Zemětřesení na Haiti - a kdy v politice ČR?

15. 1. 2010 / Miloslav Štěrba

Vždycky, když se dovídám o nějaké hrůze "obšťastňující" lidi tohoto světa, přemýšlím o svém podílu viny na tragédii. Nejsem člověk věřící, a proto si nemohu vypomoci otázkou jako autor blogu na iDnes: Proč Ježíš nepomohl lidem na Haiti?. Ale kladu si doslova hříšnou podotázku: Proč tak mocný stát jako jsou USA trpí po celá desetiletí ve svém bezprostředním sousedství příšerně ubohou civilizaci např. tolerováním diktátorské dynastie klanu Duvalierů? Nepřijímám námitku, že USA nemohou intervenovat do záležitostí jiných zemí. Dělaly to v minulosti zcela samozřejmě, jenže spíše tam, kde byla nafta, strategické zájmy. Nakonec, nejbohatší velmoc svou imperiální politikou dokázala produkovat vlastní "haiťany" ve slumech svých velkoměst. To je realita, řeknete, ale co my s tím?

Jako občané země poznamenané složitou historií a komplikovaným vývojem, včetně upřímného spojenectví s USA, měli bychom požadovat od našich politiků odpověď na otázku, jak si představují zahraniční vztahy, jak budou usilovat o narovnání poměrů ve světě nového tisíciletí? Proč jejich spanilé jízdy do Washingtonu nejsou smysluplné, nýbrž jen ukázkou přisluhování nové vrchnosti, jak je zvykem v těchto zeměpisných šířkách.

Ze stejného soudku jsou totiž i vztahy k jiným zemím. A teď vynechám Čínu, protože to by bylo na samostatné téma. Nicméně, když jsem předevčírem zapnul po ránu veřejnoprávní stanici Radiožurnál, už mě z Moskvy začala tlouct do hlavy hřebíky naše tamní zpravodajka Lenka Kabrhelová. Opět se vrátila ke svému osvědčenému tématu: Ruská federace -- čili komunisté a KGB. Toho dne totiž v Bruselu "grilovali" českého eurokomisaře Štefana Füleho, a ten, jak víme, absolvoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO). Takže ani otázka zpravodajky na děkana (nebo proděkana?) Vladimíra Šiškina nemohla být jiná, než "jak to bylo s provázaností školených diplomatů a KGB v minulosti?"

Chudák děkan. Snažil se utěšit obavy Lenky Kabrhelové (a potažmo celého českého národa, že?) o mravní fundament našeho eurokomisaře. Dokonce se odvážil vyslovit podezřelou obavu, že i nejlepší západní univerzity vychovávají nejen diplomaty. Ta drzost! Jak to může vědět, řeknete si? Copak na Harvardu či v Cambridge by strpěli, aby absolventi jejich renomovaných škol skončili ve spárech špionážních agentur? I když, rozvědka USA a rozvědka totalitního státu jsou dvě odlišné záležitosti, namítnete. Jenže právě na pozadí katastrofy na Haiti, v Iráku, Afghánistánu aj. není právě ona poslední pochybnost na místě. Třeba se mýlím. A nejen Lenka Kabrhelová, ale i další čeští korespondenti v jiných zemích budou po ránu informovat své spoluobčany, jak na emeritních univerzitách absolventi vzdorují nabídkám tajných služeb. Co myslíte, dočkám se?

Po celá léta zveřejňuje UNICEF statistiku dětské úmrtnosti. Na americkém kontinentě vždy a pevně drží primát právě Haiti. Zatímco Kuba, zatracovaná médii a proklínaná našimi politiky, je v žebříčku druhá, za Kanadou, před USA. Zajisté je dobré žít ve svobodné zemi, jenže už samotný život není v některých zemích samozřejmostí. A to jsem začal katastrofou na Haiti.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.1. 2010