi k jeho nové, stejnojmenné knize. A jen šedinami zmoudřelý lékař umí zkombinovat exaktnost neurologie a neuropatologie s antropologickým kontextem sociální psychologie a humanistickými imperativy na domácí a mezinárodní politiku.

Neodvažoval jsem se moc polemizovat s Koukolíkovými definicemi. Snad proto, že jsem neměl důvod, neb mi hovořily z duše, i když postrádám jeho optimismus, zvláště týkající se uplatnění moci skutečně jen a pouze ve jménu člověka, nikoliv pro pocit slasti z moci samé či hmotných užitků moc provázejících. Tísnivá realita každodenní praxe zastíní po čase přímočarost a jiskřivost teorie a tak byla Koukolíkova přednáška pro mne pouze prchavým pohlazením - náhodnou psychoterapií humanistického optimismu. Autorovi knih Vzpoura deprivantů, Homo sapiens stupidus a Jak si lidé hrají? ten optimismus jen tiše závidím.

Abyste vy, kteří přijít nemohli, o nic nepřišli, přinášíme zvukový záznam včetně celé prezentace MUDr. Koukolíka. Příště to třeba vyjde a vysokou školu navštívíte, i když ji prozatím nestudujete či na ní nevyučujete. 16. 3. 2010 totiž přijede z Ostravy kontroverzní sociolog, profesor Jan Keller a od 11:30 bude přednášet podle jedné kapitoly z jeho nové, ještě nedokončené knihy - "Arogance financí aneb sociální stát ve službách zisku" . Přednáška bude samozřejmě také "nejen pro zvané"...

prezentace přednášky MUDr. Koukolíka - MS Powerpoint - 3,4 MB PPS

audiozáznam celé přednášky - Windows Media Audio 36,1 MB WMA
kompletní prezentace PPS s synchronizovaným zvukem WMA a připojenými soubory PDF - archiv 45,5 MB ZIP
fotoreportáž Václava Sadílka, týdeník Strategie ZDE

Vojenská doktrína Ruska

25. 2. 2010 / Peter Stupavský

Prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev pred pár dňami podpísal dokument, ktorý po tom základnom -- Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2020 (pozri SLOVO 21/2009) -- definuje, s akým Ruskom máme či budeme mať v najbližších desaťročiach do činenia.

Udržitelná míra sobectví

25. 2. 2010 / Petr Wagner

Jane Čulíku, myslím, že jste nakousl opravdu velké téma. Nejde tak ani o čipovou diagnostiku. Malárii je snadné diagnostikovat, ale o udržitelnou míru sobectví rozvinutého světa. Miliony dětí umírají na malárii, ale další miliony na banální onemocnění roznášené znečištěnou vodou, na následky podvýživy na onemocnění proti nimž je snadné a hlavně účinné očkování.

Co doporučil Lao-c'

25. 2. 2010 / Bohumír Tichánek

Článek o malárii pranýřuje nehezkou manipulaci s údaji, jež má v posledku zlepšit diagnostiku této nemoci v Africe. Mladíci z chudé země předložili mazaný argument, jakým způsobem vymýcení malárie může pomoci ekonomii v Evropě. Pochopitelně, rádi by omezili dětskou úmrtnost ve své zemi.

Seriál o zaměstnanosti a nezaměstnanosti:

Nejsou lidi - řemesla

24. 2. 2010 / Věra Říhová

V jednom ze svých článků jsem napsala, že za největší paradox loňského roku považuji výrok "Nejsou lidi!". Není to žádný nesmysl, některé firmy opravdu dlouho a někdy marně hledají některé profese. Tváří v tvář půlmilionové armádě občanů evidovaných na úřadech práce a dalšího nezjištěného množství lidí, kteří nejsou evidovaní ani na úřadech práce ani v pracovním procesu, se to zdá absurdní.

Předchozí části tohoto seriálu jsouZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Pár poznámek k vystoupení Normana Finkelsteina v České televizi a mediálnímu přístupu vůči jeho osobě

24. 2. 2010 / Daniel Veselý

Také jsem se jako Karel Dolejší zúčastnil výjimečného setkání s "kontroverzním" americkým politologem a autorem Normanem Finkelsteinem v Casa Gelmi a byl celkem uhranut a mesmerizován tím, jak jednoduše by jeho slovy býval mohl být ukončen blízkovýchodní konflikt, který bezesporu ovlivňuje politické dění nejen v regionu, ale po celém světě. Jen kdyby ta vůle byla! Ta podle Finkelsteina, ale i řady dalších specialistů na toto palčivé téma chybí především na izraelské straně. Styděl jsem se, když "americký radikál" Finkelstein vyjádřil bezelstný údiv nad tím, jak se k jeho osobě a výzkumu staví česká média, úřady a akademická obec, jak zde panuje jakýsi strach ohledně diskuse o izraelsko-palestinském konfliktu. Po zhlédnutí včerejších Událostí, komentářů, kam byl Finkelstein pozván, se můj stud ještě více prohloubil.

