Sobectví na sto procent

24. 2. 2010 / Jan Čulík

Mezinárodní studenti dokumentaristiky z Edinburgh College of Art natáčení pod vedením tamější studentky Dominiky Švecové krátký vědecký film o převratném vynálezu v oboru nanotechnologie, dokončovaném na katedrách elektroniky a parazitologie Glasgow University, který s využitím principů manipulace tekutin prostřednictvím magnetických vln v nanotechnologickém měřítku (je to technologie tzv. "lab on the chip") umožní rychlou a levnou diagnózu malárií nakažené krve.

Na malárii každoročně umírá v Africe přes milion dětí, zejména do věku pěti let, kdy ještě nemají vyvinutou imunitu. Malárie v Africe existuje dosud hlavně proto, že se africké země navzájem nedokážou dohodnout na koordinovaném postupu na likvidaci tohoto parazita tak, jak se to před časem radikálně provedlo v Evropě. Vnějši svět jim v tom nepomůže. Že umírají miliony dětí, nikoho moc nezajímá.

Pomáhal jsem studentům v úterý udělat rozhovory s dvěma vědeckými pracovníky z Afriky, jeden byl z Tanzánie, druhý z Keni. Ptal jsem se jich, proč by se měl svět vůbec o nějaké umírající děti v Africe zajímat. Od obou jsem dostal pozoruhodnou odpověď.

Oba mluvili - už to zjevně měli naučené - o ekonomických a globalizačních aspektech. Argumentovali, že pro Západ je malárie v Africe ekonomicky nesmírně nevýhodná, protože snižuje výnosy multinacionálních firem. Jejich globalizační argument zněl, že dnes se hodně cestuje a do Afriky také jezdí Evropané, a malárii zvládnout je tedy nutné proto, aby ji při svých návštěvách do Afriky Evropané nedostávali. Byl to čistě imperialistický argument, a bylo smutné být svědkem toho, že ho musejí opakovat i tito Afričané.

Zeptal jsem se posléze britské vedoucí tohoto laboratorního parazitologického výzkumu, zda tedy morální argument, že nás přece nemůže nechat chladným, že na malárii umírají miliony dětí, už neplatí. "Morální argumenty nikoho nezajímají," vysvětlila. "Na základě morálních argumentů nedostanete peníze na výzkum. Musejí to být ekonomické argumenty."

Dodala, že její laboratoř už v současnosti nemá možnost získat financování svého výzkumu od britských vládních grantových agentur - finance získávají ze zahraničí - , protože britská vláda požaduje, aby prováděný vědecký výzkum přinášel prospěch výlučně britskému obyvatelstvu.

V jakém fašismu to žijeme?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.2. 2010