Starosta Prahy 5:

Chceme přimět nájemníky, aby zaplatili dluhy

19. 2. 2010

Vážení a milí spoluobčané,

každý, kdo čte i třebas jenom občas noviny nebo se tu a tam podívá na televizi, asi ví, že s koncem loňského roku zcela jistě neskončila ekonomická krize. Ba právě naopak -- během tohoto roku musíme očekávat největší dopady na životní úroveň, největší nezaměstnanost, nejvíce lidí, kteří budou mít problémy se splácením svých dluhů. Proto se městská část Praha 5 rozhodla ke kroku, který je opravdu nesystémový a nestandardní, totiž k vrácení části vybraného nájemného z obecních bytů jejich nájemcům-občanům. Média i opozice toto naše rozhodnutí tvrdě kritizují, ale abych pravdu řekl, je mi to celkem jedno. Více mi vadí, že i když této kriti ce dávají sdělovací prostředky spoustu prostoru, skoro žádný nezbývá na vysvětlení, proč jsme tento krok učinili.

Jenom krátce shrnu, oč jde. V dubnu a pak v září dostane každý obyvatel obecního bytu do své poštovní schránky složenku, v obou případech na částku 2.500,- korun. Ale pouze a jenom v tom případě, že nebude-li mít v dané době vůči Praze 5 žádné dluhy. Což je velmi důležité. Jenom podotýkám, že tato akce nás přijde asi na deset milionů korun, nájemníci dluží Praze 5 více než 40 milionů korun. Každý tedy má možnost uhradit své závazky do určené doby a díky tomu může dostat tuto "slevu" na nájemném. U někoho, kdo dluží třeba patnáct tisíc, je to, alespoň myslím, dosti značná pobídka k tomu, aby svůj dluh uhradil. Přijde ho to o poznání levněji. Zvolili jsm e tuto formu pomoci především proto, že plýtvání penězi daňových poplatníků je pro nás nepřijatelné. Radnice vrací část vybraných nájmů z obecních bytů zpátky nájemníkům, ostatní obyvatele Prahy 5 tedy nikdo "neošidí" ani o korunu a tvrzení, že je něco hrazeno z kapes daňových poplatníků považuji za účelovou lež.

Proto doufáme, že tato akce také něco vynese, že nebude znamenat jenom náklady. A ostatním nájemníkům v obecních bytech pomůže v jejich často nelehké situaci. Ano, já vím, že opozice hovoří o plošné bezmyšlenkovitosti a o tom, že mnoho lidí, kteří bydlí v obecním, určitě nepatří k těm, kdo mají "hluboko do kapsy". To je fakt, který jsme podědili ze starých komunistických časů, a nikdy nebyla možnost s tím něco udělat. Kdybychom ale rozlišovali mezi "chudými", "chudšími", "bohatými" a "bohatšími", tak to bude stát spoustu peněz a úspora nebude velká. Takhle sice riskujeme, že se staneme terčem kritiky, ale zase můžeme těm potřebným pomoci rychle a bez velkého papírování. Při tvorbě planu oprav a udržování bytového fondu také nerozlišujeme mezi chudými a bohatými nájemci, nýbrž dáváme prostředky do celého domu bez rozdílu sociálního postavení jeho nájemníků.

Toto "rozdávání" (jak píší v novinách) má tedy dvojí smysl: pomoc lidem, kteří na tom v časech ekonomické krize nejsou dobře, a dále jde o ekonomickou pobídku dlužníkům, aby využili příležitost a svůj dluh vůči městské části uhradili "se slevou". A těm ostatním třeba prostředek k investici do svého/našeho bydlení.

Pochopitelně se objevilo mnoho konspiračních teorií o uplácení voličů a podobně. Nu, připadá mi, že novináři a opoziční politici si za prvé málo cení sami sebe, podle toho pak soudí občany Prahy 5, za druhé považují voliče a čtenáře za blbce. Nevím, kdo by prodal svůj hlas za 2500 korun, nikdy jsem totiž takto o volbách nepřemýšlel. Třeba by těch lidí bylo opravdu hodně, třeba ne, opravdu nemám ponětí, i když pochopitelně moc dobře vím, že pro řadu lidí jsou dva a půl tisíce opravdu podstatné peníze. Když ale naši kritici staví rovnítko mezi 2500 korun a voličský hlas, pak musím říci, že oceňují ten svůj a cení si ho proklatě nízko. Že by ale nějaký Pražan běžel volit ODS jenom proto, že dostal zrovna slevu na nájemném, to si tedy naopak od opozice v zastupitelstvu a naopak od novinářů opravdu nemyslím. Kdo tohle tvrdí, ten si o lidech myslí, opakuji to znovu, že jsou úplně nesvéprávní. Jestli by kvůli něčemu měla politická strana dostat hlasy, tak kvůli tomu, že pod její vládou věci fungují, městská část vzkvétá rychleji než ostatní, že pracovala celé volební období a její práce má výsledky bez rozdílu zda se jedná o ODS nebo koaliční ČSSD. To se za pár tisíc korun nedá koupit. Tedy alespoň doufám.

S přáním, aby nás již brzy navštívilo jaro a s úctou

JUDr. Milan Jančík, starosta

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.2. 2010