Neprůstřelná hradba hanebného mlčení

24. 2. 2010 / Karel Dolejší

Během návštěvy Normana Finkelsteina v Praze jsem čekal leccos: Hysterickou antikampaň, obviňování ze spojenectví s nácky, žonglování povinnou úctou k obětem koncentráků, jež nedovoluje pronésti kritického slova ani za tisíc let. Že se však kromě podivně vedeného rozhovoru pro televizi v mainstreamových médiích neobjeví doslova vůbec, ale vůbec nic, to mě opravdu nenapadlo. A přece jsem nakonec svým způsobem za výsledek rád: Ukazuje totiž každému, kdo chce ještě vidět, názorně a nad veškerou pochybnost, že hlavní proud českých médií už vůbec neslouží informování veřejnosti o podstatných událostech - ale k tomu, aby manipuloval a bavil skandály celebrit, zatímco fakticky odřezává od reálného světa.

Sobectví na sto procent

24. 2. 2010 / Jan Čulík

Mezinárodní studenti dokumentaristiky z Edinburgh College of Art natáčení pod vedením tamější studentky Dominiky Švecové krátký vědecký film o převratném vynálezu v oboru nanotechnologie, dokončovaném na katedrách elektroniky a parazitologie Glasgow University, který s využitím principů manipulace tekutin prostřednictvím magnetických vln v nanotechnologickém měřítku (je to technologie tzv. "lab on the chip") umožní rychlou a levnou diagnózu malárií nakažené krve.

Na malárii každoročně umírá v Africe přes milion dětí, zejména do věku pěti let, kdy ještě nemají vyvinutou imunitu. Malárie v Africe existuje dosud hlavně proto, že se africké země navzájem nedokážou dohodnout na koordinovaném postupu na likvidaci tohoto parazita tak, jak se to před časem radikálně provedlo v Evropě. Vnějši svět jim v tom nepomůže. Že umírají miliony dětí, nikoho moc nezajímá.

Pomáhal jsem studentům v úterý udělat rozhovory s dvěma vědeckými pracovníky z Afriky, jeden byl z Tanzánie, druhý z Keni. Ptal jsem se jich, proč by se měl svět vůbec o nějaké umírající děti v Africe zajímat. Od obou jsem dostal pozoruhodnou odpověď.

Další trapný apel Britských listů o finanční příspěvek od čtenářů

23. 2. 2010

To, co považuje čtenář Petr Nachtmann za odpuzující na Britských listech, je, jak píše "žebrání o finanční příspěvky".

Jasně. V českém kontextu je nezvyklé, obracet se na veřejnost, aby si financovala vlastní nezávislý časopis. Je to vlastně trapas, požadovat od lidí, aby financovali, co čtou.

Avšak co nám zbývá. Časopis bohužel - už skoro patnáct let - vydáváme, většinou bez rozpočtu. Základní náklady však z něčeho uhradit musíme.

V současnosti nás čekají tyto jednorázové výdaje: účetnictví za rok 2009: 35 000 Kč. Nový redakční laptop: 20 000 Kč, nezbytné programovací úpravy: 20 000 Kč. Celkem: 75 000 Kč.

Naštěstí to není tak horentní částka jako na podzim, kdy bylo nutno obnovit naše servery, které nevyhovovaly intenzivnímu provozu, a čtenáři nám - překvapivě a zavazujícím způsobem - rychle potřebně finanční prostředky poskytli.

Nicméně jsme nyní nuceni se znovu obrátit na čtenáře s - krátkodobým -. apelem, aby mírně zvýšili finanční příspěvky na Britské listy, máme-li být schopni časopis provozovat i nadále - což znamená schopnost platit provozní poplatky..Potřebujeme je minimálně zvýšit aspoň o třetinu, tedy o cca 10-15 000 Kč měsíčně. Kdyby věnovalo pravidelnou stovku měsíčně dalších cca 100 - 150 lidí, pomohlo by to vydatně. Děkujeme.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Jan Čulík, šéfredaktor

Problémy českých občanů na hranicích s Německem, aneb pro nás neplatí Schengen?

