Egypt: Konec nadšeného protestování na náměstích

25. 3. 2011

ŠOK│ Egyptská vláda odsouhlasila 23.3. na svém zasedání vedeném Dr. Essamem Sharafem návrh zákona kriminalizujícího stávky, protesty a demonstrace. Tím skončila bezbřehá demokracie ulice po pádu Mubaraka, ohrožující už nyní moc těch, které právě demonstrace na náměstí Tahrír vynesly po desítkách let do čela egyptské politiky.

Vláda chce trestat každého, kdo stávkuje, protestuje nebo shromažďuje dav, nebo se podílí na bránění nebo rušení práce jiných osob - a to jak na místech veřejných, tak v soukromých firmách. Stejně tak každého, kdo podněcuje nebo podporuje vzpouru během trvání výjimečného stavu. Trestem má být vězení a pokuta až do výše půl milionu liber.

Vláda zdůraznila, že je třeba okamžitě zastavit všechny druhy demonstrací, frakčních a odborových stávek v celé republice.

Vláda také schválila návrh zákona, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o politických stranách. Ten stanoví, že stranické zásady, cíle, programy či politiky nebo postupy při výkonu své činnosti jsou v souladu se základními principy ústavy či požadavky ochrany egyptské národní bezpečnosti nebo zachování národní jednoty a sociálního smíru a demokratického systému.

Strana nesmí získat jakýkoliv dar nebo výhody nebo prospěch od cizince nebo zahraniční osoby nebo mezinárodní osoby, i kdyby byla egyptské národnosti.

podrobnosti Al Ittihad ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.3. 2011