Zemědělský podpůrný program přivádí mladé farmáře k bankrotu

8. 11. 2010

Program EU na podporu začínajícím farmářům v ČR selhává kvůli příliš horlivým úředníkům ministerstva zemědělství. Jedním z cílů venkovského rozvoje bylo při vstupu do EU podporovat opatření k zajištění mladých generací farmářů, především na poli multifunkčního a bio zemědělství. Skutečnost na českém venkově je však jiná, jak se o tom přesvědčilo několik žadatelů za posledních pár let. Vysoké úroky z úvěrů, nadměrná byrokratická zátěž, rodinná krize a finanční úpadek nutí mladé farmáře, aby se vzdali zemědělství.

Jedna z žadatelek, Ing. Radka Jensen Vaculová z Podolí u Bouzova, prohlašuje: "Z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců nám na SZIF schválili dotaci ve výši 1,05 mil. Kč. Dostali jsme menší polovinu, na zbytek si vzali úvěr. Zakoupili jsme malotraktor, mobilní moštárnu a zrekonstruovali podnikatelskou kuchyň na výrobu produktů z našich pozemků v ekologickém zemědělství. Prostředky jsme tedy využili zcela v souladu s účelem dotace (dle projektu), ale bylo nám oznámeno, že ze zbylých 550 tisíc Kč dostaneme pouhých 33 tisíc, neboť jsme nerozepsali do rozpočtové tabulky některé -- pro nás zcela samozřejmé -- součásti nakupovaných věcí, například v položce "mobilní moštárna" jsme neuvedli slovo "vozík", bez něhož by moštárna nebyla pojízdná. Tímto způsobem jsme přišli o 2x79 000 Kč (jednou na penále za toto "pochybení"). Další položky krátící naši dotaci vydají na dlouhý list."

"Podle záměrů EU by takovou žádost měl být schopen vyplnit člověk s minimálním vzděláním," dodává Jensen Vaculová, která vystudovala vysokou školu.

Po přečtení tohoto případu prohlásil Jaroslav Šebek, tajemník Antibyrokratické komise: "Tento přístup SZIFu považuji za krásný důkaz byrokratického lpění na nesmyslech. Na začátku, kdy se tento dotační titul spouštěl, se řeklo, že mladý začínající (zemědělec, pozn.autora) si může koupit cokoli, co bude ke svému podnikání potřebovat, protože to je jeho záměr. Jak (nejen) z Vašeho případu vidno, není tomu tak. Znám těchto případů celou řadu."

Nicméně, i přesto zůstává realita pro Radku Jensen Vaculovou nezměněná. Obrovský dluh, který by bylo možné jen zčásti financovat prodejem zakoupených věcí, ale program ji váže ještě další 2 roky k tomu, aby věci neprodávala, ani nepronajímala."Opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců mne stálo více, než co mi přineslo", dodává Jensen Vaculová. " Doposud jsem zaplatila na úrocích 150 000 Kč a každý měsíc prodlužování tohoto případu mne stojí další peníze, více než co kryje můj rodičovský příspěvek."

Odvolání Radky Jensen Vaculové čeká právě v těchto dnech na poslední přezkoumání a podpis ředitelky odboru Řídícího orgánu PRV.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.11. 2010