24. 2. 2010 / Daniel Strož

Českou veřejnost čím dál víc znepokojuje, jakým způsobem je již po nějakou dobu zacházeno s mnoha českými občany nejenom přímo na česko-bavorských a česko-saských hranicích, ale dokonce i po ujetí několika desítek kilometrů v německém vnitrozemí. Bývají velmi často a hlavně bezdůvodně obtěžováni potupnými kontrolami a nezáleží přitom, cestují-li hromadnými dopravními prostředky nebo individuálně, vlastními automobily. Kontroly navíc většinou neprovádějí ani uniformovaní policisté nebo celníci, ale převážně muži v civilu, bez jakéhokoli zřetelného označení.

V Česku budou etnické sociální nepokoje

24. 2. 2010 / Štěpán Steiger

Pozor, to není poplašná zpráva - také proto, že o tom ví dosud jen velmi málo lidí. Konkrétně, dvě poslankyně a čtyři poslanci, jakož i členové organizačního výboru sněmovny, kteří schválili cestu této šestice. Kam? No do Peru, protože tam, na této služební cestě, bude tato delegace zjišťovat, jak předcházet tomuto druhu nepokojů.

Proč českým médiím chybí novinářské osobnosti?

24. 2. 2010 / Ivo Šebestík

Naše střední a starší generace má představu o novinářích a žurnalistice pořád ještě lehounce podbarvenu tradičním obrázkem dobrého a poctivého řemesla nacházejícího se někde v předpokoji literární tvorby. Důstojní pánové u psacích stolů, pod rozžatými lampičkami a s dýmkami v ústech rychle a pouhým perem dopisují svůj fejeton. Kolem nich pobíhají poslíčci s čerstvými obtahy novinových stran a posledními rukopisy, se kterými za okamžik poběží za sazeči, z nichž u rámusících linotypů teče pot. A nad tím vším bdí přísné oko pana šéfredaktora, úctyhodné osobnosti, jejíž slovo platí, jak by bylo vytesáno do kamene.

Tento článek byl původně publikován neúplný, autorovi i čtenářům se omlouváme.

Hoprdoks...II.

24. 2. 2010 / Ladislav Žák

Opravdu velice nerad pokračuji tímto titulkem, ale musím konstatovat, že dnes jsem dostal od svého drahého státu opět hoprdoks a tentokrát snad i s rozběhem. Přečetl jsem si totiž v denním tisku prohlášení představitelů AČR a mluvčí ministerstva obrany, že vzhledem k tomu, že by se na obrněný transportér Pandur za 134 miliónů Kč kousek mohlo v Afganistánu, nedej Bože, střílet, tak se musí těch pár kousků, co jim to hrozí, za pár miliónů dozbrojit a hlavně doobrnit.

STŘEDEČNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES:

Kritika kritiky, princezna Regina Habsburská a Český lev 2009

24. 2. 2010 / Josef Brož

Štkaní. Stěžovat si na kritiku vždy patřilo ke zvláštnímu druhu intelektuální obsese. Důvody jsou povětšinou dvojího druhu, v závislosti na sociálním statutu jmenovaného: pokud jde o tvůrce, snaží se tím často vracet kritice ve stylu "oko za oko", jde-li o samotné kritiky, převážně si tím snaží upevnit svou kritickou pozici.

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Polsko předstihne Německo, neboli O jakési pošetilosti, která však má svůj smysl

24. 2. 2010 / Uwe Ladwig

Polská ekonomika předstihne německou. Pod tímto titulem Zeit Online informuje o vědecké studii bruselské skupiny expertů z Centra pro evropská politická studia (Centre for European Policy Studies). Ve Spiegelu Online zase zájem čtenářů přitáhla jiná, ale také provokativní zpráva s titulkem 'Německo je staré, syté a pohodlné'. O smyslu dlouhodobých předpovědí vědců tedy něco v této poznámce...

Krizi jednoznačně způsobili chudí

23. 2. 2010 / Jan Kadubec

Ze všech stran slyším, že tuhle hospodářskou krizi zavinili bankéři. Myslím si, že to není pravda. Banky a bankéři (i když jsou nenasytní) nadále dělají to, co vždycky - okrádají. To je jediná náplň jejich práce, dělají to už od pradávna, a jsou naprosto bez viny, neb dělají pouze to, co dovolují zákony. Banky se těší pořád dobrému zdraví, ty žádnou krizi nemohly zavinit. Bankovnictví je jediný obor lidské činnosti, který bezvadně funguje nejenom dnes, ale už po tisíciletí.

Protentokrát...

