Několik postřehů z dnešní demonstrace za záchranu Akademie věd

25. 8. 2009

Právě jsem se vrátil z Palachova náměstí, z demontrace, organizované Fórem Věda žije. Uvedu stručně jenom několik svých osobních, soukromých postřehů, píše J. Vackář:

1) Na první pohled upoutala účast (odhaduji hodně přes tisíc účastníků, a to jsou prázdniny), množství mladých lidí, zřejmě studentů a doktorandů, a uvolněná atmosféra, bez jakýchkoli negativních emocí. Je zřejmé, že ti mladí lidé - na rozdíl od těch starších - se neobávají o svoji budoucnost, o své uplatnění. Oni jsou totiž ti nejlepší z absolventů universit, kteří se rozhodli se zabývat vědou - tedy činností, jejímž cílem a účelem je vědění, poznání a porozumění obecným zákonitostem, nikoli nějaká technologie na objednávku.

Právě v tom je podstata rozdílu mezi základním a aplikovaným výzkumem: ne až tak v předmětu zkoumání, ale v jeho motivaci, účelu: zda účelem je poznání, nebo bezprostřední obchodní zisk nějaké firmy. Ti mladí lidé jsou si vědomi, že jejich schopnosti a současně ochota věnovat své úsilí vědě a poznání má obrovskou hodnotu.

A když ji neocení Česká republika, jistě ji ocení někdo jiný. Ti lidé si uvědomují, že likvidace vědy, likvidace akademické svobody univerzit, podrobení veškerého veřejného prostoru zájmům průmyslníků a finančníků, bude tragédií především pro český národ, nikoli pro ně osobně. Oni přišli a smažili se hodinu a půl na slunci jenom proto, aby na to upozornili. Upřímně řečeno, nemyslím si, že přijdou ještě podruhé a potřetí ... Nemají to zapotřebí.

2) Ti lidé, kteří byli na demonstraci, jsou uvyklí kritickému, analytickému myšlení, a jsou velmi obtížně zmanipulovatelní. I svoje vlastní řečníky posuzují velmi kriticky. Nedělá jim velké potíže prohlédnout skryté motivace politiků a různých radních, které by (alespoň ti z politiků, kteří úplně neztratili stud) ponechali raději pod pokličkou. Ti mladí lidé na demostraci se teď rozhodli to říci nahlas. Možná to bude další důvod, proč se jich zbavit.

3) Ti lidé na demonstraci se útrpně usmívali, protože si uvědomují absurditu celé situace: Ve vyspělých zemích jsou to soukromé firmy, které nejen že financují vlastní aplikovaný výzkum, ale masivně podporují základní výzkum, který jim zdánlivě, bezprostředně, žádný zisk nepřináší. Stačí jmenovat IBM, AT&T, Siemens, Nokia a mnoho dalších. U nás chtějí politici vzít veřejné prostředky ze základního výzkumu a věnovat je projektům v zájmu soukromých firem, navíc způsobem, který se v minulosti ukázal jako velmi neefektivní. Proč asi?

Poznámka na závěr: Co byste řekli, že jsou základní znaky banánové republiky? Nejspíš korupční prostředí a nevzdělané, primitivní obyvatelstvo, tvořící levnou a snadno manipulovatelnou pracovní sílu. Zdá se, že jsou lidé, jimž tato perspektiva může znít jako rajská hudba, přestože banány u nás nerostou. Tím hůř pro nás.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 25.8. 2009