POZNÁMKA NA OKRAJ:

O jednom základním dilematu vzdělávacího systému, neboli O souvislosti mezi neúspěšnými studenty a drogově závislými pracovníky

19. 2. 2010 / Uwe Ladwig

Na německých univerzitách prý každý pátý student neukončí studium závěrečnou zkouškou a rostoucí část německých zaměstnanců prý má dojem, že dnes v práci 'přežije' je díky drogám. To se vysvětluje jednak tlakem na výkon a skládání zkoušek za současného nedostatku peněz, a na druhé straně v posledních letech neustále rostoucím stresem na pracovišti. V této poznámce něco o tom, že problém studentů i zaměstnanců má něco společného i se základním dilematem vzdělávacího systému...

Je vlastně jasné, že bohatstvím evropských zemí jsou mladí a dobře kvalifikovaní lidé. A taky asi nelze popřít, že takových lidí každá země těžko může mít nadbytek. Jiná věc ale je, že zde nejde ani o nějaké odborné nebo akademické tituly, ani jen o kvantitu nějak vzdělaných lidí, ale opravdu jen dobře kvalifikovaných. A tím jsme u dilematu například německého vzdělávacího systému. Každý mladý člověk by měl mít ovšem možnost vzdělávat se tak dobře, jak je to jen možné, ale nemělo by se zapomínat na to, že někteří už měli asi své problémy už se základním vzděláním. A když se člověk dozví, že prý nejen část učňů na odborných školách, ale i studentů na univerzitách nemá ani základní znalosti mateřského jazyka nebo matematiky, mělo by být jasné, že aspoň ti nejsou dost nadáni nebo zatím z jakýchkoliv důvodů dost vzděláni na to, čeho by chtěli docílit.

Zjistil jsem, že hodně lidí chce docílit víc, než může, a to nejen v učňovské škole a na univerzitě, ale ovšem také v pracovním životě. Dost z těch, kteří si stěžují na rostoucí stres a kteří 'mohou přežít v práci jen s pomocí drog', jsou vlastně 'jen' nejen na nesprávném, ale pro ně také nezdravém místě. Ve školství a na univerzitách jde i o kvalifikace těch, kteří se něčemu chtějí naučit. Nároky vzdělávacího systému by se ovšem neměly snižovat jen proto, aby hodně lidí mělo nějaký titul, protože jinak později právě takové tituly mohou klamat jejich nositele a být základem zklamání v práci. Ano, každý by měl mít své místo, nikdy by se ale nemělo zapomínat na to, že některá místa se nehodí pro každého. A ptám se: Co si Vy o tom myslíte, byli jste va Vašem životě vždy alespoň nepřetíženi?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.2. 2010