Otevřený dopis správcům serveru volte2010.cz (a nejen jim)

25. 5. 2010

Vážení správci serveru Volte2010.cz,
jsem pohoršen způsobem, jakým se podílíte na všeobecné manipulaci veřejnosti před nastávajícími parlamentními volbami. Chápu, že vystupujete jako nezávislý subjekt, a máte plné právo na veřejný názor. Nicméně, vzhledem k použité doméně a její vysoké relevanci na vyhledávači Google (1. neplacené místo při zadání "volby 2010"), považuji za nutné se k věci (veřejně) vyjádřit, píše čtenář Martin Zahradník.Vaše následující výroky / prohlášení / názory:
  1. "Jdeme-li k volbám, bylo by škoda, aby náš hlas propadl, aby byl tzv. přerozdělen mezi strany, které překročily 5% hranici pro vstup do Parlamentu. Je možné volit pro nás osobně nejpřijatelnější (nejméně škodící) politickou stranu z těch stran, které se do Parlamentu dostanou ..."

  2. "... pečlivě vybrat a zvolit nám nejbližší stranu, která se podle zveřejněných předvolebních prefencí může do parlamentu dostat. Přemýšlejme komu dát svůj hlas, využívejme prefernečních hlasů. Chceme-li změnu, je rozumné volit mezi stranami, které jsou zatím v politice nováčky a podle předvolebních preferencí se dostanou do parlamentu. Pokud totiž dáme hlas malé straně, která se nedostane do parlamentu, bude náš hlas přerozdělen mezi "staré známé tváře", které se určitě do parlamentu dostanou - KSČM, ČSSD, ODS. Takže naše hlasy ve skutečnosti dostanou ty strany, které jsme volit nechtěli."
považuji za nemístné, zavádějící, zkreslené a manipulativní - a to z následujících důvodů:
  1. prosazováním mediálního evergreenu ve formě principu "volte menší zlo, protože malá strana se nedostane", který je vytrvale občanům implantován do mysli, se jednoznačně podílíte na volební manipulační mašinerii, protože uměle vyvoláváte dojem, že malá strana nemá šanci se do Parlamentu dostat, čímž apriori a rekurzivně dále snižujete její potenciální šanci, kterou by měla bez všudypřítomné manipulace.

  2. "... z těch stran, které se do Parlamentu dostanou ..." a "... které se určitě do parlamentu dostanou ..." - nikdo před výsledkem voleb definitivně neví - a principiálně ani nemůže - které to budou. Můžete mluvit o (nezpochybňuji, že vysoké) pravděpodobnosti, ale nikoli o jistotě, protože tím opět podsouváte nemožnost úspěchu malé strany, na základě čehož se řada lidí rozhodne raději volit dle volebních průzkumů namísto volebních programů.

  3. volit "nejméně škodící" stranu namísto vyhovující, je stejně nesmyslný princip, jako kupovat si "nejméně nepohodlné boty" namísto bot pasujících a pohodlných. Z titulu individuality je zřejmé, že nakonec stejně člověk musí volit jakýsi kompromis - ale až nakonec, a ne apriori, od začátku.

  4. průzkumy veřejného mínění (předvolební preference) jednoznačně trpí syndromem "slepice nebo vejce" ... Co bylo dřív? Spousta lidí ochotná hlasovat pro stranu X, nebo průzkum - který ukazuje, že spousta lidí je ochotná hlasovat pro stranu X - na základě kterého se vytváří spousta lidí ochotná hlasovat pro stranu X? Veřejné průzkumy tohoto typu jsou (nejen) z mého pohledu nepopiratelně nástrojem manipulace - na jejich objektivnost a prezentaci výsledků raději nehledě (každý, kdo kdy měl předmět "statistika" jistě ví, o čem mluvím).

  5. vaše propagace volby dle volebních průzkumů ("zvolit nám nejbližší stranu, která se podle zveřejněných předvolebních prefencí může do parlamentu dostat") namísto volby dle volebních programů / názorů / postojů, která je jistě korektnější, je též zcestná.
Žádám vás tedy o přehodnocení vámi prezentovaných textů a jejich případnou reformulaci, pokud naznáte, že můžu mít v některých výše uvedených bodech pravdu. Samozřejmě si uvědomuji, že je již docela pozdě pro tyto volby, nicméně, žádám o trvale udržitelnou nápravu.

Neberte toto, prosím, jako útok na vaši osobu. Stejně tak bych mohl napsat do České televize, agenturám zabývajícím se průzkumy veřejného mínění, do redakce Mladé fronty, pisálkovi onoho či tamtoho blogu atd. Váš server byl v mém případě prostě jen první "na ráně" - a má tak zase ale na druhou stranu možnost reagovat a prosazovat změnu, nebo alespoň se nepodílet na všeobecné manipulativní propagandě.

Doufám, že tento veřejný dopis podnítí alespoň na pár místech diskusi o soudobém fungování, systému a principu voleb a záležitostí s tím spojených (excesy ve formě našich slavných nevkusných, nicneříkajících a urážlivých billboardů raději nekomentuji).

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 25.5. 2010