20. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2008

Bezplatná právní pomoc pro zaměstnance

Obrana před neskrupulózními zaměstnavateli

tisková zpráva

Nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium již třetím rokem poskytuje bezplatnou právní pomoc zaměstnancům v rámci pracovněprávních vztahů. Pro své klienty zajišťuje nejen právní konzultace a poradenství po e-mailu a telefonu, ale v některých případech zprostředkovává i právní zastoupení u soudů a jednání se zainteresovanými úřady, především inspektoráty práce.

Případ z praxe --"neznačkové" chování prodejce značkových oděvů

Klientka -- zaměstnankyně řetězce prodejen s módními oděvy, se na Iuridicum Remedium (IuRe) obrátila v situaci, kdy jí zaměstnavatel opakovaně zasílal mzdu se zpožděním oproti výplatnímu termínu stanovenému v pracovní smlouvě. Klientce jsme se sepsali výzvu zaměstnavateli o splnění svých povinností z jeho zpožďování vyplývajících - při opožděném plnění závazků zaměstnavatele může požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši (která pro období II. pololetí roku 2007 činil 9,5% ročně) a že v případě, pokud by prodlení bylo delší, než 15 dnů po splatnosti mzdy, je dle zákoníku práce oprávněna okamžitě ukončit pracovní poměr pro neplacení mzdy, přičemž by jí náleželo odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy.Zdálo se, že zaměstnavatel to bude respektovat a věc bude vyřešena.

Po několika týdnech nás klientka znovu kontaktovala s tím, že jednoho dne po nástupu do práce bylo jí a jejím spoluzaměstnankyním řečeno, že prodejna, na které pracují, se zavírá a že jim až do odvolání nebude přidělována práce. Zaměstnavatel přitom na okraj zmínil, že prodavačky mohou očekávat nabídku práce na jiné prodejně zaměstnavatele, v jiném městě. I tento postup zaměstnavatele jsme na konzultaci shledali zcela mimo zákon - s přeložením zaměstnance k výkonu práce v jiném místě, než je sjednáno v pracovní smlouvě, musí zaměstnanec vyslovit souhlas, jinak není možné. Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci a vzniká prostoj, náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 100% průměrné mzdy (není-li v kolektivní smlouvě sjednáno jinak; v každém případě ale náhrada mzdy při prostoji nesmí být nižší, než 60% průměrné mzdy).

Následně zaměstnavatel zaměstnankyním nabídl ukončení pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu. Protože v takovém případě by klientka ztratila nárok na odstupné, zpracovali jsme pro ni i její spoluzaměstnankyně protinávrh dohody, v němž bylo uvedeno, že pracovní poměr končí z důvodu zrušení části zaměstnavatele -- jeho provozovny, na níž klientka pracovala. Jelikož protinávrh zůstal ze strany zaměstnavatele bez odezvy a klientce nebyla uhrazena poslední výplata, zpracovali jsme pro ni okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro neplacení mzdy, které zaměstnavateli, pro nemožnost prokazatelného osobního doručení, zaslala dopisem s dodejkou, na níž bylo potvrzeno převzetí dopisu zaměstnavatelem a bylo tak zřejmé, kdy mu okamžité zrušení bylo doručeno a kdy tedy pracovní poměr zanikl.

Protože ani poté zaměstnavatel poslední výplatu klientce nezaplatil a nehodlal jí uhradit ani zákonné odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy, zpracovali jsme žalobu a v řízení jsme jí zprostředkovali právní zastoupení smluvním advokátem IuRe. Po dohodě s klientkou jsme ustoupili od podání žádosti o osvobození od soudního poplatku -- i to by však bylo možné, musela by však soudu prokázat, že se nalézá v tíživé sociální situaci a že by uhrazení soudního poplatku v řádu několika set korun způsobilo její další zhoršení.

V současné době očekáváme vydání platebního rozkazu soudem, které by mělo nastat nejpozději do dvou měsíců od podání žaloby a uhrazení soudního poplatku. Pokud zaměstnavatel vůči platebnímu rozkazu nepodá do osmi dnů od jeho doručení odpor, okamžitě přistoupíme k zahájení vymáhání dluhu formou exekuce.

