Independent: Spojené státy v případě Haiti selhávají

17. 1. 2010

Americká pomoc zemětřesením postiženému Haiti začíná děsivým způsobem vypadat jako obdobně drasticky pomalá humanitární pomoc městu New Orleans poté, co ho r. 2005 zničil hurikán Katrina, píše v deníku Independent Patrick Coburn.

V obou případech přišlo v době, kdy toho bylo nejvíce zapotřebí, velmi málo pomoci: v případě města Port-au-Prince v době, kdy lidé pod troskami budov byli ještě naživu. Až konečně na Haiti dorazí záchranné čety s zařízením na zvedání těžkých bloků, bude už pozdě. Není divu, že lidé na Haiti stavějí barikády z kamení a z mrtvol.

Haiti v širší perspektivě

17. 1. 2010 / Karel Dolejší

Ohledně paušální kritiky mezinárodních humanitárních organizací na Haiti, se kterou na okraji kritiky Spojených států přišel Patrick Coburn, je snad vhodné uvést některé podrobnosti ohledně podmínek, za nichž tyto organizace v zemi působí. Například Lékaři bez hranic (Medecins Sans Frontieres, MSF) měli na Haiti před zemětřesením 800 místních a 30 mezinárodních zaměstnanců v několika zdravotnických střediscích včetně vlastní nemocnice. Podle zpráv AFP mnohé z těchto osob se nacházely uvnitř zhroucených budov a ještě více z nic mělo rodiny v Port-au-Prince. Veškerá místní infrastruktura MSF byla zemětřesením buď zničena, nebo vyřazena z provozu. Proto mohla organizace v prvních dnech poskytovat pouze tu nejzákladnější péči. Situaci dále komplikovaly periodické výpadky proudu a rychle se zhoršující bezpečnostní situace. Ředitel místní pobočky McPhun přesto prohlásil, že po desetiletém působení v zemi má jeho organizace takový kredit, že si troufá nadále působit i v oblastech, kam většina ostatních organizací i za "normálních" okolností nevkročí bez ozbrojené eskorty.

Lobbyisté a "lobbyisté": jak na veřejné zakázky?

15. 1. 2010 / Michael Kroh

V souvislosti s rostoucím schodkem veřejných financí se v poslední době i v pravicovém tisku přetřásají podezření z nekalých praktik při veřejných zakázkách. Bohužel, jak už to bývá u našich novinářů zvykem, jsou plná nepřesností a zavádějící argumentace.

Okolo veřejných zakázek se točí tajemné vlivné osoby, které tisk nazývá lobbyisty (záměrně užívám tento výraz, používají se ale i termíny "lobisté", "lobbisté" apod.). Točí se tak intenzivně, že skupina poslanců se pokouší prosadit zákon upravující jejich působení. Snahu poslance Tejce a spol. považuji za chvályhodnou, nicméně od praktického dopadu zákona si můžeme slibovat jen částečný efekt, nebude-li doprovázen zásadním přepracováním zákona o veřejných zakázkách.

Zemětřesení na Haiti - a kdy v politice ČR?

15. 1. 2010 / Miloslav Štěrba

Vždycky, když se dovídám o nějaké hrůze "obšťastňující" lidi tohoto světa, přemýšlím o svém podílu viny na tragédii. Nejsem člověk věřící, a proto si nemohu vypomoci otázkou jako autor blogu na iDnes: Proč Ježíš nepomohl lidem na Haiti?. Ale kladu si doslova hříšnou podotázku: Proč tak mocný stát jako jsou USA trpí po celá desetiletí ve svém bezprostředním sousedství příšerně ubohou civilizaci např. tolerováním diktátorské dynastie klanu Duvalierů? Nepřijímám námitku, že USA nemohou intervenovat do záležitostí jiných zemí. Dělaly to v minulosti zcela samozřejmě, jenže spíše tam, kde byla nafta, strategické zájmy. Nakonec, nejbohatší velmoc svou imperiální politikou dokázala produkovat vlastní "haiťany" ve slumech svých velkoměst. To je realita, řeknete, ale co my s tím?

Tato fakulta bude...

