PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2009

10. 8. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V červenci 2009 přispělo celkem 200 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 35 570.28 Kč, příjem z reklamy byl 4285 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 7. 2009 částku 20 612.62 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a

Hospodaření OSBL za červenec 2009

Zůstatek k 30.6. 2009 ......................................63 103.34 Kč

Příjmy:

Od sponzorů celkem ................................................35570.28 Kč
příjem z reklamy ............................................................4285 KčBankovní úrok ...............................................................4.00 KčVýdaje:

bankovní poplatky...........................................................................-751.00 Kč
připojení k internetu: T-mobile...........................................................-4399.00 Kč
honorář KD .......................................................................................- 25 000 Kč
honorář programování MP ...............................................................-18 000 Kč
ubytování filmový festival Karlovy Vary.............................................-19 200 Kč
další provozní výdaje BL, červenec 2009 ................................-15 000.00 Kč

Konečný zůstatek na účtu k 31. 7. 2009:...........................20 612.62 Kč-----

částečná úhrada výdajů spojených s účastí na filmovém festivalu Karlovy Vary a Festivalu nad řekou, Písek; částečná úhrada cestovného do ČR (JČ, červen, červenec 2009) ......................................................................................................750 euro

zůstatek na účtu paypal ........................................447.37 euro
Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.8. 2009