Bloke from Poland

12. 11. 2010 / Jan Čulík

Snažíme se přesvědčit vysoký management na Glasgow University před nadcházejícími škrty oborů a "modernizací" (čti homogenizací) vysoké školy (tedy její redukcí na ústav, který vyučuje jen "lukrativní" podnikatelské a technické obory), že studium středovýchodní Evropy má pro Západ a Británii podstatný strategický význam (vzhledem k tomu, že o ní tam skoro vůbec nikdo nic neví). Asi se nám to nepodaří.

Je politováníhodné, že země, jako je Česká republika, nenapadne, že by ve svém vlastním zájmu měly systematičtěji financovat v klíčových západních zemích studium středoevropského prostoru, včetně politiky, sociologie a kultury dnešní české a středoevropské společnosti. Zbývající centra studia české kultury se na Západě rychle ruší.

Argumentujeme, že západní neznalost toho, jak středo a východoevropské společnosti uvažují a co dělají, je z bezpečnostního hlediska v dlouhodobé perspektivě nebezpečná; nevíme-li totiž, odkud kultury vycházejí a jaká stanoviska zastávají, povede to nakonec ke konfliktům, za něž státy zaplatí daleko víc, než by stálo systematické šíření informací o jejich kulturách na západních univerzitách.

Kdo může říct, v jakém postavení bude Česká republika za deset - dvacet let. Bude mít v Evropě a ve světě nějaké spojence? Bude někdo na Západě vůbec tušit, že země ve střední Evropě existují? (Jak známo, lidé na Západě mají potíže se zeměpisem a často pokud vůbec vědí, že Česko existuje, dávají ho někam na Balkán.) Jak budou západní politici rozhodovat o osudu Evropy, když se pro ně zase Česko stává, slovy Nevilla Chamberlaina, "vzdálenou zemí, o níž nevíme nic"? Na koho se čeští politikové v příští politické a vojenské krizi obrátí, když nebudou mít na Západě žádné o jejich zemi informované spojence? Myslí si česká vláda skutečně, že je zaručeno, že za dvacet třicet let v budoucí krizi Česko zachrání Amerika? Proč by to dělala? Amerika má tak velký zájem o ČR už i dneska, že se ani neobtěžuje obsadit místo amerického velvyslance v Praze.

Západní milovníci a šiřitelé české kultury, jako byl třeba někdejší britský velvyslanec v Československu a překladatel Švejka do angličtiny Sir Cecil Parrott, už v podstatě neexistují.

No, nedá se nic dělat. Cestu ČR do zapomnění zastavit už nelze.

Nicméně, jakou strategickou roli v západních kulturách hraje dnes střední Evropa, výstižně ukazuje přiložený obrázek. "Bloke from Poland" znamená "Ten chlap z Polska".

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.11. 2010