15. 1. 2010 / Karel Dolejší

Holý, J. - Volná, K. (eds.): Tato fakulta bude rudá! Akropolis, Praha 2009. 1. vydání, 728 stran. ISBN 978-80-87310-03-8.

Kniha, jejíž titul cituje autentický výrok normalizačního místodržícího katedry české literatury Bohuslava Rzounka, obsahuje stylizovaný přepis vzpomínek tří generací vyučujících na katedře české literatury filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem vzpomínek se s dvacetiletým odstupem stalo půlstoletí 1948-1989. Pomyslný "vrchol" přitom představovalo právě Rzounkovo působení v letech 1972-1986, jehož důsledky fakticky utvářely chod katedry až do listopadu 1989. Nahá moc, zbavená po 21. srpnu '68 všech odborných ohledů i zbytků alespoň poněkud věrohodné ideologické ornamentace, určovala chod instituce dvacet let - a dvacet let poté, jak v úvodu na německém příkladu doufá dovozovat Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., by snad mělo být dosaženo dostatečného odstupu potřebného k zahájení rozpravy o důsledcích této éry. Prezentace studie proběhla na půdě mateřského ústavu za účasti vedoucího ústavu české literatury a literární vědy Doc. PhDr. Jana Wiendla, Ph.D., proděkana pro rozvoj Ing. Jiřího Gregora a rektora univerzity Prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Hudební doprovod obstaral absolvent katedry Jiří Dědeček.

Na zemětřesení na Haiti bylo "zaděláno" půl druhého století

15. 1. 2010

KD│ Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály, které v úterý pozdě večer zasáhlo Haiti, "sbíralo síly" již sto padesát let před tím, než je naráz uvolnilo proti zbídačené zemi, napsal pro AFP Richard Ingham. Přírodní síly, ignorance a zdrcující chudoba se společně promítly do otřesné bilance, kterou haitský premiér Jean-Max Bellerive odhaduje na více než 100 000 mrtvých. Epicentrum se nacházelo v hloubce pouhých deseti kilometrů a ve vzdálenosti pouhých patnácti kilometrů od hlavního města Port-au-Prince, takže seizmické vlně prakticky nestálo v cestě nic, co by mělo šanci ji částečně pohltit, sdělili experti.

Když Čína vládne světu IV.

15. 1. 2010

KD│ Přinášíme další část rozhovoru o vznikající čínské dominanci v mezinárodních vztazích s expertem na asijskou modernizaci Martinem Jacquesem, autorem knihy "When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order" (Když Čína vládne světu: Konec západního světa a zrod nového světového řádu). První část věnovanou postavení země v mezinárodním prostoru jsme zveřejnili ZDE, druhou o přednostech a nedostatcích vyplývajících z čínské tradice kulturní homogenity ZDE, třetí na téma zvládání politické změny ZDE. Rozhovor vedl Robert Scheer z magazínu Truthdig.

Robert Scheer: Takže skončili jsme u otázky, zda neexistuje zásadní konflikt mezi nároky a zvědavostí jedince, který je vzdělaný, ví o jiných modelech ve světě, než jaký prosazovala zvláštní dynastie během 2000 let čínských dějin, o níž říkáte, že má na imaginaci tak velký vliv. Takže existuje nová imaginace, vědí, jak [lidé] žijí v Anglii, ve Spojených státech a tak dále. Nebude to v rozporu s názorem na stát, za nímž stojí 2 000 let historie, podle nějž stát je paternalistický? Neexistuje nějaký zásadní konflikt - a pokud ne, jak to dokázali?
Martin Jacques: Změna vždy zahrnuje konflikt, protože staré instituce nebo existující instituce je třeba reformovat, aby umožnily určité změny, a tak dále. Myslím, že společnost, která tohle nedokáže, se zasekne. A otázka je, jak dojde k reformě? Dojde k ní v nějaké oblasti zbavené gravitace, která nemá žádný vztah k minulosti, nebo spíše v úzké souvislosti s tradicí, zvyklostmi, a tak dále, dané společnosti? Myslím si - a tohle jistě odpovídá situaci - že politická změna v Číně bude odpovídat tradicím. Takže stát náhle nezačne připomínat stát v Americe, protože americký stát vznikl v úplně jiné společnosti, téměř naprosto opačně uspořádané, než jak to odpovídá čínské zkušenosti. Když ekonomika roste tempem 10% za rok jako v Číně, život lidí prochází mimořádnou transformací, dotýká se to každé stránky jejich životů, včetně myšlenek. Jde o změnu v takovém měřítku, jaké na Západě neznáme. A Číňané nyní tvoří největší skupinu uživatelů Internetu na světě. Není tomu tak, že by Číňané byli vůči zbytku světa uzavřeni. To není jako v Sovětském svazu, který byl od světa oddělen. Čína je nyní největším světovým exportérem. Lidé, zejména mladí, jsou otevřeni vůči myšlenkám přicházejícím ze světa, jsou s nimi dobře obeznámeni, učí se anglicky jako šílení, a tak dále. Takže jde o fluidní společnost v procesu rapidních změn. Stačí jen jet do Číny; pokaždé, když se vracím, je tam obrovská nová univerzita, všechno se mimořádně rychle mění.

