V Asii a v Jižní Americe se Spojené státy chovaly stejně hnusně jako Sovětský svaz

24. 8. 2009 / Darina Martykánová

Výborně vyvrácení demobilizujiciho fatalistického světonázoru pana Kotrby, který ve svém důsledku vede k zahořklé impotentní frustraci - živné to půdě fašismu. Jen k jedné Vaší větě bych si dovolila poznámku, zdůrazňuje Darina Martykánová.

Píšete: "Amerika (myslíte Spojené státy) se jistě vždycky snažila o prosazování svých zájmů globálním způsobem, nikdy však nelikvidovala pluralitu jednání a myšlení. Totalitní režimy ve východní Evropě za komunismu jsou svou formou s americkou formou 'útlaku' prostě nesrovnatelné."

Máte naprostou pravdu, pokud jde o chování k vlastním lidem.

Žádná vláda Spojených států nikdy nezacházela s vlastním lidem tak, jako to dokázali ruští vládcové. Stalinismus a mccarthysmus jsou skutečně nesrovnatelné. Mýlíte se však, pokud jde o chování v zahraničí: při prosazování svých zájmu v zahraničí se USA chovala stejně bezohledně jako Sovětský svaz, a Vámi zmíněnou "pluralitu jednání a myšlení" likvidovala či její likvidaci aktivně podporovala. Dějiny Latinské Ameriky a některých asijských zemí jsou příkladem jednání, proti kterému byla sovětská poroba Československa opravdový čajíček, zvlášť pokud jde o počet obětí i hloubku represe.

Pozn. JČ: Darina Martykánová v tom má samozřejmě pravdu. I když bych chtěl podotknout: Nejsem podrobně seznámen s interním politickým vývojem jednotlivých jihoamerických a asijských zemí a nedokážu určit, do jaké míry se na tamějším útlaku podílel vnější tlak z USA a do jaké miry byl důsledkem činů místních "proimperiálních" "normalizátorů". Na základě československé zkušenosti bych usuzoval, že místní diktátoři měli při potlačování vlastního obyvatelstva volnou ruku. Je ovšem fakt, že Spojené státy v zemích, kde jim záleželo na udržování proamerického režimu, svobodu a demokracii neprosazovaly.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 24.8. 2009