Majetková přiznání vysokých pražských úředníků? Tabu!

30. 7. 2009

Tisková zpráva Oživení, o. s.

Registr oznámení o činnostech a příjmech na pražském magistrátu zeje prázdnotou. Zatímco oznámení politiků - s výjimkou radního Langmajera -- jsou v registru k dispozici, úředníci magistrátu zákon o střetu zájmů ignorují. Kromě ředitele magistrátu Trnky chybí v registru oznámení všech vysokých magistrátních úředníků. Oživení proto poslalo řediteli magistrátu jako evidenčnímu orgánu oznámení o porušení zákona a podezření ze spáchání přestupku.

Pražský magistrát přistupuje k povinnostem daným zákonem o střetu zájmů velmi svérázným způsobem. Elektronický přístup do registru vyřizoval 19 pracovních dní, ačkoli tak má činit bezodkladně, a platnost přístupu nezákonně omezil na jeden týden. Ovšem hlavním prohřeškem je, že jeho registr neobsahuje oznámení o činnostech a příjmech vysokých magistrátních úředníků, kteří dle zákona o střetu zájmů naplňují definici veřejného funkcionáře, zejména rozhodují o veřejných zakázkách, o veřejných výdajích nad 250 tis. Kč anebo rozhodují ve správních řízeních. V registru pražského magistrátu jsou zveřejněna oznámení pouze tří zaměstnanců: ředitele magistrátu Trnky a dále vedoucího odd. koncepčního a projektového odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jana Bilíka a vedoucí odd. technického odboru výstavby Jitky Kylarové. Jen pro srovnání, např. registr oznámení Středočeského kraje za rok 2008 obsahuje 29 majetkových přiznání vedoucích krajských zaměstnanců.

"V registru oznámení chybí majetková přiznání takových klíčových osob jako jsou ředitelé odborů městského investora, obchodních aktivit, územního plánování, stavebního odboru a řady dalších, kteří se vzhledem ke svým funkcím mohou snadno dostat do střetu zájmů, a proto je nutné zajistit veřejnou kontrolu jejich činností a příjmů," konstatuje Martin Kameník z Oživení a dodává: "Veřejnost tak například nemá možnost dozvědět se nic o majetkových poměrech a aktivitách osob jako jsou ředitel odboru městského investora Jiří Toman a ředitel odboru obchodní aktivit Peter Ďurica, kteří byly v médiích zmíněni ve spojitosti s kauzou podnikatele Romana Janouška a praní špinavých peněz ve Švýcarsku." Z uvolněných zastupitelů, kteří mají povinnost odevzdávat svá oznámení o činnostech a příjmech, v registru chybí oznámení radního Martina Langmajera, pod jehož jménem se chybně objevuje oznámení Radovana Šteinera.

Vzhledem k závažnému a několikanásobnému porušení zákona o střetu zájmů zaslalo dnes Oživení řediteli Magistrátu hl. m. Prahy dopis, ve kterém oznamuje jednotlivé porušení zákona a zároveň ředitele žádá o urychlenou nápravu, případně potrestání viníků.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.7. 2009