Titulománie podle DNES ( část C -- ekonomika )

25. 5. 2010 / Miloslav Štěrba

Zakladatel slávy Zlína Tomáš Baťa neměl žádný titul. Byznys je demokratický, nestaví na hodnostech a titulech, ke kterým měly v minulosti přístup zejména preferované společenské vrstvy. Za jakých okolností lze v Česku získat titul v současné době není třeba rozvádět. Překvapil mě však autor testu nabízeného v ekonomické příloze dnešního vydání Mf DNES pod názvem "Vyznejte se v titulech". Chtěl čtenáře prověřit, zda jsou dostatečně zdatní v používání titulů. Hned první otázka, velmi "užitečná" zejména pro typického čtenáře tohoto deníku zní: Jak správně oslovit papeže v hovoru: a/ Nejsvatější otče, b/ Papežská svátosti c/Svatý otče. Z nápovědy vyplývá, že správná odpověď je za c/.

Určitě stojí za povšimnutí otázka č. 9. Jak správně oslovíme v hovoru knížete? Pravděpodobnost rozhovoru s knížetem je určitě větší než v případě papeže, proto je nutno upozornit, že v České republice je užívání titulu zakázáno podle zákona č. 61/1918 Sb. K čemu pak předkládané varianty tzv. správné odpovědi: a/ pane kníže, b/ Jasná výsosti, c/ Jasnosti či knížecí jasnosti, a nápověda: správně je za c

A tečka. Jenže docela populární a ambiciózní deník by neměl šířit tento druh informací, zvláště když redakce věnovala celou stránku problematice titulů. A autorka hlavního textu spolupracovala i s prof. ing. CSc. LL.M.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 25.5. 2010