22. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 4. 2008

Kam jsme dospěli po 18 letech od sametové revoluce?

Toto není jen další z mnoha internetových výzev a peticí ale i zkouška, zda je reálné v průběhu 6 měsíců sesbírat podpisy od 1 - 2% voličů. Tak, jak to předpokládají různé návrhy zákona o obecném referendu a zákona I a R. Proto přibyla i možnost podpisu pomocí SMS pro ty, kdo nemají připojení k Internetu. Pokud tedy cítíte vnitropolitickou situcaci v naší zemi podobně, jako je naznačeno v následujících odstavcích, zúčastněte se a informujte všechny své kamarády a známé.

Ukažme, že Češi nejsou jen stádem ovcí...

Vůbec bych se nebál srovnání současného stavu společnosti s normalizací. Ano, s normalizací. Více než 70 procent obyvatelstva si nepřeje radar, a přesto současná moc ani nedovolí, aby zástupci tohoto většinového názoru seděli ve veřejnoprávní (= placené námi všemi) televizi u kulatého stolu a rovně zde prezentovali svůj názor a své argumenty pro něj. Pak tedy nejde o demokracii nýbrž o diktaturu, kde politruci přebírají názory a třídí je na vhodné a nevhodné.

Domnívám se, že ČT vážně pochybila nejen proti zákonu o České televizi ale i proti Ústavě ČR. Názor, že o radaru by měli rozhodovat všichni voliči v referendu, nijak neodporuje zákonům této země a je plně v souladu s pravidly demokracie.Tudíž ti, kteří zakázali prezentaci takového názoru, se dopustili zločinu proti demokracii. Zákon ukládá ČT názorovou pluralitu.

Diskutuje-li se tedy ve veřejnoprávní televizi o radaru, má ČT povinost zajistit stejný prostor pro prezentaci názorů a argumentů jak příznivcům, tak i odpůrcům radaru.

Zajímalo by mne, jak je možné že dozorující orgány proti tak vážnému pochybení dosud nezakročily. Je evidentní, že vedení ČT svou řídící funkci nezvládá, když dopustí dění takových věcí na území instituce, která byla zřízena právě proto aby garantovala názorovou pluralitu na TV obrazovkách.

Pane Janečku, kdy vaši postkomunističtí politruci svolí, aby i druhá strana mohla zveřejnit své názory na radar?! Nemyslíte, že vám svěřená instituce vybírá už hezky dlouho koncesionářské poplatky za funkci, kterou de facto neplní?

Požaduji proto, aby se mediální výbory PS Parlamentu ČR a Senátu ČR zabývaly podivným fungováním České televize a doporučily výměnu jejího vedení a okamžité rozvázání pracovního poměru s osobami, které zamezovaly názorové pluralitě v této instituci.

Nejde zde jen o radar. Například prezidentská volba: Vzduchem létají nábojnice, výhrůžky, sprostá slova a úplatky, Ministr vnitra vyhrožuje a sprostě nadává zastupitelům. (1) (2)

Zastupitelé mají dle Ústavy hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne tak, jak jim někdo přikáže. Názor pana Langera a názor pisatele výhružných dopisů je v tomto případě naprosto nevýznamný.

Jako řádného daňového poplatníka by mne zajímal názor Ústavního soudu na průběh prezidentské volby. A hádám, že ostatní občany také.

A zde je další příklad toho, jak u nás demokracie nefunguje. Polovina křesel ve vládě je obsazena lidmi, kterým ve volbách dalo hlas méně než 8 lidí ze 100. Tito lidé mají díky podivným a neprůhledným koaličním smlouvám prakticky neomezenou možnost prosadit své nové daně, poplatky a hlavně své nové zákony omezující naše práva. Jak je možné, že například KDU-ČSL dostala ve volbách méně hlasů než dříve a přesto má větší vliv na podobu nových zákonů a řízení této země vůbec? Jak je možné nazývat takový stav demokracií Tato vláda dostala důvěru pouze na základě toho, že několik opozičních poslanců po návštěvě soukromého večírku záhadně změnilo názor. Dále, premiér této země vyhrožuje novinářům:

'Jestli se to v Reportérech odvysílá, je to konec. Rozumíte mi, co to je konec? To znamená váš konec` (3) (4)

Takové jednání bych očekával spíše u sicilské mafie, než u vrcholového politika.Chování pana premiéra při nedávném jednání Tripartity raději nebudu ani komentovat, to je opravdu jen pro velmi silné žaludky.

