NATO hledá novou strategickou koncepci

30. 7. 2009

KD│ NATO hledá novou strategickou koncepci, která by nahradila stávající dokument z roku 1999. Mimo jiné by se předmětem obrany mělo stát nikoliv již území, ale populace pohybující se po celém světě - a to by fakticky umožnilo uplatňovat článek 5 Severoatlantické smlouvy i mimo území Aliance, informoval Julian Hale pro server DefenseNews. Nový dokument by měl být hotov koncem roku 2010 nebo počátkem roku 2011.

Do nové koncepce NATO být začleněna témata jako energetická bezpečnost, šíření zbraní hromadného ničení a dalších nebezpečných technologií, kybernetická bezpečnost a terorismus. Odstupující generální tajemník Jaap de Hoop Scheffer na semináři k tématu prohlásil, že NATO nemůže dále fungovat bez široké politické, parlamentní a veřejné podpory a bez adekvátního rozpočtu. Zdůraznil také, že NATO nemůže dělat úplně všechno a musí působit selektivně.

Podle Scheffera by neměla vzniknout dělba práce mezi NATO a EU, v níž by Aliance nasazovala "tvrdou sílu", kdežto Unie působila převážně diplomatickými prostředky. Podle něj je třeba, aby EU byla schopna působit na obou stranách spektra. NATO by naopak mělo dokázat předcházet krizím a intervencím vznikajícím například v důsledku nedostatečného zásobování potravinami.

Scheffer vyzval k rozvinutí Rady NATO-Rusko, která by podle něj měla řešit nejen věci, které oba partnery rozdělují, ale také témata, v nichž existuje společný zájem.

Podle Scheffera je dále třeba, aby Aliance vyvinula jednotnější přístup k akvizici vojenské techniky, zejména dopravních letadel, vrtulníků, výzvědných a průzkomných prostředků.

Celý článek v angličtině:ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.7. 2009