Co je v ČR dnes špatného

25. 2. 2010

Už několik roků jezdím na zimu za dcerou z ČR do USA (CA). Mimo jiné zde mám věci, které doma postrádám: teplé počasí, internet a dost času. I doma se zajímám o informace, ale zde mám díky internetu širší záběr.

Doma dostupný tisk a veřejnoprávní média ve mne budila dojem, že kdo kritizuje stávající pořádky u nás, je hlupák, nebo zakuklený komunista. Jsem potěšen, že hlavně díky BL se necítím být se svými kritickými názory tak osamocen. Dovoluji si poslat Vám touto cestou jeden z textu, které jsem sestavil k 20. výročí naší "sametové revoluce", a které se snažím šířit mezi lidmi, píše čtenář Miroslav Šťovíček.

Inventura naší demokracie po 20 letech:

 • Jsou nám odpírána referenda i v zásadních věcech.
 • Nemůžeme přímo volit svého presidenta a starosty obcí.
 • Názory blízké vašemu srdci živoří v mediální tmě a jejich nositele se díky protiústavním volebním zákonům do parlamentu nikdy nedostanou.
 • Voliči menších stran jsou diskriminováni za svůj politický názor, protože jejich hlasy jsou rozkradeny většími stranami a proto mnozí občané už k volbám ani nechodí.
 • I veřejnoprávní média názory běžných občanů téměř ignorují.
 • Rozhodování politiku, úředníků ba i soudců často ovlivňuje korupce.

Toto vše se děje přesto, že naše ústava říká:

 • Lid je zdrojem veškeré státní moci
 • Politický systém je založen na volně soutěži politických stran
 • Rozhodování většiny dbá ochrany menšin
 • Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným funkcím
 • Volby do poslanecké sněmovny se konají dle zásad poměrného zastoupení
 • Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu polit. smýšlení

Naším poslancům, senátorům a ústavním soudcům nesoulad ústavy s praxi zřejmě nevadí. Maji občané chodit znovu zvonit klíči, když se jim tato hra na demokracii přestává líbit? Možná bycom si měli pospíšit, než se naše údajná vláda lidu úplně rozpustí v globální diktatuře peněz.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 25.2. 2010