Jazyková situace v USA

15. 1. 2010 / Radovan Fiala

Čtenář z Thajska v diskusi o angličtině napsal: "věděli jste například, že když otcové zakladatelé sepisovali deklaraci nezávislosti, byla angličtina zvolena úředním jazykem těsnou většinou jednoho hlasu oproti němčině?" Toto tvrzení je trvalkou na anglicky psaných diskusních fórech a je citováno zpravidla v souvislosti s tím, jak důležitý je ve volbách každý hlas. V tomto smyslu se objevilo i u nás, tuším v nějakém sloupku v Právu, v období minulých parlamentních voleb. Dal jsem si kdysi práci s dohledáním, jak to vlastně bylo a myslím, že by to mohlo zajímat i čtenáře BL.

Angličtina v Thajsku

15. 1. 2010

Dost mně dnes pobavil pan Gross, že se učí angličtinu, aby se mohl dorozumět s čerstvě v Thajsku narozeným synem. Ve většině rodin dítě mluví jazykem matky (odtud pojem mateřština), v méně případech, pokud otec mluví jiným jazykem a má dostatek času denně s dítětem tím jazykem komunikovat, pak také jazykem otce. Z toho článku nevyplývá, že by mateřština matky toho dítěte byla angličtina. V opačném případě tedy bude pan Gross muset investovat velký peníz na synovu výuku (v Thajsku jdou výlohy na dobré školy do stovek tisíců bahtů ročně) a bude tedy muset dlouho čekat, než bude moci s ním mluvit anglicky, napsal Jan Mrskoš.

Nizozemská péče o těhotné

15. 1. 2010 / Lucie Bottaro

Jedno dítě ze sta zemře v Nizozemsku krátce před, v průběhu nebo po porodu. Jedná se o jedno z nejvyšších čísel -- a hůře je na tom už jen Francie a Lotyšsko.

První takovéto výsledky průzkumu EURO-PERISTATU v rámci Evropy byly známy už v roce 2003 -- a ačkoliv v Nizozemsku započaly diskusi na téma úmrtnost novorozenců, výsledkem bylo konstatování, že se jedná o náhodu. Nicméně druhý průzkum z roku 2008 to vyloučil a ministr zdravotnictví pan Klink nechal ustanovit výbor pro těhotenství a porod, který v prosinci 2009 přišel se zprávou a konkrétními návrhy na zlepšení.

Kdo jsme a co chceme

15. 1. 2010

reakce na článek pana Františka Řezáče Chudáci brkouni

V článku je v podstatě shrnut historický vývoj České strany národně socialistické od svého založení v roce 1897. Není proto proč se urážet. Je však pochopitelné, že se v důsledku vnějších podmínek mění ideologie, program i strategie většiny stran. Ne jinak je to i s naší stranou. V důsledku posledního vývoje v  České republice i v postlisabonské  Evropě však nabývá na významu otázka zájmů dosavadních národních států a osudu jejich občanů. Situace je podobná té, která nastala v Říšském (vídeňském) sněmu v roce 1897. Protinárodní tažení a programová devastace všeho národního politickými i ekonomickými špičkami EÚ je varující. Nikoho neomezujeme, nikomu nezávidíme, požadujeme jen staré dobré: My castle, my home, napsal Karel Janko.

