9. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2008

Jak čeští politikové likvidují humanitní obory

Jsem jen rozhněvaný vysokoškolský profesor, který učí na "prestižní" fakultě nejstarší středoevropské univerzity v ústavu, kde je průměrný plat učitelů momentálně nižší než je průměrný plat pedagogů v českém základním školství. Všichni přitom víme, že mzdy učitelů na našich základních školách jsou mizerné.

Článek Petra Bílka, který vyšel v týdeníku A2 a v Britských listech 26. 9., se dočkal odezvy i ve velkých českých denících. Právo se o něm zmínilo 7. 10. ve svém článku o finančních poměrech na Filozofické fakultě (z neznámých důvodů k němu slouží jako doprovodné foto studenti před Fakultou architektury ČVUT), o den později a seriózněji reagovala MF Dnes. Zde shrnuje Tomáš Zahradníček smysl Bílkovy úvahy jako varování před krizovou situací humanitních oborů na tradičních filozofických fakultách. Kritizuje glajchšaltovaný přístup k vysokému školství, na které tyto obory doplácejí: "... náročné věci se obyčejně nedají naučit snadno a rychle, nelze je ani vyučovat masově. Stovku manažerů turistického ruchu naděláte za čtyři roky s pár učiteli, ale naučte se stejnými prostředky sto lidí svahilsky a uveďte je k tomu do historie a kultury východní Afriky!"

Uvidíme, zda se kromě novinářů ozvou i příslušní političtí činitelé. Bílkův článek musí působit na čtenáře, kteří neznají poměry na Filozofické fakultě v Praze, vskutku otřesně. Působí tak i na mě, i když učím na téže fakultě a ve stejném ústavu jako Petr Bílek. O věci jsme pochopitelně mnohokrát diskutovali a hledali řešení. Takřka všechna uvedená fakta znám, protože o nich byla řeč na fakultě i na schůzích ústavu. Ale jejich seřazení dává dohromady vskutku kafkovsky děsivou logiku, řetěz neosobní byrokracie a nezájmu, který s ospalou, ale důslednou setrvačností likviduje smysl akademické výuky.

Případné reakce odpovědných činitelů se dají předpokládat ve dvojím směru. Jednak se dozvíme, že vinna je sama fakulta, případně ústav a jeho šéf, protože nejsme schopni fungovat v jinak víceméně správně nastavených podmínkách. Zadruhé se ukáže, že některá ze zmíněných fakt a čísel (která nejsou veřejně přístupná) nejsou úplně přesná, třeba že jeden učitel na fakultě neživí 1,3 úředníka...

Obojí reakce jsou však právě ryze kafkovské, protože se vyhýbají tomu podstatnému. Tím je ztráta smyslu naší výuky. Proto se podobně jako Josef K. můžeme utápět v nekonečných diskusích o prostředcích, které by nám mohly pomoci, hledat záchranu třeba v evropských fondech a grantech, ale bude to jenom pomalejší a delší cesta ke konci. Náš ústav se pod vedením Petra Bílka podstatně proměnil a z průměrné katedry se stal perspektivní vědecký a pedagogický tým. Nebudu to rozvádět, Bílek se o tom nezmiňuje, ale je to především jeho zásluha a jeho takřka desetiletá práce. Kdyby se místo ní věnoval jako mnozí jiní individuálním úkolům, mohl vydat další tři vědecké monografie a získat profesuru v západní Evropě nebo ve Spojených státech. Tato dlouholetá práce jeho i dalších lidí se teď ukazuje jako zbytečná a "nerozumná", protože myslela především na zvýšení úrovně studia a vědecké úrovně ústavu.

Budeme se tedy muset zbavit naivních představ a věcně registrovat fakt, že česká politická elita nemá zájem zvyšovat úroveň vzdělání a vysokoškolského studia v humanitních oborech. Otazník zůstává v tomto směru i nad novou koncepcí ministerstva školství. Při nedávné debatě ministra školství a jeho náměstků s učiteli a studenty naší fakulty padl dotaz na koeficient ekonomické náročnosti studia, o němž se Bílkův článek zmiňuje a který je také kritériem přísunu financí na jednotlivé fakulty. Nešlo by jej změnit ve prospěch humanitních oborů? Příslušný náměstek prohlásil, že o změně byla řeč - ale v náš neprospěch! Můžeme být rádi, vyplynulo z jeho odpovědi, že nedostaneme ještě méně.

Tato logika vládne, jak se zdá, i na úrovni vedení univerzity. Učitelé na filozofické nebo teologické fakultě, pokud se nesmíří s tím, že za přibližně stejnou práci dostanou jenom zlomek mzdy svých kolegů z lékařských i jiných fakult, budou muset odejít na jiné univerzity a jiná působiště, nejlépe zahraniční. Nebo si najít vedle fakulty další pracovní úvazek, jak to už mnozí udělali. To pochopitelně vede a povede ke snížení úrovně fakulty, která se stane běžícím pásem na sériovou výrobu studentů.

Nastane éra přednášek pro velké skupiny (zčásti anglicky pro zahraniční platící studenty), namísto práce v semináři obdrží studenti CD s pokyny pro domácí přípravu. Někde se to tak už děje a je to velmi praktické. Co dál? Vznikne tlak na zrušení malých, nevýnosných oborů. Když kolegové z jiných fakult nejsou solidární s námi, proč my historici, bohemisté, amerikanisté máme být solidární s nějakými skandinavisty, orientalisty a dalšími, jejichž počet studentů je mizivý a kteří nám ukrajují ze společného krajíce? Arabštinu a čínštinu budou snad financovat bezpečnostní složky státu a finštinu nebo svahilštinu budou zájemci studovat třeba ve Vídni nebo v Krakově.

