Politický výcvik pro romské ženy

12. 11. 2010

Tisková zpráva Fóra 50 %

Občanská sdružení Fórum 50 % a Slovo 21 (romská ženská skupina Manushe) připravily za podpory nadací Friedrich Ebert Stiftung a Heinrich Böll Stiftung projekt politického vzdělávání pro romské ženy. První část tvoří pětidenní seminář, který se uskuteční od 17. do 21. listopadu v Hotelu Fortuna City, Praha 10. Intenzivního výcviku se zúčastní skupina devíti žen z různých regionů, které byly vybrány na základě zaslaných motivačních dopisů. Sejdou se zde ženy z různých koutů republiky, různého věku a s odlišným zázemím, které však spojuje jeden cíl: aktivně se zapojit do veřejného dění.

Program politického vzdělávání navazuje na obdobný úspěšný projekt realizovaný v roce 2006 organizacemi Athinganoi a Slovo 21. Situace se v průběhu posledních čtyř let nijak výrazně nezměnila, proto i aktuální projekt reaguje na nízké zastoupení žen v politice na všech úrovních a zároveň na nedostatečnou rozmanitost v politice, tedy na malé zastoupení příslušníků a příslušnic menšin.

Cílem programu je motivovat romské ženy z různých regionů České republiky ke vstupu do (komunální) politiky . Samotný seminář je zaměřen především na rozvíjení znalostí a kompetencí zvyšujících šance vstoupit do politiky a aktivně v ní působit. V příštím roce na něj budou navazovat další setkání a mentoringový program pro absolventky školení, kdy dostanou příležitost načerpat praktické zkušenosti od ostřílených političek.

Program a témata semináře:

středa 17. 11.
9.00-13.00
Program sebepoznávání a sebevědomí (PhDr. Iva Štefanová, psycholožka)
14.30-18.30
Politika rovných příležitostí, občanský sektor, antidiskriminační zákon, petice, protestní shromáždění, zakládání občanských sdružení (Bc. Marcela Adamusová, Fórum 50 %)

čtvrtek 18. 11.
9.00-13.00
Politická struktura v ČR, politické strany a způsob fungovaní, politická scéna v ČR, volební systém v ČR (Mgr. Jana Smiggels Kavková, Fórum 50 %)
14.30-18.30
Politika zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, bytová politika, zdravotní politika (Bc. Zuzana Kailová, nám. primátora Ústí nad Labem)

pátek 19. 11.
9.00-13.00
Politika školství, vzdělávání národnostních a etnických menšin (Mgr. Klára Laurenčíková)
14.30-18.30
Verbální a neverbální komunikace, veřejná vystoupení, jazyková kultura (PhDr. Helena Bretfeldová)

sobota 20. 11.
9.00-13.00
Práce na regionální úrovni (pro všeobecný přehled, způsoby fungování zastup., volby) (Mgr. Květa Halanová)
14.30-18.30
Mediální trénink, public relations (Mgr. Jarmila Balážová)

neděle 21. 11.
9.00-12.00
Advocacy, lobbying (Mgr. Jana Smiggels Kavková, Fórum 50 %)
12.00-13.00
Závěrečné zhodnocení a ukončení školení

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.11. 2010