IDnes shrnutím podporuje rasistické předsudky, článek v Toronto Star je ale jiný

30. 11. 2009 / Jan Čulík

Server IDnes shrnul článek z kanadského deníku Toronto Star a dal mu název "Kanadský deník: Školy si nevědí rady s liknavostí romských dětí z Česka".

Jenže server IDnes podstatu článku vynechal. Je jí to, že romské děti jsou podle torontského deníku i školských autorit v důsledku tvrdého českého rasismu chudáci, a že se jejich ztraumatizované chování mění, když se s nimi zachází slušně. Nic z tohoto se do shrnutí článku v Idnes kupodivu nedostalo. České shrnutí podporuje běžné rasistické předsudky u čtenářů: po přečtení článku v IDnes, vět jako:

"Děti mají k učení vlažný vztah, nerespektují vyučující, ignorují své povinnosti a vynechávají ve škole i několik dní, podivuje se deník The Toronto Star." ( zjevný význam: Jak jsou ti cizinci naivní, podivují se, ale oni se poučí, jak hrozní jsou Romové")

"Jednoho setkání úředníků s rodiči se účastnil i český překladatel Jan Rotbauer. "Už jsem tu byl několikrát, protože učitelé si s dětmi nevědí rady. Romští rodiče své děti velice milují, vzdělání u nich ale není prioritou," přiblížil kanadskému listu. (Podtrhl JČ: Jde o tentýž význam: "Cizinci, na rozdíl od nás světa znalých Čechů, o Romech nic nevědí, a my jim to musíme 'přiblížit' , vysvětlit jim svět.")

"Nepotřebovala školu, byla dost stará na vdávání" - titulek nepotřebuje komentáře.

Jenže zajímavé je, že původní článek v kanadském listě Toronto Star má úplně jiný étos, který se do IDnes nedostal. Z článku totiž vyplývá soucit vůči tvrdě ztraumatizované romské komunitě v důsledku rasismu většinové české společnosti . Článek uznává, že začlenit Romy do kanadské společnosti bude složité, v důsledku toho, co jim udělala česká (či středoevropská) komunita, ale že když se s nimi trpělivě pracuje, objevují se pozitivní výsledky.

Věty tohoto druhu z původního kanadského článku Idnes vynechala:

"Jsou to lidé, kteří jsou v Evropě naprosto nežádoucí - jsou vysmíváni pro své neortodoxní názory, pronásledují je bělošští rasisté."

"Romské děti neumějí anglicky, mají minimální vzdělání a často chodí nepravidelně do školy. Dávají novou naléhavost výrazu 'ohrožené děti'."

"Romské děti mají vlažný postoj ke vzdělávání, dokonce podezřívavý."

"Nikoliv všichni však zastávají takové názory. Více než 25 romských rodičů naplnilo k prasknutí ranní rodičovskou schůzku v pátek ve Queen Victoria Public School, aby se dověděli, skrze maďarského tlumočníka, jakou formu budou mít vysvědčení a pohovory učitelů s rodiči příští týden."

"Romové jsou už generace vylučováni z většinové společnosti kvůli své temnější pleti a kočovnému způsobu života. Ve východní Evropě jsou umísťováni do tříd pro mentálně postižené a často jsou ve škole zastrašováni."

"'Je to jeden z důvodů, proč jsme přišli, s našimi dětmi bylo ve škole v České republice zacházeno špatně, protože jsou to Romové,' řekla Katarina Polyakova, 'Naše mladší dítě má temnější pleť a bylo terčem rasistických urážek jako 'černoch'. Někdy mu výkres roztrhala i učitelka. Ale tady v Kanadě jsou děti přátelské. Všichni jsou přátelští. Je to multikulturní země.'"

"St. Clair, šéf romského komunitního střediska, upozornil učitele, že romští rodiče nechají své děti doma ze školy po celé týdny, pokud budou nemocné, protože se domnívají, že jim nemoc způsobuje školní prostředí."

"St. Clair naléhal na učitele, aby dávali romským dětem najevo, že si jich váží, možná poprvé v životě, a aby v hodinách hovořili o jejich kultuře a doporučovali jim, aby se romské děti aktivně podílely na činnosti školní družiny a různých zájmových týmů."

"Romská třída 12 dětí v Queen Victoria Public School začíná zaznamenávat úspěchy. Používá směsici gestikulace, obrázků a simultánního tlumočení do maďarštiny, tlumočí jedno dítě, které trochu umí anglicky."

"'Ne, počkejte, paní učitelko! Ještě jednou to vysvětlete, prosím,' žádala desetiletá romská holčička o vysvětlení matematického problému."

"Pracujeme takhle už šest týdnů a začínám zaznamenávat pokrok. Mluví mezi sebou při vyučování méně, méně se perou a pravidelněji chodí do školy."

"Romští rodiče jsou také obviňováni, že nutí své děti, aby se podílely na pouliční zločinnosti.

'Takové vysoce emocionální kulturní předsudky kanadské školy nezajímají,' konstatovala Paula Markus, koordinátorka pro angličtinu jako druhý jazyk na školském úřadě v Torontu. 'Naším úkolem je pomáhat dětem, které, bez vlastní viny, mají mezery ve vzdělání, ať už je to způsobeno válkou, nebo pronásledováním,' dodala.

"Jeden žák napsal v dojemné slohové práci, jak bezvadné je to, že je nikdo v Kanadě nebije jen proto, že jsou Romové.

Právě proto k nám lidé přicházejí."

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 30.11. 2009