Jak je možné, že Václav Havel, který nebyl nikdy občany zvolen ani jinak nominován k rozhodování má nyní větší slovo než názor většiny? Zdá se, že demokracie znovu umírá za chroptění přestárlých, nemocných pohlavárů, které nikdo nikdy nevolil. Takový režim jsme zde už jednou měli a zrušili jsme ho, protože se neosvědčil.

Totalita nemusí být vždy rudá, jejím původcem může být praktkicky kterákoliv parlamentní strana. Domnívám se, že mnohem větším nebezpečím pro demokracii než současní komunisté jsou právě ty strany, které mají tím více moci, čím méně lidí je volí.

Nynějí vnitropolitická situace se tedy blíží spíše normalizační atmosféře 70. let 20. stol., než demokracii. Jak můžeme nazývat demokracii stav, kde názor 70% většiny obyvatelstva nemá žádou váhu a kde názor jediného člověla, který nikdy nebyl občany zvolen má větší váhu, než názor většiny?

Česká republika v minulosti podepsala mezinárodní smlouvy, které ji zavazují k dodržování určitých norem v oblasti mezinárodního práva a zejména lidských práv.

Jak je možné, že ČR poskytuje vojenskou spolupráci zemi která: (5)

* je největším výrobcem a vlastníkem zbraní hromadného ničení

* je největším výrobcem a vlastníkem zbraní zakázaných mezinárodními konvencemi

* neuznává mezinárodní tribunály pro lidská práva a pro válečné zločiny

* unáší a mučí nejen válečné zločince ale i nepohodlné osoby

* odmítá právní odpovědnost za mezinárodní zločiny, které spáchá.

* její představitel veřejně prohlašuje "Byl jsem Bohem pověřen abych vedl tento svět a abych rozhodoval o tom, co je dobré a co zlé". I Hitler a Stalin tvrdili, že mají pověření od Boha.

* její představitelé veřejně zpochybňují Darwinovu teorii O původu druhů. Zřejmě proto, že se považují za něco nadřazené ostatním lidem.

* zemi, která klidně bez jediného důkazu vybombarduje vesnici plnou civilistů

* odnes nepředložila jediný přímý důkaz o pachatelích událostí 11.9.2001. Jediným důkazem předloženým veřejnosti byla pochybná videokazeta, kterou mohli natočit mágové z ILM.

* Naopak, oficiální teorie 11.9.2001. má řadu trhlin, mj. jen dva ze všech nosníků byly vystaveny teplotě nad 200 stupňů, roztavený kov týdny pod troskami a bilý oxid hlinitý ukazuje na použití sloučeniny zvané termit, která se používá k průmyslovým demolicím kovových konstrukcí. (6) (7)

* Zavírá 14 leté děti za běžné majetkové přečiny do pracovních táborů pro těžké zločince, kde po několika dnech umírají. Požaduji, aby ČR upustila od jakékoliv vojenské spolupráce se zeměmi, které nedodržují normy platné pro Českou republiku. A soud pro ty, kdo dávají souhlas s takovým jednáním.

* Domnívám se, že Čechové by znovu měli uvažovat o zákonem definovaných akcích občanské neposlušnosti - tedy demonstraci, stávce a generální stávce. Vzhledem, že současná moc znovu upírá většině právo na názor, je to asi jediná legální možnost, jak připomenout našim politikům, že nejsou našimi pány ale jen pouhými zastupiteli. Přimlouval bych se k jednohodinové generální stávce s pohotovostí ke stávce neomezené, pokud vláda nebude ochotna k diskusi.

