Protestní akce k Mezinárodnímu dni studentstva 2010

13. 11. 2010

Tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

PONDĚLÍ 15. 11.

DESET FALEŠNÝCH A JEDEN SKUTEČNÝ DŮVOD, PROČ ZAVÉST ŠKOLNÉ

přednáška Jana Kellera

18:00, FF UK - nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131

ÚTERÝ 16. 11.

POTŘEBUJE VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ REFORMU?

panelová diskuse

20:00, VŠE - nám. Winstona Churchilla 4, Nová budova, posluchárna A

HOSTÉ

Michal Stehlík, děkan FF UK

Milena Bartlová, historička, FF UK

Jana Musilová, prorektorka pro vědu a výzkum, MU v Brně

Vladimír Roskovec, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

CO (Z)MŮŽE STUDENTSKÉ HNUTÍ?

panelová diskuse

20:00, Národní technická knihova - Ballingův sál

HOSTÉ

Lenka Kužvartová, Vzdělání není zboží!

Jan Šícha, diplomat a studentský aktivista roku 89

Jindřich Šídlo, novinář a politický analytik

Tomáš Drážný, Inventura demokracie

STŘEDA 17. 11.

PRŮVOD A SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ KVĚTIN

uctění památky studentek a studentů hájících akademické svobody a lidská práva

začátek průvodu v 10:00 před Hlávkovou kolejí (Jenštejnská 1), pokračuje k památníku Jana Opletala a Václava Sedláčka (Žitná 24)

VZDĚLÁNÍ NENÍ ZBOŽÍ!

pochod proti komercionalizaci vzdělávání

začátek pochodu ve 12:00 na Palackého náměstí, pokračuje na náměstí Jana Palacha

NÁS NEZASTAVÍ! STUDENTSKÉ HNUTÍ DNES

filmové projekce (hlavně) o současné podobě studentských hnutí v Evropě a světě

následná diskuse s hosty - studujícími z rakouských univerzit

začátek ve 14:00, FF UK - nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131

Mezinárodní den studentstva 2010

Letošní oslavy 17. listopadu -- Mezinárodního dne studentstva se ponesou v otevřeně kritickém duchu. Po celé Evropě se studující vyrovnávají s problémy, které jsou si -- přes rozmanitost národních kontextů a různorodost systémů vysoké školství -- principem podobné.

Snad všechny evropské země usilují o jakousi "reformu terciárního vzdělávání", ať už pod tlakem tíživé ekonomické situace, za účelem úspor, nebo s úmyslem zvýšit konkurenceschopnost státu a zkvalitnit vysoké školství, ať už to znamená cokoliv.

Tyto reformy jako by vycházely z jedné dílny. Ve větší či menší míře odrážejí snahu kvantifikovat, změřit a zvážit vzdělávací proces a jeho výstupy, spočítat hodnotu vzdělání a tu pak nechat účastníky vzdělávání zaplatit.

Považujeme za důležité vystavit tyto -- často bez diskuse přijímané -- principy reforem důkladné kritice. Automaticky je přijmout by totiž znamenalo zanedbat riziko, že reformy staví na vratkých a snadno narušitelných základech.

Chceme využít letošního svátku studentstva a začít se ve veřejném prostoru bavit o vysokém školství jinak. Naším cílem je, dát příležitost promluvit lidem -- odborníkům a odbornicím, osobnostem z praxe -- kteří mají k tématu co říct a přesto se jim běžně nedostává pozornosti, kterou by si zasloužili.

Kromě zmíněné a dobře míněné kritiky reformních principů ale také chceme diskutovat o tématech, která z veřejného prostoru vypadávají téměř úplně.

Každá reforma vysokého školství se přímo dotkne zejména nás, studentek a studentů. O tom, co se na našem postavení může změnit a jakou to má váhu pro nás i celou společnost, se příliš nemluví -- podle nás si ale tento problém pozornost rozhodně zaslouží.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.11. 2010