15. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 2. 2008

OSOBNÍ VZPOMÍNÁNÍ:

Úmluva ILO o zákazu práce žen v podzemí

S ohledem na doslova kruté podmínky práce v našich dolech na samém počátku padesátých let minulého století, nepředpokládám, že ještě žije mnoho mužů, kteří tehdy v podzemí pracovali spolu se ženami. A už vůbec netuším, zda ještě žije některá z těch mála, které se odhodlaly fárat do dolů. V ČSR byla Úmluva Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 45, přijatá těsně před válkou, dodržována. Teprve v demagogické euforii "Sovětský svaz náš vzor" byla praxí prolomena, i když nebyla vypovězena. Hovořilo se v té souvislosti o rovnoprávnosti, ač všichni přemýšlející dobře věděli, že práce žen v dolech SSSR byla pouhou železnou nutností. Mladých, silných a zdravých mužů po válečných ztrátách prostě nebylo. A ti co zbyli, ve velké většině po dlouhých letech válčení nedokázali pracovat, tak maximálně snad jako šoféři.

Osobně jsem pracoval na šachtě, kde ženy fáraly. Já tehdy ještě nebyl muž, chybělo mi dokonce pár měsíců do patnácti let. Jedné mladé a statné dívce z východního Slovenska, která se sbíječkou rubala uhlí, jsem dělal pomocníka. A po celý pozdější život a práci v dole jsem pak vzpomínal, že jsem se asi nikdy už tak nenadřel, jako tehdy. Byla doslova stachanovec. Proto je v mých očích trochu úsměvnou argumentace, zdůvodňující zakazování práce v dole její těžkou fyzickou náročností. Jednak již v době přijetí jmenované Úmluvy byly v dolech i lehké práce a za druhé znám fyzicky i mnohem náročnější práce, kde nikoho ani nenapadne ženám je odpírat.

Práce v podzemí je především jiným způsobem pro ženy nepříjemná, až naprosto nevhodná. Ženský organismus si vynucuje podstatně vyšší nároky na hygieničnost prostředí. A tu mu na naprosté většině pracovišť v podzemí není možné zajistit. Ač jsem přesvědčením, i praktickým životem, až radikální zastánce rovnoprávnosti žen, tvrdím, že jsem poznal dvě prostředí, kam žena opravdu nepatří. Je to práce v podzemí a expediční horolezectví v nejvyšších horách světa. V tom druhém případě výjimky přece jen respektuji, ale v tom prvním ne.

Je ještě jeden argument proti práci žen v dolech a tím jsou sexuální problémy. V podzemí je jednak tma a především je velmi prostorově rozsáhlé. Samotná pracoviště tvoří jen zlomek všech důlních prostor, a tak je zde mnoho míst, kam za celou pracovní dobu, jak se říká, nepáchne ani noha. Ideální to prostředí k sexuálním hrátkám. Nakonec právě na tento problém v našich dolech doslova zašel dogmatický boj o rovnoprávnost žen v hornictví. Nevadilo ani tolik, že důlní dozorce přistihl dvojici v intimní situaci. To bylo spíše důvodem k pikantním posměškům. První problémy začínaly přicházet až s logickým výskytem sexuálního násilí. Žena v té tmě mimo jiné ani nebyla schopna identifikovat násilníka. Po několika problematických případech nakonec definitivně vše vyřešil jeden z právníků Báňského úřadu. Z pracovního práva vyvodil, že dítě zplozené znásilněním v dole, je z hlediska práva pracovním úrazem. Z čehož vyplývá, že podnik je povinen plného odškodnění postižené, čili vyživovací povinností po celý dlouhý věk dítěte. Pokud si pamatuji, nikdy toho verdiktu ani nemuselo být použito. V té době totiž naprosto stačilo, aby takovýto "expertní" právní výklad přijal patřičný tajemník KSČ, a během několika dní nepracovala v ostravských, karvinských a orlovských dolech ani jedna žena.

Zastávám přes všechny zmíněné zkušenosti pořád názor, že ženám nemá být právně zakazována žádná činnost. Pracovní či ve volném čase. Ale na druhé straně nemůže také nikdo zakazovat firmám, aby se například nechránily před náhradami "škod", které absolutně nezaviní, a přece se jim nedokáží vyhnout.