(1) http://www.youtube.com/watch?v=O-8VCjGInwA

(2) http://www.youtube.com/watch?v=H4q7Tp55IFg

(3) http://www.lidovky.cz/sefredaktor-z-ct-tlaku-jsem-odolal-d5z-/ln_rozhovory.asp?c=A071120_192103_ln_rozhovory_AUS

(4) http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=2115

(5) http://www.leadingtowar.com

(6) http://911blog.yweb.sk/402/Byvaly-guverner-statu-Minnesota-Kolaps-WTC-byla-rizena-demolice.html

(7) http://neuf.neuf.sblog.cz/911 http://www.tomas-franke.cz/?q=node/34

Jak můžu vyjádřit svůj souhlas s touto výzvou?

Odeslat SMS ve tvaru VYZVA JMENO PRIJMENI MESTO na číslo 736 777 116 Zbytek textu SMS bude považován za komentář.

Jde o běžnou SMS do sítě T-Mobile a její cena bude tedy dle vašeho běžného tarifu.

Pokud nemůžete nebo nechcete posílat SMS, vyplňte prosím formulář na stránce výzvy:

http://vyzva.tomas-franke.cz

V obou případech budou Vaše data považována za důvěrná, nebudou poskytována dalším osobám a budou použita pouze jako hlas v této výzvě.

Duplicitní hlasy budou ignorovány.

Tomáš Franke

                 
Obsah vydání       22. 4. 2008
22. 4. 2008 Růst cen potravin na mezinárodním trhu Petr  Tuček
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Přísliby privatizace se vyplnily, neboli Pohádka o spravedlnosti tržního systému Uwe  Ladwig
22. 4. 2008 Vymřeme po meči, nebo po přeslici? Michal  Rusek
22. 4. 2008 Budeme se také bát? Boris  Valníček
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
22. 4. 2008 Jacques zmlácená v souladu se zákonem Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Cui bono? Petr  Wagner
22. 4. 2008 ■ ■ ■ François  Rabelais
21. 4. 2008 Lepší nevybíravá prostitutka... Egon T. Lánský
22. 4. 2008 Humanistický sen uprostřed křesťanské reality Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Britské listy dosáhly v březnu 2008 několika rekordů
17. 4. 2008 Glasgow University is looking for a new Lecturer in Czech Studies
22. 4. 2008 Kam jsme dospěli po 18 letech od sametové revoluce? Tomáš  Franke
22. 4. 2008 Další levičák se dostal v Jižní Americe k moci Fabiano  Golgo
22. 4. 2008 Máme jednu novou stranu? Miloš  Dokulil
22. 4. 2008 Šest týdnů ticha před "bouří"? Miloš  Dokulil
22. 4. 2008 Sú USA "reálnou zárukou západní civilizace?
16. 4. 2008 Michael  Marčák
22. 4. 2008 Pojmy, dojmy a neoliberalismus
22. 4. 2008 Proč nejsem pro radar a jsem pro referendum František  Řezáč
22. 4. 2008 "Věci nejsou tak, jak se jeví, ale ani jinak."
22. 4. 2008 Kritiku amerického režimu nelze paušalizovat jako nadávání na Američany Jiří  Jírovec
22. 4. 2008 Nadávat na Američany je in
22. 4. 2008 Písničkářka Lenka Karlíčková - měla recitál Tomáš  Koloc
21. 4. 2008 Kulturní politika Hlavního města Prahy na vlnách 100,7FM Radia Wave
21. 4. 2008 Wall Street a Washington giganticky selhávají - kam směřujeme?
20. 4. 2008 Langerova terezínská destrukce policie Zdeněk  Maršíček
21. 4. 2008 Podíl na emancipačním úsilí ano, ale ne jako užiteční idioti Ivan Odilo Štampach
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!
18. 4. 2008 Úvěrová krize? Skutečnou krizí je globální hladovění. A pokud vám to není jedno, budete jíst méně masa
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008