Co si počnou "alternativci"?

2. 7. 2009 / Jan Smolák

Během bouřlivého úterý byl vyklizen pražský squat Milada. Vzhledem k nové státní strategii, jež má za úkol obrušovat "extrémistické" a "radikální" hrany společenského diskurzu, byl konec pestrého života alternativní Milady lehce předvídatelný. Po spršce modrých vajec bylo naprosto jasné, že mocenský šroubovák získal záminku, aby mohl opět trochu zapracovat na povolených šroubech. Bohužel to odnesla i po dlouhá léta odolávající Milada, což samozřejmě není pouhá náhoda -- globální krizí znejistělý mocenský aparát přitvrzuje vůči veškeré "odlišnosti" a společnost nijak neohrožující eskapisté se stávají zbytečnou obětí pozvolna projevujících-se obav zastánců oficiální názorové linie, která do sebe začíná postupně zabudovávat represivní postupy proti lidem, kteří neprojevují přílišné nadšení se současným stavem světa.

Úterní dramatické události na střeše alternativní vily byly velmi poučné a o mnohém vypovídající. Gorily z na místě zasahující bezpečnostní agentury potvrdily svou pověst profesionálních bezmozků. Brutální pokus o odstranění posledních odolávajících squatterů ze střechy budovy byl dost možná za hranicí zákona, bez nadsázky -- při zásahu (ne policejním!) došlo ke krajně nebezpečným situacím s hrozícím rizikem pádu ze střechy, který by skončil v "lepším" případě těžkým zraněním. Dohlížející policisty ani jejich vysoké funkcionáře to ovšem zřejmě příliš nevzrušovalo. Celou vyhrocenou situaci se jal řešit až bleskurychle dorazivší ministr Kocáb a to cestou nezvykle diplomatickou. Poslední obyvatel Milady slezl ze střechy až ve chvíli kdy byl ministrem přislíben náhradní prostor pro místní alternativní kulturu. Celkem nečekané řešení - vzhledem k despektu, který státní moc v ČR vždy projevovala vůči osobám z alternativní subkultury.

Otázkou je zdali to byl od ministra pouhý nerealizovatelný slib ve snaze uklidnit vyhrocenou situaci nebo skutečná dohoda, která dojde svému naplnění. Vzhledem k tomu, že Kocábův resort žádnou budovu poskytnout nemůže, bude záležet na ochotě ostatních vládních představitelů a samozřejmě i na přístupu jednotlivých magistrátů, které jsou tradičně proti jakékoliv squatteřině v jejich lokalitě. Je bohužel pravděpodobné, že ministrův slib skončí u ledu a čeští alternativci přijdou o jednu z posledních hmotných záštit jejich myšlenek. Mnohé napovídá ministrovo vyjádření "pokusíme se pro obyvatele najít náhradní ubytování".

Tak nevím, jestli tím myslel 1+1 někde na severočeském sídlišti nebo nějakou těžko dostupnou pastoušku na pražské periferii, tímto by zastánce undergroundové society asi příliš nenadchl. Rozhodující v celé věci nového alternativního prostoru bude míra zájmu samotných squatterů a jim nakloněné části mladé populace, bude zřejmě jen na nich, zdali nechají celou věc vyšumět do vytracena. V každém případě mají nyní jedinečnou šanci získat prostor, který nebude falešně stigmatizován cejchem něčeho společensky nepřípustného.

Státem neperzekuovaná a svobodně autonomní budova by mohla zastat důležitou úlohu při oživení alternativní kultury v ČR. Při jejím rozumném multifunkčním využití by navíc měla potenciál oslovit větší část mladé generace a udělat alternativní životní styl a s ním spojený ideál svobodné společnosti opět o něco přitažlivější.

Politická moc by měla být soudná a pluralitu životních stylů tolerovat a v rozumné míře podporovat. Vzhledem k nepružnosti a značné asociálnosti části stávajících systémových forem, bylo by strkáním hlavy do písku tvrzení, že diverzita názorů, sociálních reflexí a životních filosofií je v rozporu s obecným zájmem. Naopak, každá alternativa (schopna respektovat svobodu druhých) může být v alespoň omezené míře nějakým způsobem společnosti prospěšná, minimálně v hledání poznatků vedoucích k objektivnější definici kolektivní sféry.

Pro pány politiky by teď mělo stát za zvážení jak-že se k celé věci kolem squatu Milada zachovají, nejrozumnější by opravdu bylo vyčlenit alternativcům vhodný objekt a nechat na jejich svobodné vůli a schopnostech jak s ním naloží. V mnoha městech západní Evropy je tohle zcela běžná praxe a "obava", že by se z Prahy stal během krátké doby druhý Amsterdam je naprosto nereálná -- bohužel.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.7. 2009