13. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 8. 2008

O dvanácti koláčcích a normalizaci trochu jinak

Přečetl jsem si knihu "The Twelve Little Cakes" od Dominiky Dery, jakož i oslavnou recenzi na ní od Michaela Volného.

Nejsem ani součástí literárního (ani jakéhokoliv jiného) establishmentu, nejsem ani "starým bolševikem", ani sympatizantem "pseudopravicové kulturní elity", což jsou skupiny, které by měly mít podle pana Volného s přijetím knížky problém. Podobně jako on (i autorka knihy Dery) jsem dobu normalizace zažil v dětství (ročník 1975). Přesto bych byl ke knize kritičtější.

Skutečně na mě působí poněkud kýčovitě, ale z jiného důvodu než proto, že by se "hezky četla". Pokusím se vysvětlit proč.

Nejprve: co se autorce podařilo?

a) Dominika Dery zvládla na slušné úrovni literární angličtinu (je otázka, zda je to američtina, protože některá lexika jsou britská, jako např. autumn). To ale není zase takový zázrak vzhledem ke skutečnosti, že v USA pobývala, má anglicky mluvícího manžela a na knize spolupracovalo mnoho dalších lidí. Na poli jazykovém je např. zajímavé, jak transkribovala některé české pojmy (vitikava, Jezis Maria, sedgeka, melouch), jiné překládala jako např. Baby Jesus - Ježíšek, little god - asi pohádkový dědeček, což se týká i některých úsloví (they held their thumbs for me místo v angličtině správného they crossed their fingers).

b) Kniha má určitý dějový spád.

c) Kniha má svérázný emocionální nádech.

d) Podle mého názoru, kniha skutečně o něčem pravdivě vypovídá, ale možná je to něco jiného než to, jaký byl život za komunismu strašný. (Tady je vlastně sama autorka v rozporu se sebou, protože někdy pasáže osobní nemusí korespondovat s těmi ideologickými.) V rovině metavýpovědi lze vypozorovat např. skutečnost, do jaké míry je dcera politicky proskribovaných rodičů přijímána svým okolím, jaké v tom hrají roli její osobní vlastnosti (potažmo jak tuto situaci odlišně řeší její starší sestra), kdo jsou jejími spojenci a odpůrci z řad učitelů, sousedů, spolužáků, příbuzných, známých. Jakou roli ve společenském uplatnění hraje talent, charakter, vůbec struktura osobnosti či naopak společenské konexe, náhoda apod. To je sociálně psychologicky zajímavé i pro srovnání s dnešní dobou.

Myslím si ale, že na velkou literaturu je to (zatím) málo. Co působí nevěrohodně, není její kritika komunismu, ale způsob, jakým je podána. Autorka popisuje svoje každodenní trampoty (od doby před narozením do svých 10 let) na způsob "odvážné školačky" a do toho vkládá ideologické komentáře o špatnosti a zvrácenosti komunismu. Což působí dost nepřirozeně, zvláště pro člověka, který tuto dobu v jejím věku též zažil s touže věkovou optikou. (A který četl rovněž kritické knihy o domácím komunismu napsané česky, typu Vaculíkovy Sekyry, Mňačkova Jak chutná moc či Kunderova Žertu či Nesnesitelné lehkosti bytí.) Ta knížka je tedy směsicí osobní zkušenosti (a tam je silná, kde se dokáže vcítit do prožívání událostí svýma tehdejšíma očima) a ideologického a vysvětlujícího výkladu "ex post", který ne vždy sedí.

Např. : Byla podolská porodnice skutečně exkluzivní stranickou nemocnicí? (Kde se navzdory tomu podle autorky personál opíjel?)

Nebyla v Československu větší rozmanitost jídla než jen párky a koláčky?

Stáli skutečně lidé na lístky do divadla fronty a bivakovali před divadlem jako bezdomovci? (Co např. ROH, které dávalo vstupenky do divadla k dispozici?)

Šlo skutečně o střet mezi bohatou a zlou partajní elitou na jedné straně a hodnými a chudými nestraníky na straně druhé? (Nešlo spíše o možnost bohatstvím disponovat než bohatství vlastnit?)

Její rodina byla chudá - ale kolik rodin za socialismu mělo u Prahy rodinný domek a otce taxikáře, který měl přístup k západní měně?

