12. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 8. 2008

Hráč: hlavní postava strategických modelů

Bohumil Kartous v článku "Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč" spekuluje o fenoménu "hráče" ve společenské realitě. Dává mu moralistické a mytologizující nálepky "hlubší a tajemnější dimenze", "prokletí" či "mystéria mocných". Hovoří z něj emoce, odmítavý postoj k logice, kterou nechápe. Problém se ovšem nejmenuje "hráč" nebo "hra", ale smysl lidské existence. Odpověď je přitom jednoduchá. K adoraci "hráče" společností vedlo extenzivní užití věd, užití matematického modelování chování jedince uvnitř systému s předem danými pravidly. Využití civilizace, chceme-li: propojení matematiky, ekonomie, strategického plánování a modelování, stejně jako rozvoj sociálních věd, včetně pedagogiky, politické či vojenské psychologie a aplikované sociopsychologie.

Teorie her je disciplína aplikované matematiky, která analyzuje široké spektrum konfliktních rozhodovacích situací, které mohou nastat kdekoliv, kde dochází ke střetu zájmů. Herně-teoretické modely se pak snaží tyto konfliktní situace nejen analyzovat, ale sestavením matematického modelu daného konfliktu a pomocí výpočtů se snaží nalézt co nejlepší strategie pro konkrétní účastníky takových konfliktů. Teorie her se uplatňuje v mnoha oblastech lidské činnosti od ekonomie, přes politologii až například po sociologii a biologii. ... Hra obsahuje hráče, jejich možné tahy (nebo akce nebo strategie) a funkci udávající zisk každého hráče v závislosti na provedených tazích. Nic s moralizujícím přívlastkem. Věda bez emocí o emočních selháních. Disciplína jako taková vznikla v roce 1944 vydáním publikace Theory of Games and Economic Behavior Johna von Neumanna a Oskara Morgensterna. Tolik úvod do hesla Wikipedie.

Hry s nulovým součtem jsou všechny hry burzovních spekulací. Vítězný hráč získává na úkor ostatních. Hry s nenulovým součtem jsou hry rozvojové nebo naopak ničivé. Nemusíme mít kozu, stačí když sousedovi chcípne. Výsledkem sexuální hry může být dítě nebo rozvod. A nebo vražda. Hry s úplnými informacemi jsou třebas šachy. Ale hru s neúplnými informacemi hrajeme všichni - v obchodě, zaměstnání, v politice, ve válce. V manželství nebo v sexu. A zde se odhalují schopnosti obstát - s využitím pravidel nebo s jejich porušením, jen když to přinese větší výhodu než ztráty. Stačí znát pravidla.

Moderní doba dala vzniknout humanismu. Ideálům. Například olympijským... Postmoderní doba udělala z humanismu oslabující nástroj. Z olympiád kšeft a politiku. Soucit a férovost se staly přítěží v rozhodovacím procesu na ose zisk-ztráta. A ten, kdo projeví slabost, prohrává. Minimalizace rizik či ztrát a maximalizace zisku vedla k fůzím, monopolizaci , k externalizaci internalit, známé jako přesun výrob do třetího světa a centra firmy do daňového ráje. Anebo k ousourcingu či tunelování. Případně k nucené "flexibilitě" zaměstnanců a nadvládě manažerů. Ani zelení se paradigmatu hry nevyhnuli, jen vyměnili jeden pojem (ekonomii) za druhý (ekologii). A právě ona postmoderní nadvláda ekonomů nad filosofy, ona ekonomizace společenského života, zploštění existence člověka na dialektiku má dáti-dal je to, co tak irituje "intelektuály", ty levicové o to víc, oč víc se porušují lidská práva, princip trvale udržitelného rozvoje, principy férové argumentace v politice , sociální nebo ekologické odpovědnosti či principy demokratické harmonie... Přitom síla a zisk individua a nikoliv sebeobětování ve prospěch celku jsou kategorie, které dominují KAPITALISTICKÉ společnosti. Nikoliv harmonie celku, ale nadvláda jedince.

Ale my přece všichni bereme kapitalismus jako status quo, nebo ne? Když ne, tak nastoupí represivní aparát systému a skupinu s revolučním programem prostě zakáže - jako mladé komunisty . U těch starších se o to alespoň pokusí.

Chce-li Bohumil Kartous překonat teorii her, pak individuální výhodu či zisk musí nahradit princip společenské užitečnosti. Výrobu zmetků s řízenou životností pak poctivé řemeslo a design namísto stylingu. A cesta k tomu nevede přes zmírňování rozporů kapitalismu, neboť teorie her je jeho integrální součástí a evoluce nic nevyřeší, pouze zmutuje vnější projevy hry. Cesta k tomu vede přes revoluci, která je ale trestná.

Tak čemu se Bohumil Kartous tak diví a co je mu nejasné? Co je mu nejasné na tom, že Ameriku i kapitalismus už dávno objevili?