23. 2. 2010 / Pavel Kopecký

Expremiér Topolánek, za ČSSR snaživý student střední vojenské školy, stárne. V médiích vystupuje zásadně nevrle, ublíženě, agresivně. Permanentně se špatně ovládá (zřejmě pro nedostatečné preference ODS a osobní problémy), ale v nedělní televizní besídce, při potlachu na růžku "U Moravce", to tak jednoznačné nebylo. Pojednou si i dosti notoval s jiným odkecaným politikem. (Levicově) populistickým Milošem Zemanem, který, zmítán závistmi a nenávistmi, též předstírá, že ve věcech veřejných neskončil. Prostořeký poživačný muž z lidu zkrátka našel cestu k hubatému poživačnému (pseudo)intelektuálovi. Koneckonců, vždyť nepřítel je oběma stejný.

Akademie vystrašených věd, aneb Unwanted - dead or alive

23. 2. 2010 / Karel Dolejší

Bývaly v české kotlině časy - a trvaly dost dlouho, i když jsou na štěstí už za námi - kdy pro veřejné promluvy všeho druhu platilo jedno základní pravidlo: Nesměl se za žádných okolností kritizovat jistý stát. Kdokoliv se byť jen náznakem pokusil, na hlavu se mu snesla smršť obvinění, že naplil na hroby osvoboditelů, spřáhl se s krvelačnými bestiemi za hranicí a chce otáčet kolem dějin zpět. Ovšemže spojení imperiální politiky nedotknutelného státu s takřka půldruhou stovkou tisíc mrtvých osvoboditelů bylo časem stále obtížněji doložitelné, ani všechny krvelačné bestie světa by neměly dost peněz na podplacení každého nespokojence, a mnozí z kritiků si ve skutečnosti přáli kolo dějin především uvolnit. Nyní se zdá, že ostalgie světem vládne, a zřejmě proto se (někteří?) čeští občané touží k popsanému stavu opět vrátit.

Akademie věd se poněkud zalekla

23. 2. 2010 / Štěpán Kotrba

Vedení Akademie věd ČR se rozhodla NEumožnit konání semináře s dr. Normanem Finkelsteinem a dalšími přednášejícími "Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze", který se měl konat v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) 23. 2. 2010 od 10:00 a který organizovalo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Tuto zprávu dostali pozvaní hosté v průběhu dnešního odpoledne. Pořadatelé "zkoumají zatím neoficiální informace, proč došlo k neumožnění semináře".

Podle interních informací Britských listů byl krok Akademie věd, která dle svých slov "provádí koncepční politiku vědy a výzkumu", způsoben telefonicky z úřadu premiéra Fischera. Jinými, daleko upřímnějšími slovy: Předsednictvo Akademické rady Akademie věd se poněkud zaleklo..

Bez změny definice ekonomického zisku směřujeme do pekel

23. 2. 2010 / Karel Hušner

Pokud se budeme snažit stále dál a dál prodlužovat stávající pojetí ekonomického úspěchu finančním ziskem a konsumním způsobem života, dojde zákonitě ke katastrofě, proti níž jsou současné přírodní pohromy pouhou lokální odyseou.

Kapitalismus volné soutěže a neviditelné ruky trhu vede ke stále většímu zvyšování nezaměstnanosti a ve svém důsledku ke zbídačování lidí schopných a ochotných pracovat.

Mají lidé u moci vůbec rádi demokracii?

23. 2. 2010 / Ivo Šebestík

Neznám politika, který by veřejně přiznal, že demokracie, zákony, pravidla a občan jsou přesně ty čtyři pojmy, bez kterých by se po volbách, jsa již pevně usazen v křesle, obešel. U prvních tří není pochyb. S občanem bude svízel. Občan je totiž užitečný jako výrobce a spotřebitel a demokracie z něj dokonce učinila obávaný pojem. Občan produkuje hodnoty a politika živí. K občanovi se volá, na občana se přísahá, na jeho blaho se myslí a jeho starostmi se trápí (tedy politik).

Britský fotograf zatčen za "teroristické" natáčení vánoční výzdoby

23. 2. 2010

Fotograf Bob Patefield natočil na vlastní videokameru okamžik, kdy mu policie zabránila natáčet loni před Vánocemi centrum městečka Accríngton v Lancasteru. Tvrdila, že jeho natáčené je "podezřelé" a že je "antisociálním chováním".

Patefield s kamarádem natáčeli vánoční výzdobu a vánoční oslavy v městečku dne 19. prosince 2009. Poslední záběry na jeho kameře, než byl zatčen policií, jsou záběry Santa Clause, lidí v kostýmech a dudácké kapely procházející městem.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za leden 2010

2. 2. 2010

V lednu 2010 přispělo finančně na Britské listy 174 osob celkovou částkou 34369.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 1. 2010 částku 83 466.48 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.