Drzá a nekompetentní úřednice na Městském úřadě v Krnově

25. 8. 2009 / Boris Cvek

Minulé pondělí se mi stalo na Městském úřadě v Krnově, že mi úřednice (notně posilovaná jakousi babou, schovanou za skříní bez odvahy se mi postavit tváří v tvář) odmítla vydat můj pas s biometrickými údaji, který urgentně potřebuji na cestu do USA (a kvůli tomu jsem si ho vyřizoval), proti mému starému, ale stále platnému pasu.

Úřednice mi tvrdila, že je protizákonné vydat mi pas s biometrickými údaji na starý platný pas, že je naopak nutné předložit občanský průkaz.

Argumentoval jsem, že přece chodím na pas volit, že je to prokázání mé totožnosti, že jsem to opravdu já, jehož otisky prstou jsou na biometrickém pasu a kdo je o 600 Kč chudší, protože si ho zaplatil.

Marně. Ta baba za skříní říkala tak, abych to slyšel: psala jsi mu, že si má vzít občanku? Psala! Tak není co řešit.

Podle té baby zjevně úředník diktuje občanovi, co je zákonné a co nikoli, bez ohledu na zákon.

Nebohá úřednice této logice podlehla. Tak se dělají z občanů volové. A protože mi to nedalo a zdravý rozum mi to nebral, napsal jsem takový kafkovský výkřik na Ministerstvo vnitra s dotazem, má-li úřadnice pravdu.

K mému překvapení mi přišla odpověď a dokonce taková, jež dávala za pravdu mému zdravému rozumu.

Můžete-li, otiskněte ji, prosím, v BL, aby se někomu dalšímu už nemohlo stát, že bude voděn za nos a ponižován z úřednické zvůle. Text je v příloze.

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správních činností
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů
poštovní přihrádka 155/SC 140 21 Praha 4

Praha 21. srpna 2009

Pan
Boris Cvek


Odbor správních činností obdržel Váš dotaz na postup úřednice, která Vám odmítla předat cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, protože jste svoji totožnost neprokázal občanským průkazem ale dříve vydaným platným cestovním pasem.

Úřednice se dopustila vážné chyby, protože totožnost občana lze prokázat jak občanským průkazem, tak cestovním pasem. Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, proto umožňuje občanovi, aby při převzetí cestovního pasu prokázal totožnost buď platným občanským průkazem nebo dříve vydaným platným cestovním pasem. Rovněž při podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, lze údaje na žádosti prokázat jak platným občanským průkazem, tak cestovním pasem.

Pokud by opětovně došlo k odmítnutí předání cestovního pasu z výše uvedeného důvodu, žádáme Vás o sdělení názvu a sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností, abychom mohli zjednat nápravu. Ve sdělení uveďte naše číslo jednací.

JUDr. Zdeňka Tomášová,CSc.
vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ivan Hrabánek

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 25.8. 2009