14. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2008

Hanba Petra Uhla

Bývalý disident a bývalý levicový aktivista Petr Uhl přijal nejvyšší sudetoněmecké vyznamenání. Nejpravděpodobnějším motivem tohoto aktu z jeho strany je ješitnost a slávychtivost. Mladistvé ideály jsou zapomenuty, vlastní ego nikoliv. Ostatně v Čechách je snad již normou, že slávu (mnozí také moc a peníze) se snaží tzv. elity získat posluhováním cizím zájmům. Platí to o současné vládě a zdá se, že to platí i o bývalém „marxistovi“ Petru Uhlovi. Podezírat jej z hlouposti, kvůli níž by nevěděl, z jakých rukou ono vyznamenání přijímá, vzhledem k jeho rozhledu a znalostem, nelze.

Svým jednáním vyjádřil podporu neonacismu, který dnes opět zvedá hlavu. Přijetím ceny z rukou Sudetoněmeckého krajanského sdružení zradil všechny demokratické a humanitní ideály, ke kterým se kdysi hlásil. Již vícekrát jsem psal o přetrvávajícím nacionalismu a pravicovém radikalismu spolku, který zakládali bývalí nacisté .

Vzhledem k zamlčování důležitých fakt z období II. světové války, neustálým snahám o relativizaci zločinné povahy nacismu v českém prostředí, si dovolím níže připomenout text, Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců, který jsem již v r. 2002 publikoval v literárním čtrnáctideníku Tvar a následně i na stránkách Britských listů.

Kolektivní vina sudetských Němců

Minulost nelze zrušit, je stále přítomna. Jen díky minulosti je možná přítomnost, která je vždy jejím pokračováním a vždy ji v sobě v té či oné podobě obsahuje. A tak se v Lidových novinách připomínalo 16. března utrpení jedné skupiny vyháněných sudetských Němců, aby se ale den předtím jaksi pozapomnělo na 15. března 1939. Přiznám se, že zde mám jeden velký problém. Jistě je mi líto, že byli zabiti neviní lidé. Někdo říká, že během odsunu zahynulo až 20 000 sudetských Němců. Považuji za věc národní hanby, že nebyl dosud vypsán grant, či učiněno jakékoliv podobné opatření hrazené ze státních peněz, které by umožnilo co nejúplněji a na současné vědecké úrovni co nejobjektivněji popsat skutečný průběh poválečného odsunu v jeho obou fázích, tedy jak ve fázi divoké, tak ve fázi již organizované (viz podobný požadavek B. Kurase v Právu z 27.3. 2002, s. 7). Bude-li to nutné, je třeba exhumovat mrtvé za účelem stanovení příčiny jejich smrti. Zde nesmí být žádné tabu!

Nechci, aby byli zabíjeni nevinní lidé. Ale musím se ptát, co mám já společného s různými grázly, kteří využili příležitosti k projevení svých sadistických půdu, k uspokojení své touhy po snadném zisku, či k odstranění nepohodlných svědků své kolaborace s nacisty? Ale tato otázka pokračuje ještě dál. Válka  sebou přináší vždy zabíjení nevinných. Přeji-li si, aby se toto již nikdy neopakovalo, musím být ve střehu vůči všemu, z čeho taková agrese vyrůstá. Musím bojovat, nebojme se toho slova, proti kořenům, z nichž se války rodí, a ta II. světová zvlášť. Ano, je nutné bojovat proti všem projevům rasové, etnické a náboženské nadřazenosti a pýchy, stejně jako proti bezohledné chamtivosti, které nás již tolikrát přivedly do válečných zákopů a rozpoutaly kolektivní nenávisti....

Zkušenému a dějinami poučenému českému občanovi také neušly pokračující snahy o rehabilitaci lidí podezřelých z kolaborace s nacismem. Památka bývalého protektorátního prezidenta Háchy, jakož i mnoha jiných, je náhle očišťována, aniž by ovšem byly vyvráceny vážné pochybnosti o jejich morálním provinění.

Současný český občan je obviňován za činy, kterých se nedopustil a jemu kolektivně přičítána odpovědnost za kolektivní vinu, kterou naši předkové přičetli sudetským Němcům, když je vyháněli za hranice našeho státu. Opět, on, jako potomek obětí nacismu, je činěn vinným.

Ne vrah, to oběť je vinna!

Chceme-li se uchránit před těmito účelovými manipulacemi, jejichž katastrofální důsledky lze lehce dohlédnout, musíme se pokusit nalézt pravdu o kolektivní vině.

Máme-li se do dějin vracet pro spravedlnost, musíme dávat na váhu spravedlnosti nejen to, co patří na jednu stranu, ale také to, co patří i na druhou misku vah. Jen nevím, jak budou napraveny křivdy vůči miliónům brutálně zavražděných včetně asi 250 000 československých občanů. Do minulosti se můžeme a musíme vracet pro poučení, které by nás mělo chránit před opakováním těchto zločinů. Potřebujeme poučení dějinami, abychom zabránili znovuoživení nacismu, které není zcela vyloučeno. Potřebujeme se již konečně zbavit etnického konceptu národa a přejít k lidské a občanské solidaritě neberoucí ohled na to jakým rodičům se kdo narodil a překračující hranice současných národních států směrem k Evropě a světu.

Vyzývám všechny slušné, humanitně smýšlející lidi, aby vytvořili společnou hráz proti všem vyvolávačům starých nenávistí. Ve jménu naší společné budoucnosti musíme odmítnout hrozbu, přicházející k nám z hnědé minulosti.

Cit: Valach: Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců

Obsah vydání       14. 5. 2008
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
14. 5. 2008 Továrna na lásku Anna  Čurdová
14. 5. 2008 Čínské zemětřesení: Tohle způsobili lidé
14. 5. 2008 Velké firmy neplatí daně: stojí to život 1000 dětí denně
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Ekonomika a ekologie, neboli O nutnosti zesítěného myšlení Uwe  Ladwig
14. 5. 2008 Vigilie
14. 5. 2008 Hanba Petra Uhla Milan  Valach
14. 5. 2008 Podzim Hana  Tomšů
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
14. 5. 2008 Počty a basa Ladislav  Žák
14. 5. 2008 Kvalita digitální fotografie vedla k prozrazení státního dokumentu
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
13. 5. 2008 Dokumentární film, který potlačila Česká televize, je k dispozici na YouTube
13. 5. 2008 Humanistické hnutí: Připojujeme se k Tamášově hladovce
13. 5. 2008 Alternativy ano, likvidaci jeslí a mateřských škol ne Anna  Čurdová
13. 5. 2008 Bush hledá místo pro rakety, Polsko je prý drahé...
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Ukradený porod Petra  Švecová
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008