Otec přišel o výhodné místo u vlády a i o další místa přicházel z politických důvodů, ale kolik otců dnes přichází o práci (a to z důvodů politických, ekonomických, vztahových či jiných)?

"Od roku 1948 do roku 1989, lidé, kteří nejvíc za komunismu profitovali, byli tací s morální pružností říci jednu věc a dělat jinou. S výjimkou velmi malého procenta příliš idealistických nebo hloupých lidí, každý v Československu viděl komunismus takový, jaký byl: jako hluboce vadný a zkorumpovaný systém, ve kterém bohatá elita byla schopná utlačovat své spoluobčany ve jménu rovnosti. Tato morální flexibilita trvá od ruského osvobození Prahy v roce 1945..."

Skutečně režim v čele s KSČ neměl po celou dobu trvání žádnou sociální základnu, o kterou by se mohl opírat, kromě stranické elity? Nebyl v tom nějaký vývoj?

Na jedné straně "pohádky byly hlavní oporou českého filmového průmyslu během komunismu, jelikož byly politicky neškodné a velmi zábavné". Na druhé straně představení Ferdy Mravence v Národním divadle, ve kterém sama jako dětská baletka účinkovala, byl "dětský příběh ověnčený politickou ideologií jako mnoho českých her produkovaných během komunistického režimu". I kdyby tomu tak bylo, byla schopna to tak ale vnímat v osmi či kolika letech?

Jestliže Dominika Dery vychází v knize z axiomu, že komunismus (bez jakéhokoliv rozlišení) byl špatný a zavrženíhodný a její rodiče i ona sama byli morální (protože byli disidenti) a charakterově pevní (stáli jako rodina při sobě), nedostává se tím trochu do vnitřního rozporu?

Např. její otec je proti tomu, aby recitovala v rámci Pionýra na schůzích, ale do r. 1968 sám jako člen KSČ pracoval pro vládu. Nebyla to tak trochu kolaborace? Nebo existovali přece jen "hodní komunisté" (otec, soudruh Maxián, s kterým otec uzavřel kontrakt, Gorbačov) a "zlí komunisté"? (matčiny rodiče: její babička "Rudá hraběnka" je personifikací zla v pozadí, ale dostala v knížce slovo?) A její matka, která pracovala ve vládním Ekonomickém institutu? A ona sama, když recitovala budovatelské básně? A její sestra, která se zabývala jen prodejem v bufetu, svým vzhledem a italským přítelem - byla pro to morálnější?

Lze určit ještě morálně přípustnou míru kolaborace, a tu již za hranicí? (Když celý společenský systém byl nemorální?)

Mohla o těchto věcech uvažovat dívka např. v 5 letech? (Podobně jako o tom, jak působí na muže její starší sestra?)

Myslím si, že ta knížka měla úspěch proto, že se neobrací k českému publiku, ale právě k publiku americkému, které reálie u nás nezná (a bývá náchylné k manichejistickému pojetí světa). Je zajímavé, že se v recenzích objevuje, že je autorka "truthteller"; jak to může ale recenzent vědět? V jiné recenzi je uvedeno, že se "konečně objevuje středoevropská spisovatelka, která může být oceněna pro svůj talent, nejenom pro svůj kulturní exoticismus nebo disidentskou politiku." (Z toho je mimochodem vidět, proč byl oceňován Václav Havel.)

O to tady ale nejspíš také jde: ocenit disidentskou (= zde antikomunistickou) politiku, v tomto případě v literárně memoárovém hávu. Taková věc by šla hypoteticky ověřit i experimentálně: nakladatelstvím či recenzentům by se předložily tři verze knihy: 1) dosavadní - antikomunistická; 2) neobsahující žádné zmínky o komunismu; 3) prokomunistická.

Která z těchto verzí by vyšla a která z nich by měla skvělé recenze?

Knížka je tak možná "proti gustu intelektuálního establišmentu" v českých zemích, ale s establishmentem americkým plně konvenuje. Na rozdíl zase od tvorby mnoha amerických spisovatelů. To už by byl ale jiný příběh.

