Jednotlivým státům americké Unie chybí bilion dolarů na důchody a další výdaje

19. 2. 2010

KD│ Mnoho států Unie již delší dobu čelí obrovským rozpočtovým deficitům. Podle včera zveřejněné zprávy Pew Center jim teď navíc hrozí další zátěž: V minulosti totiž přislíbily svým zaměstnancům vysoké důchody a další výhody spojené s penzí, aniž by si na tyto budoucí výdaje ukládaly dostatečné prostředky stranou. Systém státních penzí se tak řítí vstříc krizi - pokud už tato krize ve skutečnosti nezačala.

Padesát států na sebe vzalo dlouhodobé závazky v hodnotě 3,3 bilionu dolarů za penze, zdravotní péči, atd. Takřka třetinu těchto mandatorních výdajů však díky krizi nemají z čeho pokrýt.

Situace je taková, že relativně nízké mzdy státních zaměstnanců byly kompenzovány nabídkami velkorysých výhod ve stáří. Například stát Connecticut měl program předčasného odchodu do důchodu, který umožňoval zaměstnancům po deseti letech služby odejít do penze v dvaapadesáti. Politici to klidně slíbili, protože závazek je třeba plnit až ve chvíli, kdy jejich vlastní kariéra dávno skončila a nikdo je nevolá k odpovědnosti.

Podle zprávy Pew jsou takřka všechny penzijní systémy jednotlivých amerických států podfinancované. Dva státy - Illinois a Kansas - si odložily o něco méně než 60% potřebné částky. Šesti jiným státům chybí přibližně třetina či více.

Problém byl zhoršen recesí, která snížila hodnotu státních investičních fondů. Ale dokonce ani v lepších časech by investice ke krytí závazků nestačily.

To, jak státy spravují prostředky určené na důchody, přitom dalekosáhle ovlivňuje i dostupnost prostředků na jiné účely vyplácené z již tak napjatých rozpočtů.

Podle autorů studie může být skutečná situace některých států horší, než jak se jim jeví, protože nelze vyloučit pokusy zamaskovat nesrovnalosti "kreativním účetnictvím". Státy například uvádějí hodnotu svých investic v době před pěti lety, což zakrývá ztráty při nedávné krizi finančních trhů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.2. 2010