Jsme rádi, že naše zrušení bylo zrušeno

27. 1. 2010

tisková zpráva KSM

Komunistický svaz mládeže (KSM) vítá dnešní rozhodnutí Městského soudu v Praze, které ruší jeho dřívější rozhodnutí o oprávněnosti rozpuštění KSM Ministerstvem vnitra. Jak po skončení soudního jednání uvedl předseda KSM a člen Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Milan Krajča: "KSM považuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za významný moment v boji proti antikomunismu a protidemokratickým a fašizačním tendencím v České republice."

Ministerstvo vnitra se pokoušelo KSM rozpustit opakovaně od roku 2006. Oficiální důvod, který byl nakonec užit pro obvinění, které vedlo ke konečnému pokusu o rozpuštění organizace mladých komunistů, bylo tvrzení, že KSM reflektuje ve svém programu potřebu nahrazení soukromého vlastnictví výrobních prostředků společenským vlastnictvím. Tedy důvod pro rozpuštění komunistické mládeže bylo přesvědčení mladých lidí o nutnosti budovat jinou společnost, která již nebude založena na kapitalistických principech. Útok proti KSM byl tak nepřijatelným druhem politické a ideologické manipulace, která útočí na komunisty, snaží se opět kriminalizovat komunistickou ideologii a jakoukoliv společenskou aktivitu požadující uskutečnění legitimních snah vykořisťovaných a utlačovaných.

Rozpuštění KSM vyvolalo zásadní nesouhlas velké části společnosti. Petici na podporu KSM podepsaly tisíce občanů České republiky. Proti rozpuštění KSM protestovaly například i organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo několik českých politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) byl postup Ministerstva vnitra proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Velký ohlas zaznamenalo rozpuštění KSM v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, známých umělců, bývalých bojovníků proti fašismu. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemí se uskutečnily desítky protestních demonstrací.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.1. 2010