                 
Obsah vydání       13. 8. 2008
13. 8. 2008 Rusko odmítlo požadavek Západu, aby uznalo územní celistvost Gruzie
13. 8. 2008 George Bush: Amerika zasáhne v Gruzii
13. 8. 2008 Human Rights Watch: Přehnaná propaganda o vraždění v Jižní Osetii vyvolává útoky proti Gruzíncům
13. 8. 2008 Gorbačov: Neměli jsme jinou možnost
13. 8. 2008 Gruzie: Obě strany zastrašují civilní obyvatelstvo
13. 8. 2008 ČR nejprve napomohla krveprolévání, teď to flikuje humanitární pomocí
13. 8. 2008 Plenění v gruzínských vesnicích pokračuje
13. 8. 2008 Další rozporné zprávy z Gruzie
13. 8. 2008 Lidé v Cchinvali jsou v tísni, kde je Člověk v tísni? Štěpán  Kotrba
13. 8. 2008 Novinky: Zbraně dovezené z Česka do Gruzie zabíjely v Osetii
13. 8. 2008 Demokratizace někdejších totalitních režimů je vítězstvím Spojených států Boris  Cvek
13. 8. 2008 Princ Charles: Geneticky modifikované potraviny způsobí světovou ekologickou katastrofu
13. 8. 2008 Vesnická magie: pozdrav ze starých časů moderním civilizacím Hana  Tomšů
13. 8. 2008 O dvanácti koláčcích a normalizaci trochu jinak Jiří  Beránek
13. 8. 2008 Gruzie: Jak to bylo s tím tunelem? Jan  Čulík
13. 8. 2008 Gruzínci Rokský tunel zablokovat nemohli
13. 8. 2008 Opět demagogie v Lidových novinách
13. 8. 2008 Současnost a budoucnost globální politiky: pohled z Moskvy Sergej Viktorovič Lavrov
13. 8. 2008 Rusko požaduje plnou kapitulaci Gruzie
13. 8. 2008 Gruzínský prezident Michail Saakašvili souhlasí s ruskými podmínkami míru
13. 8. 2008 G8, OECD či WTO: Dupání rozmazlených dětí v bačkůrkách Štěpán  Kotrba
13. 8. 2008 Poučení z Kavkazu Ladislav  Žák
13. 8. 2008 Přičinlivá patologická figurka prezidentem
13. 8. 2008 Hvězdné války II: Pokračování protiraketové obrany jinými prostředky Karel  Dolejší
13. 8. 2008 Americký systém protiraketové obrany: Vliv nových technologií od počátku roku 2008 Stanislav  Kaucký
13. 8. 2008 Budou pro americké antirakety k dispozici i nukleární hlavice? Lukáš  Visingr
13. 8. 2008 Michael  Marčák
13. 8. 2008 Zrádný ostravský hejtman Michal  Kuklík
13. 8. 2008 Komunismus je velmi blízký nacismu Boris  Cvek
12. 8. 2008 Independent: "Humanitární intervence" mohou být nástrojem k destabilizaci malých zemí
12. 8. 2008 Saakašvili: Miláček západních médií, který vězní své politické odpůrce
12. 8. 2008 Kontroverzní aktivista Jan Urban chce vykázat z EU všechny Rusy
13. 8. 2008 Rusko: médiím předhozeni gruzínští špióni
12. 8. 2008 BBC hovoří s představiteli Ruska i Gruzie
12. 8. 2008 Kavkazská tragédie Oskar  Krejčí
12. 8. 2008 Český rozhlas opět dělá zadarmo reklamu komerčním aktivitám svého radního Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Druhá polovina agentury "Epicentrum" začala opět pracovat Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Podvody při marketingu čínských olympijských her
12. 8. 2008 Plášť čaroděje Rumburaka pro vojenské použití
12. 8. 2008 Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč Bohumil  Kartous
12. 8. 2008 Hráč: hlavní postava strategických modelů Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Je rozdíl mezi komunismem jako ideálem a komunismem jako praxí Milan  Valach
12. 8. 2008 Ropný zlom není mediální masáží Jindřich  Kalous
12. 8. 2008 Národní fronty na radnicích Miloslav  Štěrba
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
13. 8. 2008 Vesnická magie: pozdrav ze starých časů moderním civilizacím Hana  Tomšů
13. 8. 2008 O dvanácti koláčcích a normalizaci trochu jinak Jiří  Beránek
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
21. 7. 2008 Chemik, redaktor a "utajený" spisovatel Boris Cvek Libor  Martinek
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude   
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie   
12. 6. 2008 Hluboká textová analýza žije nejen v Londýně, ale i v Hradci Králové Tomáš  Koloc
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"   
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
16. 5. 2008 R.B. Pynsent a česká literatura Jan  Makovička
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny   
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc