9. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2008

Rakouští lékaři pokračují v boji proti zdravotní reformě

V sobotu odpoledne rakouská lékařská komora nejprve v představenstvu a poté na valné hromadě rozhodla pokračovat ve svém boji proti vládní zdravotní reformě. Stalo se tak, přestože ve středu vláda velké koalice sociálních demokratů a lidovců schválila zdravotní reformu, která proti původním předpokladům byla značně vůči lékařům změkčena.

V předvečer zasedání spolkové vlády vyjádřilo protest na osm tisíc lékařů před sídlem spolkového kancléře na Balhausplatzu, když předtím v demonstračním průvodu prošli středem Vídně. Na podporu svých požadavků uzavřeli ordinace, v samotném hlavním městě to byla každá druhá. Nesouhlas vyjádřili na četných transparentech pod hlavním heslem „Proti rozbití zdravotnického systému“.

Upozorňovali, že vládní zdravotní reformou by byl zasažen údajně nejen lékař, ale i pacient. Proto dalším jejich heslem bylo „Žádné levné zdravotnictví na úkor pacientů“ a „Červená karta pro ministryni Kdolskou a její zdravotní reformu“. Demonstranti žádali pak jednání s představiteli vlády, ale šéf sociálních demokratů, spolkový kancléř Alfred Gusenbauer jim nevyhověl a jeho spolustranička státní sekretářka Heidrun Silhavy měla na jejich požadavky jen několik minut času.

Nakonec došlo k jednání mezi ministryní zdravotnictví lidovkyní Andreou Kdolskou, která je lékařkou a viceprezidentem lékařské komory Güntherem Wawrovskym. Ten kritizoval postup vlády, protože reprezentantům lékařů neposkytla informaci ohledně nejnovějších plánů na připravovanou reformu zdravotnictví. Vyslovil přitom naději, že velká koalice uzná, že její navrhovaná cesta k ozdravění zdravotnictví není správná. Podle jeho slov by „politici měli přijít na to, že společenství lékařů potřebuje svobodu a ne z nich udělat státní zdravotníky“.

Zdravotnická reforma má zabránit rozpočtovému propadu pojišťoven, s kterým se letos počítá ve výši 130 milionů euro. Hlavní příčinou mají být především stoupající náklady na léky, které v letošním roce zřejmě dosáhnou 3,1 miliard euro, což je oproti loňskému roku další sedmiprocentní nárůst. Cílem reformy má být především sanace zadluženého systému zdravotnictví. Spolu s úsporami zvyšuje příspěvky státu do rozpočtů pojišťoven tak, aby v příštích čtyřech létech to činilo l,4 miliardy euro. Právě o způsobu úspor, které podle lékařů by především postihly je, se vede spor.

Na tiskové konferenci po zasedání vlády šéfové koaličních stran, spolkový kancléř Alfred Gusenbauer a jeho lidovecký vicekancléř Wilhelm Molterer oznámili, že oproti původním záměrům přijali řadu změn. Vláda tak zřejmě pod tlakem lékařské obce, opozice, ale i odborářů poněkud změkčila dopady připravované reformy zdravotnictví. Lékaři mají být uklidněni především zřízením rozhodčí komise, v níž budou zastoupeni reprezentanti komory a holdingu sociálního zabezpečení, přičemž většinu bude mít tříčlenný senát soudců nejvyššího soudního dvora. Ta by měla řešit pro lékaře nejcitlivější část reformy, kterou je možnost pojišťoven vypovědět s nimi uzavřený pětiletý kontrakt. Změkčen má být i původní požadavek o posuzování kvalifikace lékaře pro uzavření nové pětileté smlouvy. Spolkový ministr sociální péče, sociální demokrat Erwin Buchinger se snažil lékaře uklidnit, že se nemusí ničeho obávat, pokud budou dodržovat pojišťovnami předepsané postupy. Zřejmě bude zatím i odsunut požadavek, aby lékaři byli povinni vydávat za každé ošetření pacienta účtenku.