Dá se takovému vývoji nějak zabránit? Nevím, zda na úrovni vlády, ministerstva nebo univerzity - tak daleko nemůže řadový pracovník dohlédnout. Snad by byly možné nějaké reformy v rámci fakulty, třeba její rozdělení na obory filozofické, historické a filologické, které by mohlo znamenat větší průhlednost a pružnost v rozhodování. Na mnoha zahraničních univerzitách to takto funguje. Nevím, nejsem ekonom ani manažer. Jsem jen rozhněvaný vysokoškolský profesor, který učí na "prestižní" fakultě nejstarší středoevropské univerzity v ústavu, kde je průměrný plat učitelů momentálně nižší než je průměrný plat pedagogů v českém základním školství. Všichni přitom víme, že mzdy učitelů na našich základních školách jsou mizerné.

Za daného stavu je prostě těžké si představit jakékoli změny, které by odstranily situaci, jak ji líčí Petr Bílek.

                 
Obsah vydání       9. 10. 2008
9. 10. 2008 Americká burza se ve čtvrtek opět propadla
9. 10. 2008 Jak čeští politikové likvidují humanitní obory Jiří  Holý
9. 10. 2008 Americký radar v ČR potřebujeme proti Německu i proti Rusku
9. 10. 2008 Vysvětlete podstatu finanční krize Jan  Čulík
9. 10. 2008 Britská vláda dala světu příklad jak vyřešit finanční krizi
9. 10. 2008 Burzy se uklidňují
9. 10. 2008 Globální role Západu ochabuje
9. 10. 2008 Globální snížení úrokových měr nezastavilo pád trhů
8. 10. 2008 Potěš Pánbůh Evropskou unii při nadcházejícím předsednictví
9. 10. 2008 Stačí vynechat "americký" a hned je všechno jinak
9. 10. 2008 Jak bránit Pobaltí William S. Lind
8. 10. 2008 Stratfor: Německá otázka
9. 10. 2008 OSN: O nezávislosti Kosova má rozhodnout Mezinárodní soudní dvůr
9. 10. 2008 Film o romských dětech v kině Světozor
9. 10. 2008 Peníze, které nemají žádnou hodnotu
9. 10. 2008 Sarkozy-Medveděv: společný hospodářský prostor EU-Rusko
9. 10. 2008 Rusko vyzbrojuje NATO
9. 10. 2008 V BL jsou "amatéři" a nemají "soudnost"; patří jim to! Miloš  Dokulil
9. 10. 2008 Eutanázie? Máme dost starostí s těmi, kteří chtějí žít, jak chceme rozhodovat o těch, kteří už žít nechtějí? Jan  Paul
9. 10. 2008 Český vojevůdce Radola Gajda Lukáš  Visingr
9. 10. 2008 O zlatě, zisku a ztrátách, neboli Kupci a prodavači měli vědět, proč a s jakým rizikem ten druhý dělá to, co dělá Uwe  Ladwig
8. 10. 2008 Orientální obory v objetí ministerstva vnitra Lukáš  Zádrapa
9. 10. 2008 Ministerstvo vnitra "bude přímo financovat malé obory na FFUK"
9. 10. 2008 Kdo s čím zachází, s tím nejednou schází! Miloš  Dokulil
9. 10. 2008 Rada bezpečnosti schválila vojenské akce proti pirátům v Somálsku
9. 10. 2008 Můj plat už není 1840 Kčs, ale 19 600 Kč čistého
9. 10. 2008 Nase budoucnost jako hovězí ve vlastní šťávě Karel  Košťál
9. 10. 2008 Naše bankovky dnes zlatem kryté nejsou Jan  Makovička
8. 10. 2008 Rakety Hatf - jaderná pěst Pákistánu Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
8. 10. 2008 Šťastná to země, šťastná to paní Bolfová, aneb Bohužel ekonomická krize už není před vraty ČR Uwe  Ladwig
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem
7. 10. 2008 FAZ: "Bankéři zradili tržní hospodářství"
7. 10. 2008 Naše nynější krize Michal  Vimmer
7. 10. 2008 Bude Pentagon příští americkou institucí, která zkrachuje?
8. 10. 2008 Britské listy jsou bez koncepce
9. 10. 2008 Jsou Britské listy bez koncepce? Milan  Sova
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 10. 2008 Ministerstvo vnitra "bude přímo financovat malé obory na FFUK"   
9. 10. 2008 Jak čeští politikové likvidují humanitní obory Jiří  Holý
8. 10. 2008 Orientální obory v objetí ministerstva vnitra Lukáš  Zádrapa
26. 9. 2008 "Byla to významná změna". A bude hůř... Petr  Bílek
16. 9. 2008 Školy by měly víc studovat světovou literaturu Boris  Cvek
2. 9. 2008 Být učitelem Miriam  Prokešová
1. 9. 2008 Našim vzdělancům, aneb recyklace zaostalosti Ondřej  Hausenblas
25. 8. 2008 S učitelstvím to není tak jednoduché   
20. 8. 2008 Úroveň vysokoškolského studia určují studentky a studenti Milan  Šveřepa
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Není pravda, že ve škole není disciplína   
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky   
19. 8. 2008 Učitelství je především řemeslo, na pedagogických fakultách se však nevyučuje Bohuslav  Sedláček
18. 8. 2008 Zatím ještě učím...   
15. 8. 2008 Co s problémovým žákem?