Jak efektivně zasáhnout letícího bažanta?

31. 7. 2009 / Karel Dolejší

Považuji za potřebné věnovat se intenzívně problému neefektivní střelby na letícího bažanta (hrabavého kurovitého ptáka vyskytujícího se zpravidla v lese, výjimečně i na polích). Lov tohoto živočicha totiž prozatím probíhal v naprostém rozporu se všemi pravidly racionality a efektivity: Střelba z brokovnic byla vedena z velké části spíše reflexívně, navíc převážná část letících broků cíl zpravidla míjela. Tím dochází k nikterak neobhajitelnému plýtvání, při němž mnoho výstřelů a většina broků ve skutečnosti vůbec nezasahuje cíl. Dědeček byl myslivec, takže nějaké pochybnosti o mé kompetenci navrhovat příslušná zlepšení v této oblasti vůbec nejsou na místě.

Podle mého již dávno nastal čas překonat epochu neefektivního hospodaření v honitbách a spolehlivě zajistit, že cokoliv bude kdy vystřeleno, musí být strefeno. Navrhovaný projekt proto počítá s využitím modifikovaného protivzdušného systému RBS-70 vybaveného speciálním laserovým značkovačem. Každý bažant bude nejprve zachycen pátračem s dalekohledem pracujícím v IR části spektra, tj. za dne prakticky stejně jako za noci. Pátrač následně označí cíl laserovým značkovačem -- a poté střelec odpálí raketu, přibližovací zapalovač způsobí explozi předfragmentované tříštivé hlavice v náležité blízkosti cíle, čímž dojde k jeho spolehlivému roztrhání a zneškodnění. Střelba Pánubohu do oken a zbytečné broky v nábojnici budou v každém případě zcela eliminovány.

Nekvalifikované připomínky některých zaostalých lovců, podle nichž takto zasaženého bažanta není možno sníst a jednotkové náklady na sestřeleného ptáka stoupnou nejméně o tři až čtyři řády, považuji samozřejmě za slepou závist nepřátel pokroku nechápajících potřebu podstatně modernizovat ustrnulé a neefektivní hospodaření v lesech a bažantnicích. No uznejte: Kdo jiný než zapřísáhlý nepřítel pokroku může argumentovat tím, že náklady na identifikaci, zaměření a zásah cíle v tomto systému ve skutečnosti mnohonásobně překračují to, co bylo v dobách našich předků údajně nesmyslně vyplýtváno?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 31.7. 2009