V základě však bude nedotčena podstatná část navrhované reformy, totiž zřízení ústředního holdingu sociálního zabezpečení, který bude mít rozhodující dohledová práva nad jednotlivými zdravotnickými pojišťovnami. V jeho správní radě o osmnácti členech mají zasedat po dvou zástupcích důchodců a zdravotních pojišťoven a polovinu nominovat dělnická (zaměstnanecká) a hospodářská komora. Proti usnesení holdingu je možno podat veto, ale bude mít pouze odkladný účinek do konečného rozhodnutí. Zřejmě i nadále zůstane v platnosti rozhodnutí, že o účinnosti předepsaných léků budou spolurozhodovat lékárníci. Ti pak podle vládního návrhu mohou od roku 2010 vybírat léky podle svého uvážení, což by mělo přinést úspory na výdajích.

Gusenbauer a Molterer prohlásili, že o navrhované zdravotní reformě je možno vést diskusi ještě v parlamentě. Na dotaz, zdali bude ještě v létě zde projednána, pouze odpověděli, že financování zdravotních pojišťoven potřebuje co nejrychlejší rozhodnutí. Předsedkyně Národní rady – dolní komory parlamentu – sociální demokratka Barbara Prammerová ale prohlásila, že vláda nemůže očekávat obdobně rychlé projednání tak závažného zákona, jako byl reformní balík na konci minulého roku. Molterer k tomu podotkl, že pochopitelně je doba k diskusím, ale musí přijít i doba rozhodnutí. Gusenbauer pouze poznamenal, že si nedovede představit, že by reforma nebyla přijata.

Představitelé odborů a sociálních partnerů v prvních reakcích vyslovili souhlas nad dosavadním postupem v návrzích na zdravotní reformu. Jak generální tajemník hospodářského svazu Karlheinz Kopf, tak vedoucí sekretář Rakouského odborového svazu ÖGB Bernard Achitz vyslovili uspokojení, že jejich návrhy vzala vláda v potaz. Opozice je však rozdílného mínění a tvrdí, že ministryně zdravotnictví Kdolská zcela zklamala. Podle Svobodných by měla odstoupit, než s konečnou platností rakouský zdravotní systém zruinuje. Společenství pro budoucnost Rakouska BZÖ prohlásilo, že působí ve své funkci jako slon v porcelánu a je nutno ji odvolat než zdravotnictví klekne do kolen. Zelení vyjádřili naději, že parlament převezme tuto záležitost nyní do vlastních rukou a provede v navrhovaném zákonu potřebné změny. K tomu se připojil prezident lékařské komory Walter Dorner s nadějí, že parlament najde rozumné řešení. Komora na základě toto rozhodla jednomyslně, že pokud vláda bude trvat na své zdravotní reformě, pak dojde 26. a 27. června, jakož i 7. až 9 .července ke stávce lékařů. Kromě toho 7. července, několik dnů před plánovaným projednáním reformy parlamentem, dojde k velké demonstraci lékařů ve Vídni. Za rozhodující přitom považují zasedání sociálního parlamentního výboru 17. června, který má vyslechnout jejich stanoviska. Zatím podle průzkumu 81 procent dotázaných lékařů se obává zhoršení své situace v důsledku reformy.

