20. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2008

Ach ta čeština

Milan Kubr

Profesor Dokulil se v BL 14.2.2008 pohoršuje nad nedostatečným citem pro slovesný vid („budete se účastnit?“), jehož si povšiml u reportéra oslovujícího jednoho z prezidentských kandidátů, v odpovědi kandidáta a v dalších projevech. Také jsem si toho všiml a dva dny nato jsem od jiného politika slyšel, že „bude táhnout stranu“, ne že ji „potáhne“.

Se slovesným videm stejně jako s jinými úskalími českého jazyka mají dnes potíže četní politici. Stačí zaposlouchat se do projevů a televizních besed, mít dobře nastavené uši a sledovat spíše jazykovou stránku než obsah (o mnoho se tak nepřijde). Stačí chvíle a citlivý posluchač zaznamená neuvěřitelné množství přeřeknutí, nepřesností, neobratností, krkolomností i naprosto primitivních gramatických a slohových chyb. Těžko říci, čím to je. Buď je čeština tak příšerně těžká, že ji ani jinak úspěšné politické špičky úplně nezvládají, nebo je důvodem neúcta k rodné řeči a názor, že v politice je jedno, jak se mluví, protože stejně všechno projde. Dalším a možná tím hlavním viníkem je škola – co škola zanedbala, to se pak už jen těžko dohání a mnohé sebejisté politiky ani nenapadne, že by také potřebovali zapracovat na své češtině.

Nevšímejme si přeřeknutí a zakoktání. Těm se nevyhne nikdo – důvodem je rozčílení, stres, strach z nezdaru, a hlavně krutý nátlak médií, která nutí politiky odpovídat rychleji, než stačí myslet. Vynechme také jména politiků, z jejichž úst níže uvedené výrazy pocházejí. Na jménech nezáleží, na nikoho nechceme ukazovat.

Pár příkladů, které nejsou žádné zlomyslně vyzobané perličky:

 • jednotné a množné číslo: „mými hosty je ...“; „aktéry je ...“
 • skloňování číslovek: „ve lhůtě čtyřicetiosm hodin ...“
 • stupňování přídavných jmén: „bude více zkušenější ...“
 • jednoduché skloňování: „s těmito skrutátorky...“
 • přivlastňovací zájmeno svůj: „viděli ho tam se svým poradcem...“; „dovolte reagovat na své předřečníky...“
 • cizí slova: „velký potencionál ...“; „konzultanti a poradci...“
 • pády po předložkách: „vůči té silácké politiky ...“
 • přechodníky: „jsa ovlivněni ...“
 • pleonasmy: „aby se zabránilo politickým kšeftům nebo nějakým handlům ...“; „přeji hezký dobrý den...“
 • rod a pád: „jsem jedna z těch, která patří...“; „volba je jednou z největších privilégií ...“
 • podstatná jména slovesná: „setkávání se...“; „utkávání se...
 • vztažná zájmena: „politici jež se vyjádřili...“

A tak bychom mohli pokračovat. Mohli bychom se také podívat blíže na styl a výrazovou kulturu (či snad nekulturu?) a na rostoucí neschopnost některých politických špiček rozlišovat, co se na jejich úrovni a v jejich postavení vůbec sluší říkat na veřejnosti. To bychom se však už dostali k jinému tématu.

Čeština je vzácná květina, kterou by politici a všichni ostatní, kdo vystupují na veřejnosti a v médiích, měli pomáhat pěstovat a chránit před parazity, místo aby její záhony sami zaplevelovali. Ať se nám to líbí nebo ne, lidé se ve svých politicích zhlížejí a přebírají jejich chování. A osvojují si jejich jazyk. Partaje, které se tak rády chlubí svým širokým rozhledem a schopností řídit věci veřejné v zájmu celonárodním, by se proto mohly starat aspoň o to, aby jejich představitelé svůj rodný jazyk příliš nekomolili.

                 
Obsah vydání       20. 2. 2008
20. 2. 2008 Obrana před neskrupulózními zaměstnavateli
20. 2. 2008 Transformací až kam? Michal  Mašín
20. 2. 2008 Zemřel Bořivoj Čelovský
20. 2. 2008 Bývalý šéf Mossadu: cílené zabíjení je legitimní
20. 2. 2008 DNES: Kam spadnou trosky amerického satelitu? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Paranoidní vize dle čtenáře, realita dle autora Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Kosačev: Kdyby Rusko vybočilo z mezinárodněprávního rámce, může se stát ve světě cokoli
20. 2. 2008 Populistická hra policajtoreportérů s veřejností Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Oko za oko a zub za zub Petr  Wagner
20. 2. 2008 Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní Milan  Hlobil
20. 2. 2008 Výzkum pomocí kmenových buněk, neboli Prohnanost některých německých politiků Uwe  Ladwig
20. 2. 2008 Ach ta čeština Milan  Kubr
20. 2. 2008 Jak mluví některá čísla Miloš  Dokulil
20. 2. 2008 Normalizace fyziky? Ve filozofii a kosmologii je místo pro momentálně nepotvrditelné a nevyvratitelné spekulace Pavel  Urban
20. 2. 2008 Letmé ticho přimrzá na okno Václav  Vokolek
20. 2. 2008 K Základům stupidologie
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl
19. 2. 2008 Propaganda a logické klamy František  Koukolík, Jana  Drtilová
19. 2. 2008 Sláva vítězům, čest poraženým Petr  Wagner
19. 2. 2008 Lidové noviny dnes: Paroubek je špatný politik Vladimír  Tupáček
20. 2. 2008 Sociální demokracie proti nezávislosti Kosova
20. 2. 2008 Problémy pomoci třetímu světu - Klikaté cesty bílých šamanů
19. 2. 2008 Prezident, který vyhrožuje
19. 2. 2008 Jak vznikal majetek František  Řezáč
19. 2. 2008 Nutnost zavedení nekuřácké daně Wenzel  Lischka
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
19. 2. 2008 Zásadní novela Živnostenského zákona -- co jsme se v novinách nedočetli Jan  Potměšil
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008