ZÁKAZ DĚLNICKÉ STRANY

Rozsudek jménem republiky

18. 2. 2010

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti odpůrci: Dělnická strana, se sídlem Ciolkovského 853, Praha 6, o návrhu na rozpuštění politické strany, t a k t o :

  • Politická strana Dělnická strana s e   r o z p o u š t í .
  • Likvidátorem s e   u r č u j e   Mgr. Radslav Janeček, advokát, se sídlem Bubeníčkova 44, Brno.
  • Navrhovateli  s e   n e p ř i z n á v á   právo na náhradu nákladů řízení.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu Pst 1/2009-348 ve věci zrušení Dělnické strany 699 str. 1,4MB NSSARCHIV BL

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 18.2. 2010