Akademie věd se poněkud zalekla

23. 2. 2010 / Štěpán Kotrba

Vedení Akademie věd ČR se rozhodla NEumožnit konání semináře s dr. Normanem Finkelsteinem a dalšími přednášejícími "Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze", který se měl konat v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) 23. 2. 2010 od 10:00 a který organizovalo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Tuto zprávu dostali pozvaní hosté v průběhu dnešního odpoledne. Pořadatelé "zkoumají zatím neoficiální informace, proč došlo k neumožnění semináře".

Podle interních informací Britských listů byl krok Akademie věd, která dle svých slov "provádí koncepční politiku vědy a výzkumu", způsoben telefonicky z úřadu premiéra Fischera. Jinými, daleko upřímnějšími slovy: Předsednictvo Akademické rady Akademie věd se poněkud zaleklo..

Na webu avcr.cz je přitom v červeném rámečku výzva: "Vážení kolegové, vážení spoluobčané, kteří se domníváte, že věda je důležitou stránkou společnosti, kultury a civilizace, Akademie věd je nyní ohrožena pokusem prosadit drasticky omezené financování na následující rok a zjevně či skrytě také na roky další. Je ohrožena sama existence Akademie věd."

Vedení této vědecké instituce by si mělo uvědomit, že očekává-li podporu veřejnosti, musí umět společnosti něco vracet. Místo toho předsednictvo Akademie věd zveřejnilo stanovisko, osvětlující důvody, proč se nemůže konat vystoupení

  • Mgr. Michal Broža: (Informační středisko OSN v Praze): Goldstoneova zpráva a její dosavadní osud v OSN
  • Dr. Norman Finkelstein: Obsah Goldstoneovy zprávy a možnosti řešení konfliktu na Blízkém východě
  • Dr. Jan Kavan: Součastný stav diplomatických jednání na Blízkém východě

Stanovisko vedení Akademie věd ČR

k semináři "Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu:Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze" organizovanému Centrem globálních studií, společným pracovištěm Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze dne 23. února 2010.

Vedení Akademie věd ČR si je vědomo významu diskusí o možnostech řešení izraelsko-palestinského konfliktu na Blízkém východě, které jsou součástí (ostatně jako v jiných případech) nezbytného interkulturního dialogu. Hledání vhodných cest k řešení tohoto konfliktu a problémů s ním spojených může být podporováno i výměnou názorů a stanovisek, která probíhá na různých úrovních a nabízí i odlišné pohledy na izraelsko-palestinský konflikt.

Seminář organizovaný Centrem globálních studií představuje pouze jeden z existujících úhlů pohledu na izraelsko-palestinský konflikt. Seminář tohoto typu, určený především odborné veřejnosti, je ale také příležitostí a předpokladem pro kritickou diskusi vycházející z odlišných pozic, než jsou ty, které se rozhodli organizátoři prezentovat.

Vedení Akademie věd ČR vychází ze skutečnosti, že v interpretaci izraelsko-palestinského konfliktu je nezbytné dávat příležitost k uplatnění stanovisek všech stran, což se v tomto případě nestalo. Akademie věd ČR jako programově apolitická instituce se s jednostranným zaměřením tohoto semináře neztotožňuje, nepodílí se ani na jeho přípravě, ani na výběru referujících účastníků. Z uvedených důvodů se vedení Akademie věd ČR rozhodlo neumožnit konání semináře v budově Akademie věd ČR na původně stanovené adrese (Praha 1, Národní 3).

V Praze dne 22. 2. 2010

Předsednictvo Akademické rady AV ČR

Hlupák hledá výmluvu. Inteligent hledá řešení.

Doufám, že na prezentace genetiků taky zvou (kvůli vyváženosti) odprůce genetických manipulací třeba z Greenpeace, konstatuje cynicky na Facebooku kolega z FF UK... Není nic jednoduššího, než aby Předsednictvo Akademické rady AV ČR dodalo - nejlépe z vlastních řad - odborníky na slovo vzaté, kteří by "nevyváženého" Žida Finkelsteina , který nesouhlasí s izraelským masakrem obyvatelstva Gazy a nazývá genocidu genocidou a zločin zločinem, "vyvážili". Rád bych si takto "vyváženou" diskuzi poslechl. Protože diskuze, kterou jsem mohl mezi ním a bývalým poradcem Ariela Sharona Raananem Gissinem shlédnout ve vysílání "CrossTalk" televizní stanice Russia Today , vyvážená byla dostatečně...

Akademie věd zcela určitě věděla nebo se mohla dozvědět, kdo je Norman Finkelstein a jaké jsou jeho znalosti a jaké jsou jeho názory... Citace z rezolucí OSN, Mezinárodního soudního dvora a zpráv Amnesty International a Human Rights Watch si umí přečíst každý. Namísto cenzury se mohli odborníci AV ČR pustit do odborné polemiky. Až bude hledat Akademie věd hlasy pro zachování svého rozpočtu, doufám, že je najde ve Strakově akademii. Nebo na pražské židovské obci.

Ano, nyní je ohrožena sama existence nezávislé, hrdé vědecké instituce - Akademie věd. Stala se z ní služka mocných.

Autor vyučuje mediální komunikaci na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů a uvítal by účast profesora Finkelsteina na své přednášce. Takto alespoň na jeho jiné přednášky v Praze poslal své studenty.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 23.2. 2010