Pro informaci zde uvádím programové prohlášení České strany národně socialistické ze zakládajícího sjezdu v roce 2006.

Proč se nic nestalo?

14. 1. 2010 / Štěpán Steiger

Česká občanka Eva Nováková byla vyhoštěna Izraelem s rychlostí, hodnou vyhoštění podezřelého teroristy. Je zásadou diplomacie (nejsa diplomat, řekl bych, že i morální povinností), že dostane-li se v cizině občan země, která má v daném státě diplomatické zastoupení, zastupitelský úřad mu pomůže resp. se jej zastane. (Vzpomínám případů, kdy Čech pašoval drogy v Thajsku a čeští diplomaté jej navštívili ve vězení a snažili se myslím i zmírnit soudní výrok a jeho důsledky.)

O jazycích, o Finech a o světě obecně

14. 1. 2010 / Karel Hušner

Víte, že ve Finsku se žáci povinně učí švédsky od 1. třídy základní školy, a že mají v ústavě, že všude, kde žije alespoň 10% Švédů, musí být názvy obchodů či ulic dvojjazyčné? Dokážete si něco takového představit u nás - s němčinou?

Prakticky všichni Finové umí švédsky, cca 80% jich umí anglicky, 50% německy a 30% (!!) rusky. Když jsem se podivoval a ptal se na efekty, bylo mi řečeno: Podívejte se, my jsme celkem malý národ.

V Britských listech, které si rád pravidelně čtu a konfrontuji si své pohledy na naši současnost i minulost s pohledy řady zasvěcenějších, je v poslední době řada článků nejen kritických, ale ve své podstatě i smutných. A vzhledem k reálnému vývoji to ani jinak být nemůže.

K znalosti cizích jazyků, píše Karel Hušner.

Hello, boys and girls!

14. 1. 2010 / Miloslav Štěrba

Když se někde otevře téma učení se jazykům, srdce mi pookřeje a hned bych přihodil několik svých postřehů, protože jsem profesí učitel francouzského a ruského jazyka, a věkem už spíše nestor, což není zřejmé, neboť za řádky textu neprobleskují šediny a nejsem na přijímacím pohovoru, kde bych musel hájit své vyprazdňující se mozkové závity v konkurenci s daleko více vyžadovanou osobnostní píár, doplněnou o schopnost pracovat s PC a používat jako komunikační kanál jazyk anglický. Dokonce jsem tak dlouho usiloval o nápravu věcí školských, tedy o změnu suché teorie na zelenou praxi praktického používání jazyků, že jsem se nechal vyvrhnout z útrob školních prostor a zamířil mezi OSVČ, a nyní sám profituji jako organizátor cestovní ruchu ze znalostí jazyků.

Taková nesmrtelnost je nanic, aneb Už ani ta Budoucnost není, co bývala

14. 1. 2010 / Josef Mikovec

"Vědec Ray Kurzweil tvrdí, že lidé budou schopni do dvaceti let dosáhnout nesmrtelnosti, prostřednictvím nanotechnologie a zvýšeného porozumění funkcím lidského těla."

"Aging is a barbaric phenomenon that shouldn't be tolerated in polite society."
Aubrey de Grey

"Ideological forms are not the product of consciousness but rather produce it."

Prezentované představy o budoucnosti kapitalistické společnosti, pokud nemají propagandistický charakter, bývají nejčastěji značně pesimistické až dystopické, nebo ztrnulé. Paradoxně, avšak jednoznačně v souladu s tím, se Ernst Mandel domnívá, že víra ve všemohoucnost technologie je specifickou formou buržoazní ideologie pozdního kapitalismu. Ten - kulturně zcela vyprázdněn, hrdý na svoji prázdnotu, plochost a koncentrované zbytkové epigonství ode dna, zdánlivě neideologický a nadideologický - už jinou možnost ani nemá. Vytváří tím sebeklam objektivity, dějinné nutnosti, vědeckého opodstatnění včetně zajištěné transparence vědecky řízeného vývoje, nevyhnutelnosti, nezadržitelnosti a neporazitelnosti.