Uvedený příklad byl jen jedním z mnoha případů nezodpovědnosti (nijak ekonomicky slabého) zaměstnavatele vůči zaměstnanci. V těchto případech často zaměstnanci na podnikání právních kroků vůči zaměstnavateli rezignují, protože nemají dostatek informací o tom, co mohou proti protiprávnímu jednání zaměstnavatele dělat a nebo jsou přesvědčeni, že úhrada za poskytnutí právní pomoci by přesáhla výši jejich pohledávky a navíc by nárok nemusel být uplatněn s úspěchem.

Pro tyto případy IuRe zaměstnancům, kteří jsou v právu může poskytnout právní pomoc -- je však nutné zmínit, že i poskytování našich služeb má jasné podmínky:

  • od klientů vyžadujeme maximální součinnost -- doložení úplné dokumentace k jejich případu, obstarání dalších potřebných dokumentů, průběžné sdělování nových informací ke kauze, nezamlčení žádných skutečností apod.
  • klientům mimopražským a těm, jejichž zaměstnavatel má sídlo mimo hlavní město, můžeme zdarma poskytnout pouze právní poradenství a konzultace, zpracovat pro ně dokumenty a podání, ale nemůžeme jim zaručit bezplatné poskytnutí právního zastoupení, náš projekt je totiž v tomto ohledu omezen na území hlavního města Prahy
  • jak už vyplývá z modelového případu, nemůžeme klientům zaručit, že jejich podání k soudu nebo jinému orgánu bude bezplatné, můžeme pouze pomoci s podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků apod.
  • v případě, že se jedná o zjevně bezúspěšné nebo šikanózní vymáhání práva, taktéž nemůžeme sloužit.

V případě pracovněprávních problémů se můžete na IuRe obrátit a to písemně na adresu: Iuridicum Remedium, o.s., Husinecká 21, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adresu: iure@iure.org.

Tato právní pomoc IuRe je možná díky projektu "Právní pomoc v oblasti pracovního práva osobám znevýhodněným na trhu práce", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

                 
Obsah vydání       20. 2. 2008
20. 2. 2008 Obrana před neskrupulózními zaměstnavateli
20. 2. 2008 Transformací až kam? Michal  Mašín
20. 2. 2008 Zemřel Bořivoj Čelovský
20. 2. 2008 Bývalý šéf Mossadu: cílené zabíjení je legitimní
20. 2. 2008 DNES: Kam spadnou trosky amerického satelitu? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Paranoidní vize dle čtenáře, realita dle autora Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Kosačev: Kdyby Rusko vybočilo z mezinárodněprávního rámce, může se stát ve světě cokoli
20. 2. 2008 Populistická hra policajtoreportérů s veřejností Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Oko za oko a zub za zub Petr  Wagner
20. 2. 2008 Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní Milan  Hlobil
20. 2. 2008 Výzkum pomocí kmenových buněk, neboli Prohnanost některých německých politiků Uwe  Ladwig
20. 2. 2008 Ach ta čeština Milan  Kubr
20. 2. 2008 Jak mluví některá čísla Miloš  Dokulil
20. 2. 2008 Normalizace fyziky? Ve filozofii a kosmologii je místo pro momentálně nepotvrditelné a nevyvratitelné spekulace Pavel  Urban
20. 2. 2008 Letmé ticho přimrzá na okno Václav  Vokolek
20. 2. 2008 K Základům stupidologie
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl
19. 2. 2008 Propaganda a logické klamy František  Koukolík, Jana  Drtilová
19. 2. 2008 Sláva vítězům, čest poraženým Petr  Wagner
19. 2. 2008 Lidové noviny dnes: Paroubek je špatný politik Vladimír  Tupáček
20. 2. 2008 Sociální demokracie proti nezávislosti Kosova
20. 2. 2008 Problémy pomoci třetímu světu - Klikaté cesty bílých šamanů
19. 2. 2008 Prezident, který vyhrožuje
19. 2. 2008 Jak vznikal majetek František  Řezáč
19. 2. 2008 Nutnost zavedení nekuřácké daně Wenzel  Lischka
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
19. 2. 2008 Zásadní novela Živnostenského zákona -- co jsme se v novinách nedočetli Jan  Potměšil
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008