Rovněž v Německu a ve Švýcarsku jsou obavy ze zdravotnické reformy. V sobotu několik tisíc lékařů a pacientů protestovalo proti ní na mnichovském stadionu. Sjeli se sem jako zástupci iniciativ, aby vysvětlili občanům bavorského svobodného státu jaký bude mít dopad na jejich životní úroveň.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2008
9. 6. 2008 Čeští učitelé angličtiny často nejsou schopni s nikým vůbec hovořit anglicky Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Czech English teachers often are not able to carry a conversation in English... Fabiano  Golgo
9. 6. 2008 Naprosté selhání Moravce a Vesecké Boris  Cvek
9. 6. 2008 OVM: Vesecká vyhrožuje Zeleným Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Reportáž TV Nova se nezakládala na pravdě
9. 6. 2008 Vláda by měla podat demisi a dovést zemi k volbám Boris  Cvek
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
9. 6. 2008 Izrael se pokusil zpochybnit výrok svého ministra o nutnosti vojenského úderu proti Íránu
9. 6. 2008 Evropou obchází strašidlo Ladislav  Žák
9. 6. 2008 Učitele by bylo zapotřebí ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech Jan  Čulík
9. 6. 2008 Vypráskat je nutno především tyto zoufalce Jakub  Žytek
9. 6. 2008 České školy jsou prostředím strachu, konformity a tuposti Boris  Cvek
9. 6. 2008 Dobře zakalit sekeru umí málokdo
9. 6. 2008 Vysoká škola ve mně kritické myšlení nikdy nepěstovala
9. 6. 2008 Talent není klíčový
9. 6. 2008 Stávka zaměstnanců není o kvalitě František  Řezáč
9. 6. 2008 Problém možná nejsou jen učitelé, ale cíle vzdělávání Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Štěpán Kotrba nerozumí potřebám moderní společnosti Jan  Čulík
9. 6. 2008 Učitelé, jejich bídné platy a hra na demokracii
9. 6. 2008 Proč se při diskusi o stávce učitelů vůbec nemluví o otřesné kvalitě českého školství? Jan  Čulík
9. 6. 2008 Marihuana způsobuje poškození mozku
9. 6. 2008 Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů Jan  Zeman
9. 6. 2008 Klaus: Zůstane EU i po ratifikaci Lisabonské smlouvy mezinárodní organizací? Václav  Klaus
9. 6. 2008 Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? Jaroslav  Kuba
9. 6. 2008 Rakouští lékaři pokračují v boji proti zdravotní reformě Richard  Seemann
9. 6. 2008 Do války, k smrti, a to ne rukou nepřítele, anebo Vinna nejsou antidepresiva, vinni jsou politikové Uwe  Ladwig
9. 6. 2008 Medvěděv se začíná prosazovat v SNS
8. 6. 2008 Jak na českou "supermodelku" Evu Herzigovou udělal dojem film Nepohodlná pravda
8. 6. 2008 Lidové noviny jako Blesk Bohumil  Kartous
7. 6. 2008 Amerika šokována cenou ropy a bezprecedentním růstem nezaměstnanosti
6. 6. 2008 Cenu ropy vyhánějí nahoru investoři v důsledku právní mezery v americkém zákonodárství
9. 6. 2008 Schwarzenbergův zájem o lidská práva pouze účelovou pózou? Kateřina  Konečná
6. 6. 2008 Od smrtelně vážného k frašce Ivo  Šebestík
7. 6. 2008 Čeští vojáci nechtějí do války v Afghánistánu Štěpán  Kotrba
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů
9. 6. 2008 Žádné hrůzy v českých nemocnicích, naopak, dostalo se mi profesionální péče
9. 6. 2008 Lesk a bída učitelstva Pavel  Táborský
9. 6. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Staněk
6. 6. 2008 Forward: Zkorumpovaného Olmerta nahradí ministryně zahraničí Cipi Livni
6. 6. 2008 Všichni občané budou mít zákonný přístup na plavání zadarmo
6. 6. 2008 To se mi snad jenom zdá...! Jan  Neoral
6. 6. 2008 ČLK: Ministerstvo s lékařskou reprezentací nejedná. Kdo má jiný názor, ten je ministrem označován za nepřítele
6. 6. 2008 Trpká léčba konopím Bushka  Bryndová
6. 6. 2008 Jak dál při energetické nedostatečnosti Jindřich  Kalous
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008