Tak jsme se přehoupli do roku 2010

14. 1. 2010 / Petr Havlík

Média jej okamžitě označila za zlomový supervolební rok. Analytici a experti se nemohou shodnout na výši našich veřejných dluhů. Jisté je jedno -- sekera je obří. Připočteme -- li si k tomuto zadlužení ještě dluhy podnikové sféry a domácností, vychází nám jediné -- tato země stojí na pokraji zkázy. Jediné co bude tento rok růst, bude počet bankrotů a exekucí. To není katastrofická utopie, ale holá realita.

Vzkaz z Thajska:

Jako Číňani, i já se učím anglicky

14. 1. 2010

Několik dopisovatelů se zamýšlelo nad důvody proč je angličtina světovým jazykem. Pan Hliznikovský ji vidí jako entitu a ptá se může li být na svoji dominanci hrdá, či ne, polemizuje o jejím právu na to být světovým jazykem, vznáší otázku je li anglický mluvčí lepším, či horším člověkem a nakonec angličtinu viní z našeho vlastního zjednodušeného vidění světa.

Pan Kotrba připisuje zásluhy partě zhulenců ze Silicon Valley, ale to zjevně jen proto, aby se postavil do opozice vůči "kecům" pana Čulíka, píše Robert Gross.

Osvícenost osvícenců

14. 1. 2010 / Pavel Táborský

V programech politických stran se neustále a zejména před volbami považuje za základ budoucího hospodářského rozvoje kvalitní celoživotní vzdělávání. S určitou nadsázkou se dokonce hovoří o potřebě jakési vzdělanostní společnosti. Cíl by to byl zajisté ušlechtilý. Lze však vyjádřit řadu pochybností, zda této představě odpovídají skutečné možnosti stávajícího vzdělávacího systému.

O vědě

14. 1. 2010 / Boris Cvek

S článekm Martina Škabrahy "Když pravda vítězí", v zásadě souhlasím.

Každému českému vědci bych doporučil si přečíst slovo po slovu knihu Rozprava proti metodě od Feyerabenda a vést s tímto filozofem vědy vnitřní polemiku.

Jako pravidelný čtenář Nature a Science mohu jen potvrdit, že věda se mezi prestižními vědci samozřejmě automaticky chápe jako společenská instituce, která nemá smysl sama v sobě, nýbrž je zodpovědná přinášet užitek (za jeden z největších takových užitků lze považovat kritickou a na fakta orientovanou vzdělanost).

POZNÁMKA NA OKRAJ:

O problematickém výběru personálu, neboli O kozlech a zahradnících

14. 1. 2010 / Uwe Ladwig

Základem úspěchu je často dobrý výběr kvalifikovaného personálu. Kdo je ale k čemu kvalifikován, to může být sporná věc. Když se například rozhodl německý spolkový ministr zdravotnictví dr. Philipp Rösler udělat z náměstka ředitele Svazu soukromého zdravotního pojištění Christiana Webera vedoucího oddělení pro základní otázky svého ministerstva, ve Spiegel Online se psalo o tom, že by Rösler chtěl, aby lobbista vypracoval návrh na reformu německého zdravotnictvíá. Proč by to mohla být nejen v tomhle případě překvapivá výtka, o tom něco v téhle poznámce...

Lehký survivalismus

13. 1. 2010

To oč nakonec jde, alespoň prepperům, je samostatnost - koncept stejně starý jako samotný lidský rod.

KD│ Lisa Bedfordová je tím, co si představíte pod typickou "fotbalovou" mámou. Řídí bílé SUV Tahoe. Před jejím domem na předměstí Phoenixu vlaje americká vlajka. Prodává kuchyňské potřeby a ráda peče. Bedfordová a její manžel mají dvě malé děti, čtyři psy, a v neděli chodí do kostela. Ale zhruba před rokem byla péče Bedfordové o domácnost "přeřazena na nejvyšší rychlost". Začala totiž shromažďovat konzervované potraviny a nepoužívanou ložnici změnila v obrovské skladiště, píše Jessica Bennetová v článku pro Newsweek.

