Exkurzy pana Kotrby do historie

27. 1. 2010 / Darina Martykánová

Mám dojem, že v pojetí pana Kotrby je minulost snadno poznatelná, analyzovatelná a pojmenovatelná pro ty, kdo nemají růžové brýle "levičáckých intelektualů"... Zatímco o nacionalismu a evropských dějinách 2.poloviny 19. a první poloviny 20. století se napsalo nesčetné množství knih a vedou se rozsáhlé polemiky, panu Kotrbovi je vše hned jasné a kdo vidí vše složitěji, je podle něj zřejmě naivka, případně mlžitel ve službách "moci".

Kdo/co je však tato "moc", o níž Kotrba píše? Jak tato "moc" vzniká, funguje a reprodukuje se? Je skutečně tak snadné na tyto otázky odpovědět?  

Skutečně se dá rozdrobení Balkánu na horko-těžko soběstačné národní státy vysvětlit pouze snahou "USA a jejich lidskoprávních apologetů" zabránit sjednocení Evropy?" Neměly na rozkladu Jugoslávie zájem i jiné, evropské, mocnosti, které dávají přednost několika malým státům v EU, před novým velkým a významným členským státem, jímž by bývalá byla Jugoslávie? Navíc, pokud by pan Kotrba neměl strach zkomplikovat si trochu svůj pohled na svět, mohl by si všimnout, že na "rozbití" Balkánu minimálně od konce 18.století usilovně pracovalo mnoho různorodých a často protikladných sil, včetně carského Ruska, jím zmiňované rakouské šlechty ve službách rakouské monarchie, některých sil v rámci Britského impéria (oproti jiným silám, které chtěly tu či onu část Balkánu udržet v rámci Osmanské říše), atd. Postoje i motivy velmocí se navíc měnily v průběhu času. JEDNÍM z motivů onoho "rozbití" Balkánu bylo právě - paradoxně, pokud přijmeme Kotrbovu teorii - úsilí o sjednocení Evropy, jehož prvním krokem bylo podle některých právě "pokřesťanštění" a "zcivilizování" Balkánu prostřednictvím likvidace osmanské správy, vyhnání (ci zmasakrování) značné části muslimského obyvatelstva a přeměny Balkanu na velmocemi snadno ovladatelné národní státy. O dalších faktorech se tu nebudu rozepisovat. Nicméně bych chtěla zdůraznit, že interpretace evropských dějin není zdaleka tak jednoznačná a jednoduchá, jak ji postuluje Štěpán Kotrba.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 27.1. 2010