Jde o zanedbatelné novinové přešlapy na půdě češtiny?

17. 2. 2010 / Miloš Dokulil

Všimnu si teď jen dvou titulků ze včerejších Lidových novin. Ne kvůli tomu, abych je kritizoval, ale abychom si mohli společně všimnout naší mateřštiny a obdivovat její zákruty. (Neměli bychom říci spíše "zatáček"? Jenže kromě slovenského výrazu "zákruta" existuje taky mužského rodu v češtině "zákrut"! Vizme na internetu např. "Jazykovou příručku" Ústavu pro jazyk český AV ČR [vzniklou ve spolupráci s Fakultou informatiky MU], pokud si v něčem nejsme jisti.)

První titulek, z první strany vydání LIDOVÝCH NOVIN z 15. února: "Nacisté Drážďany neprošli" --- Nejdřív otázka pro žactvo obecných škol: V jakém pádu je druhý výraz v té větě? Asi se moc vzájemně nebudeme přít o tom, že je to 4. pád množného čísla. To ale zřejmě (smíme-li se správně domnívat) autor textu nezamýšlel sdělit. Asi chtěl mnohem spíše vyjádřit, že jimi neprošli. Tedy: Drážďanami neprošli. (Na první pohled nemusíme vůbec objevit, že by v té citované formulaci něco nebylo z hlediska kýženého smyslu úplně v pořádku.)

Druhá věta je z téhož renomovaného deníku, také z 15. února, jenže až z šesté strany, a to jeden podtitulek (s klam sugerující tučně předtištěnou částí): "Česko bude prvním státem v Evropě, kde budou přetížené kamiony usvědčovat tajné vysokorychlostní váhy" --- Na první pohled i ta typografická úprava čtenáři napovídá, že ty tím přívlastkem kvalifikované kamiony budou zřejmě nějak "konat"; totiž usvědčovat nějaké, také textem blíže specifikované váhy. Rovněž tučným tiskem opatřená slova zjevně nabízejí, že by ty "kamiony" mohly být podmětem. Kupodivu je tomu jinak. Když už jednou máme v češtině sedm pádů a volný slovosled, někdy mohou být problémy se spolehlivým rozpoznáním podmětu (a co je jeho předmětem). V právě uvedeném příkladě by zřejmě bylo optimální zajistit významovou jednoznačnost přeformulováním té věty do trpného rodu. Takže místo toho, aby kamiony usvědčovaly, měly by být usvědčovány oněmi speciálními vahami. (Nelze ovšem vyloučit, že zrovna ta potenciální významová rozeklanost té vytištěné věty byla háčkem na udici, jak přitáhnout zájem čtenáře k doprovodnému textu, viďte?)

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 17.2. 2010