Když pravda vítězí

13. 1. 2010 / Martin Škabraha

Jedním z hlavních témat nedávno skončeného roku byla krizová situace české vědy a jejího financování. Vědci, jindy zavření ve svých pracovnách, byli přinuceni vstoupit do veřejného prostoru a stát se svého druhu aktivisty. Nevyhnutelně se tak vystavili otázkám: "Když chcete od společnosti peníze na své bádání, jste schopni lidem vysvětlit, proč by vám je vlastně měla dát? Co je věda, co dělá a k čemu ji potřebujeme?"

Traumatická krása

13. 1. 2010 / Michael Hauser

< Caravaggio, Madona s poutníky

V roce 2010 uplyne čtyři sta let od násilné smrti jednoho z největších revolucionářů v dějinách malířství, Caravaggia. Tato esej se snaží ukázat, jak Caravaggio může inspirovat současnou levici.

Kubánská disidentka Yoani Sánchez se účelově mýlí, tvrdí pařížský profesor Salim Lamrani

13. 1. 2010 / Daniel Veselý

Reakce na text "Generace Proč" kubánské bloggerky Yoani Sánchez

Ačkoliv rozhodně nepatřím mezi stoupence politického režimu na Kubě, což je třeba nyní v českém prostředí lépe zdůrazňovat, nelíbí se mi jednostranný, politicky předvařený pohled naší politické a mediální opričniny na kubánskou realitu. Je opravdu laciné, tak jak si myslí třeba pan Golgo, v souvislosti s kritikou kubánských poměrů z klobouku vytáhnout třeba Haiti, zemi, již tradiční mučitelé -- Francie a Spojené státy - přeměnili z amerického rohu hojnosti na symbol naprosté beznaděje?

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Od plného úvazku k částečnému a do půjčovny pracovníků, neboli O systematickém oslabování práv zaměstnanců

13. 1. 2010 / Uwe Ladwig

Jen 60% těch Němců, kteří vůbec mají místo, kde dělají práci, za kterou jsou placeni, má smlouvu na plný úvazek. Toto oslabení sociální situace pracovníků není odůvodňováno jen finanční a hospodářskou krizí, ale i pokračující systematickou flexibilizací pracovního poměru hlavně zaměstnaných žen...

STŘEDEČNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES

Magdalena Kožená, Semafor atd. a 2x Čeněk Šlégl

13. 1. 2010 / Josef Brož

Znovu. Blíží se opět nov. Sníh pohlcuje světlo a zvuky, a Praha se podobá nedobytné pevnosti. Trochu mi to připomnělo Montréal, kde se ale vůbec nevyplatilo chodit jinak než zateplenými tunely. Venku byl takový mráz, že nejen praštělo, ale vypadával i elektrický proud nad městem. V Praze se naštěstí dá zatím chodit i venku, i když se sídliště, jak pravila hlasatelka v rádiu: "proměnila v běžkařské dráhy". Je to pěkné, zvláště tehdy, když vůbec nikdo neodklízí sníh, a místo ranního hrabla pod okny slyšíte jen křik opilých blouznivců. V mé ulici jsou navíc nonstopy rovnou dva...

Evropský soud pro lidská práva:

Policie nesmí bezdůvodně perlustrovat občany

13. 1. 2010

Sedm soudců Evropského soudu pro lidská práva rozhodlo, že policejní pravomoci náhodně perlustrovat občany, které zavedla britská vláda podle paragrafu 44 Zákona proti terorismu, jsou příliš široké a neexistují dostatečné parlamentní a právní záruky proti jejich zneužívání.

Soudci rozhodli, že právo na soukromí mírového aktivisty Kevina Gillana a novinářky Pennie Quintonové policie protizákonně porušila, když je cestou na výroční zbrojařský veletrh v Londýně r. 2003 perlustrovala.

Campbell: Blair slíbil Bushovi, že se bude podílet na útoku na Irák, už r. 2002

13. 1. 2010

Alistair Campbell, tajemník pro styk s médii bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, svědčil v úterý při Chilcottově vyšetřování okolností války v Iráku, že Blair tajně přislíbil písemně Bushovi už r. 2002, že se bude účastnit útoku na Irák. Při přípravách na válku hrál ve spolupráci s Blairem významnou roli současný britský premiér Gordon Brown.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2009

9. 1. 2010

V prosinci 2009 přispělo finančně na Britské listy 203 osob celkovou částkou 67 486.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 11. 2009 částku 147 734.43 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a