Kde udělaly elity chybu...?!?

11. 11. 2010 / Ladislav Žák

Úterní seminář družstva FONTES RERUM a Evropského hnutí v České republice proběhl na téma Fotovoltaika: kde se stala chyba? Podtitulkem tématu byla podotázka: "Není to hlavně selhání elit?"

V úvodní diskusi k tématu vystoupili: Tomáš Baroch - mluvčí České fotovoltaické asociace, Jan Macháček - novinář z časopisu Respekt, Jan Rovenský - vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR a Michal Šnobr - energetický analytik. Diskusi vedl z bojů o Senát na štítě se navrátivší vrchní družstevník Jan Mládek. Nechci pochlebovat, ale pokládám za skvělé, že Jan Mládek po této osobně jistě nepříjemné peripetii nezahořkl ani si nedal pauzu a přes obrovskou energii, kterou na kampaň vynaložil, byl opět připraven zprostředkovávat zájemcům zajímavé informace na aktuální témata. Toto téma bylo o to aktuálnější, že týž den jednala o řešení vlivu fotovoltaických zdrojů na cenu elektřiny pro koncové spotřebitele Poslanecká sněmovna.

Soustředím se na to, jak vyzněly z průběhu semináře, alespoň pro mne, základní odpovědi na klíčové otázky. Na otázku, kde se stala chyba, padala celá řada odpovědí, od extrémního odmítání jakýchkoliv obnovitelných zdrojů až po hledání konkrétních viníků především pro chybnou a pozdní reakci na změněné parametry fotovoltaického byznysu a následný "solární boom." Poměrně široká shoda byla na tom, že to celé bylo od počátku špatně. Tím počátkem byly myšleny nereálné požadavky EU na výši poměru obnovitelných zdrojů a to nejen u nás, ale i v EU jako v celku a to navíc ve zcela nereálných termínech. Pravda je taková, že ČR měla velmi omezenou možnost obrany proti tomuto tlaku a v atmosféře přístupových jednání prostě tuto skutečnost přijala. Dalším chybou bylo to, že se nejednalo o celém vějíři možností obnovitelných zdrojů, ale řešení bylo přijato v oblasti těch aktuálně nejméně výhodných, tedy fotovoltaických. Je třeba za tím vidět snahu splnit EU normu za každou cenu a to i za tu nesmyslnou za kilowatthodinu. Nikdo, kdo měl tenkrát odpovědnost a rozhodovací pravomoc, nepřemýšlel jako skutečný hospodář, ale jenom jako voják evropské integrace za každou cenu. To, že svět je někde úplně jinde, a přístup odpovědného hospodáře vypadá jinak, to jim bylo, je a bude úplně jedno. Politika obnovitelných zdrojů v této podobě ničí konkurenceschopnost nejen České republiky, ale i EU jako celku.

Negativně bylo v této souvislosti hodnoceno i to, že se nikdo neptal lidí, zda za něco takového chtějí platit. Je pravdou, že u nás se tradičně elity nezdržují diskusí s občany a posílají jim jen složenky na proplácení vlastní hlouposti, ať již jako předvolební trik Miroslava Kalouska nebo ty skutečné za drahou elektrickou energii, která má jediný efekt, že bude někdo, někdy, snad pochválen z Bruselu a přitom si ještě pár příslušníků elit pořádně namastí kapsu.

Zajímavá byla i vyjádření ke srovnávání krácení příspěvku na stavební spoření s krácením tržeb z fotovoltaických kilowatthodin. K tomu někdo poznamenal, že zásadní rozdíl je v tom, že do stavebního spoření neinvestují zahraniční investoři a tudíž tam je pozice státu poněkud jistější. Jinak panelisté celkem svorně tvrdili, že "švérpunkt" slibu, který obsahuje příslušný zákon z roku 2005, spočívá v celkové návratnosti investice a nikoliv v garanci konkrétní ceny, byť upozorňovali na čertovo kopýtko v podobě slibu, že cena nebude klesat ročně o více než 5procent. Celkově však vyzněla otázka případných soudních sporů a arbitráží v budoucnosti ve prospěch českého státu. Já předpovídám spíše to, arbitráže budou další skvělý byznys, který náš Parlament v této souvislosti přinese zahraničním investorům, nemluvě o tom, že se nám po tomhle veletoči raději každý investor obloukem vyhne. Ovšem mimo Číňanů, samozřejmě.

Široká diskuse se vedla i o zdanění emisních povolenek. Pokládám za důležité zaznamenat výroky na téma, že darovací daň je čistý nonsens, protože tady prostě nikdo nic nikomu nedaruje a tenhle nápad půjde asi odstřelit před soudem i Evropskou komisí docela snadno. Tedy, pokud nedojde k nějaké té "české plichtě."

Na závěr si dovolím jen zmínku o poznámce jednoho z účastníků, který se pozastavil nad slovem "elity" v otázce v podtitulku semináře a prohlásil, že u tohoto rozhodnutí žádné elity nebyly. Ve svém vystoupení jsem ho doplnil v tom smyslu, že podobně pozastavuji nad slovem "selhání", protože tady se nejedná o selhání, jako o výběrový jev, jen to dopadlo jako vždycky a naši vyvolení toliko bez ohledu na barvu dresu potvrdili svou třídu. Soubor opatření, kterým mnozí poslanci Parlamentu v úterý negovali své vlastní rozhodnutí o solárním zázraku v ČR, které učinili před pěti lety, nese stejné znaky stádnosti, neprozíravosti a ignorance, jako to původní. Pětiletka tak byla vítězně dovršena a lid to bude platit. Složenky dorazí v lednu a rozhodně to nebude Kalouskova předvolební finta...

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 11.11. 2010