Jmenovaná Úmluva byla dítkem doby. Přikláním se spíše k jejímu přirozenému vyhasnutí, než k jakémusi "gerojskému" vypovídání, ať již je motivováno demagogií absolutizovaného pojetí svobody, či pseudoradikálním feminismem. Podle mých znalostí o důlních provozech by stačilo například, aby instituce státního hygienického dozoru stanovila pro práci žen v podzemí takové předpisy, které by skutečně zajišťovaly nutnou úroveň hygieny. Pokud si je jako odborník na bezpečnost v dole dovedu představit, tvrdím odpovědně, že již jenom z toho důvodu by sebevětší pracovní výkon žen v dole byl ekonomicky neefektivní.

Nikdy nic na světě neexistuje v absolutní podobě. Tedy ani rovnoprávnost v zaměstnávání žen a mužů. I jedna lidová moudrost přece říká, že výjimka potvrzuje pravidlo. Ženy by neměly proto vnímat jako svou diskriminaci, že nemohou pracovat v dolech. Naopak, měli by ji i bez složitého právního řádu uznávat třeba jako projev mužského gentlemanství, či pouhé ochrany před zbytečnými obtížemi, jichž mají dík své přirozenosti i tak dost.

                 
Obsah vydání       15. 2. 2008
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 Další přeběhlíci... a prezident
15. 2. 2008 Prezidentem byl znovu zvolen Václav Klaus
15. 2. 2008 Opět neobjektivní ČT Bohumil  Kartous
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Nepokrytá kampaň ve prospěch KSČM
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
15. 2. 2008 Nevysloveným jádrem diskuse je samotná povaha poslaneckého či senátorského mandátu Petr  Novotný
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Čtyři otázky poslanci Maštálkovi Jan  Rovenský
16. 2. 2008 Stále neklidná Gruzie
14. 2. 2008 Řešení pro tajnou volbu: zaškrtnout, vyfotit, nehodit Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Úmluva ILO o zákazu práce žen v podzemí Stanislav A. Hošek
15. 2. 2008 Nevydíratelný Bursík: Ani 70% občanů ho nepřesvědčí Vladislav  Černík
15. 2. 2008 O co vlastně jde Petr  Wagner
15. 2. 2008 Co mohou Srbové dělat s nezávislostí Kosova? Ivo  Šebestík
15. 2. 2008 Proč by měli Srbové vůbec něco dělat se samostatností Kosova?
15. 2. 2008 Strategie úspěchu Jan  Mertl
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý
15. 2. 2008 Proč se politiků Václav Moravec přímo nezeptá?
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
15. 2. 2008 Peklo na zemi Sandra  Wain
15. 2. 2008 CERGE-EI je nepolitická organizace
15. 2. 2008 Skutečný motiv, proč se odkládá přijetí eura? Jan  Macháček
14. 2. 2008 Česká televize má "moderátorská esa"
14. 2. 2008 Ivánku, kamaráde ..... neblbni, kámo. Karel  Březný
13. 2. 2008 Co dělat a co nedělat Rudolf  Převrátil
14. 2. 2008 Volba prezidenta na ČT1 a ČT24 v pátek 15. února
15. 2. 2008 Demokracie ohrožena II.: Pod/vodná volba p/rezidenta Wenzel  Lischka
15. 2. 2008 Učebnice českých fyziků nejsou intelektuálním dobrodružstvím Boris  Cvek
15. 2. 2008 ŠK: Kritizovat materialismus exaktní vědy může jen blbec nebo pánbíčkář Boris  Cvek
14. 2. 2008 Metafyzika pana Tichánka Jiří  Štěpán
14. 2. 2008 Základní otázka, nejen filosofická Petr  Frish
14. 2. 2008 Metafyzické názory do fyziky nepatří Jiří  Šoler
14. 2. 2008 Errata, zneuznaní géniové a vynálezci dutoprostoru Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Stanovisko CEVRO Institutu k osobě Martina Bacíka
14. 2. 2008 Britský soudce: Pouze vlastnit teroristickou literaturu není trestný čin
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily
14. 2. 2008 Je to normální, být jiný, neboli Obvyklý čas pro depresi se střídá s věkem šťastného života Uwe  Ladwig
14. 2. 2008 Interspar musí zaplatit pokutu půl milionu korun za porušování zákona
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008