                 
Obsah vydání       12. 8. 2008
12. 8. 2008 Kreml přijal Sarkozyho plán na příměří v Gruzii
12. 8. 2008 Independent: "Humanitární intervence" mohou být nástrojem k destabilizaci malých zemí
12. 8. 2008 Saakašvili: Miláček západních médií, který vězní své politické odpůrce
12. 8. 2008 ANALÝZA: Proč Rusko zastavilo boje?
12. 8. 2008 "Bomby padají dál" i po ruském rozkazu zastavit boje
12. 8. 2008 Saakašvili: Rusko pokračuje s "krutým, bezcitným ničením gruzínských občanů"
12. 8. 2008 Útoky na Gruzii pokračují navzdory Medvěděvovu rozhodnutí boje zastavit
12. 8. 2008 Putin chce ovládnout Gruzii
12. 8. 2008 Kontroverzní aktivista Jan Urban chce vykázat z EU všechny Rusy
12. 8. 2008 Podvody při marketingu čínských olympijských her
12. 8. 2008 Nečekejte na zpravodajství českých televizí, podívejte se do Osetie sami
12. 8. 2008 Rusko "zastavilo vojenské operace v Gruzii"
12. 8. 2008 Prohlášení úřadujícího předsedy Výboru ministrů Carla Bildta o návštěvě v Gruzii
12. 8. 2008 K diletantismu pana prezidenta
12. 8. 2008 Ransdorf umravňuje Klause: Priority ekonomické, ekologické a sociální musí být v rovnováze Miloslav  Ransdorf
12. 8. 2008 Plášť čaroděje Rumburaka pro vojenské použití
12. 8. 2008 Český rozhlas opět dělá zadarmo reklamu komerčním aktivitám svého radního Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Druhá polovina agentury "Epicentrum" začala opět pracovat Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 BBC hovoří s představiteli Ruska i Gruzie
11. 8. 2008 Rusko údajně přiváží Rokským tunelem do Jižní Osetie těžkou dělostřeleckou techniku Karel  Dolejší
12. 8. 2008 Video: Statečný Saakašvili Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 Rusko-gruzínský konflikt - situace v pondělí večer
12. 8. 2008 Quickvote - hlasování na CNN
11. 8. 2008 Debkafile: Zatímco Washington vtáhl Moskvu do války s Gruzií, v Perském zálivu se shromažďuje pět bojových uskupení U.S. Navy
12. 8. 2008 Michael  Marčák
11. 8. 2008 Bush a Saakašvili - pošťuchování ruského medvěda
12. 8. 2008 Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč Bohumil  Kartous
12. 8. 2008 Hráč: hlavní postava strategických modelů Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Gruzie: Jak se připravovala válka
11. 8. 2008 V Evropě se změnila rovnováha sil
12. 8. 2008 Kavkazská tragédie Oskar  Krejčí
12. 8. 2008 Konec Michaila Saakašviliho Stanislav  Kliment
12. 8. 2008 Bývalý polský prezident kritizuje Saakašviliho "ukvapené jednání"
11. 8. 2008 Ruské bombardování v Gori nemá žádný strategický cíl, je to kolektivní trest
11. 8. 2008 Oficiální gruzínská stanoviska se stěhují na blogy Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 "Bez kompromisů -- tanky na Tbilisi!"
12. 8. 2008 Michael  Marčák
11. 8. 2008 Jak informuje o "gruzínské válce" server Izvestia.ru
11. 8. 2008 Zbývá ještě Adžárie... Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Nepřesnosti o Adžarii Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 Ruské námořnictvo ukončilo námořní blokádu gruzínského pobřeží? To by byla banda diletantů Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Ruská ofenzíva pokračuje do západní Gruzie
11. 8. 2008 Rusko kritizuje USA za to, že dopravilo gruzínské vojáky domů z Iráku
11. 8. 2008 BBC: Poučení z gruzínské krize
11. 8. 2008 BBC terčem útoku ruských stihaček
11. 8. 2008 Toto není válka o ropovod - jde o soupeření ruského a amerického vlivu
11. 8. 2008 Systematické ničení Jižního Osetska připadlo na výročí pádu srbské Krajiny
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
11. 8. 2008 Jak se Gruzie "připravovala na válku s Ruskem" -- názor ruského analytika
11. 8. 2008 O Gruzii: Je vhodné sbírat informace z první ruky
11. 8. 2008 Jak to začalo
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Je rozdíl mezi komunismem jako ideálem a komunismem jako praxí Milan  Valach
11. 8. 2008 Proč komunismus a nacismus nejsou totéž Martin  Škabraha
12. 8. 2008 Národní fronty na radnicích Miloslav  Štěrba
11. 8. 2008 Smrt v plamenech Josef  Vít
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
12. 8. 2008 Ropný zlom není mediální masáží Jindřich  Kalous
12. 8. 2008 Tak to vyhrál Evo Josef  Mikovec
11. 8. 2008 Olympijský smog jak symbol našeho blahobytu Miroslav  Pořízek
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008