14. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2008

Metafyzické názory do fyziky nepatří

Reakce na článek Bohumila Tichánka "Ukončit normalizaci české fyziky"

Dovoluji si Vám odpovědět slovy Vámi citovaného Isaaca Newtona:

But hitherto I have not been able to discover the cause of those properties of gravity from phćnomena, and I frame no hypotheses; for whatever is not deduced from the phćnomena is to be called an hypothesis; and hypotheses, whether metaphysical or physical, whether of occult qualities or mechanical, have no place in experimental philosophy. In this philosophy particular propositions are inferred from the phćnomena, and afterwards rendered general by induction.

Latinský originál bohužel právě nemám po ruce -- proto cituji z anglického překladu třetího vydání Principií (1726) vzniklého asi 50 let po jeho vyjití:

Ale jelikož jsem nebyl schopen zjistit příčinu vlastností gravitace na základě tohoto jevu, nevymýšlím žádné hypotézy (hypothesis non funge); protože co není odvozeno z jevu se má nazývat hypotézou; a hypotézy, ať už fyzikální nebo metafyzické, ať už okultního typu nebo mechanické, nemají místo v experimentální filosofii. V této filosofii jsou dílčí návrhy odvozeny z jevů a posléze obecně zaváděny indukcí.

Newton (sám věřící křesťan, theista, i když spíše heretik) odmítá jako součást přírodní filosofie (tj. v dnešním smyslu přírodních věd) jakékoliv hypotézy snažící se o výklad příčiny jevů -- tedy třeba toho, jak byl vytvořen. A tím, že připouští obecné pojmy zaváděné indukcí, zavrhuje i primitivní machovský princip, omezující poznání světa na úzkou oblast počitků. Snad právě schopnost zobecnění a abstrakce jsou tím, co odlišuje homo sapiens od ostatních zvířat (i když, co my o tom víme?).

Pravda, Newton zahajuje i svou Optiku větou (hypothesis non funge), čímž odmítá vlnovou teorii světla, která je základem současné optiky. Konečně proč ne -- dokázal pomocí částicového pojetí světla odvodit např. i známý zákon lomu. A nebránilo mu to v téže optice fenomenologicky popsat i jevy čistě vlnové, např. tzv. Newtonovy kroužky, samozřejmě bez vysvětlení. A ani Newtonova autorita nezabránila pozdějším fyzikům Newtonův názor opravit.

Nakonec váš příklad "Bílou barvu tvoří několik barevných složek" právě odpovídá primitivnímu subjektivnímu vnímání světa pomocí bezprostředních smyslových počitků, popisovaný jev není součástí fyzikálního popisu spektra elektromagnetického vlnění příslušných vlnových délek, ale je důsledkem fyziologie vnímání světla odpovídající třem barvocitlivým receptorům v sítnici. Takto lze oklamat lidské oko (např. v barevném tisku, barevném filmu či televizi), ale ne objektivní spektrální filtry -- třeba při specializovaných snímcích z družic. Vaše tvrzení, jak oko a mozek "opraví" vjem je zcela chybný -- oko naopak podstatně zúží informaci, kterou v sobě světlo nese. A mnohé z toho věděli fyzikové již za Newtona -- např. spektrální rozklad světla hranolem na spojité spektrum barev -- tedy ne jen na tři.

Fyzika prostě popisuje jevy tak, jak jej pozorujeme, a to bez ohledu na to, zda je přirozený nebo vytvořen uměle. Konečně -- studium moderní fyziky (relativita, kvantová fyzika) mne naučil, že základním problémem často nejsou ani tak vlastní fyzikální zákony (popisované většinou matematickým modelem), ale definice základních pojmů. Pokuste se exaktně definovat pojmy jako "přirozený" a "umělý". Na základě jevů, ne jako externí hypotézu. Já to bohužel nedokáži. A např. životnost či neživotnost podstatných jmen, kterou vidím někde v pozadí těchto pojmů, je vlastností gramatiky, ne fyziky.

A věci, které nedokáži odvodit na základě pozorování, nepatří do fyziky, ale někam do filosofie či třeba theologických spisů. Konečně -- i takových Newton několik sepsal a měl štěstí, že žil ve svobodné Anglii, v katolické totalitě kontinentální Evropy by asi dopadl hůře.

Nevidím proto důvod, proč "ukončit normalizaci" fyziky. Fyzika je přírodní věda a metafyzické názory, které se snažíte propagovat, do ní prostě nepatří.

A pokud chcete vidět hlubší souvislosti, třeba pokud jde o relativistickou fyziku, doporučuji důkladné studium matematiky. Konečně, totéž platí i pro Newtonovu fyziku -- zákony newtonovské fyziky jsou, formálně řečeno, diferenciální rovnice. Bez důkladné znalosti matematiky je možno o fyzice klábosit, ale těžko můžete vidět trochu hlouběji. Potom Vám nezbývá než okultismus a metafyzika.

                 
Obsah vydání       14. 2. 2008
14. 2. 2008 Britský soudce: Pouze vlastnit teroristickou literaturu není trestný čin
14. 2. 2008 Řešení pro tajnou volbu: zaškrtnout, vyfotit, nehodit Štěpán  Kotrba
14. 2. 2008 Španělská pravice chce zubaře zdarma Darina  Martykánová
14. 2. 2008 Ivánku, kamaráde ..... neblbni, kámo. Karel  Březný
14. 2. 2008 Komunista Maštálka: Pouze politik, který si "zašpinil" ruce pravicovou politikou minulých let, dokáže něco změnit Jiří  Maštálka
14. 2. 2008 Kandidaturou Bobošíkové ke komunistickému zvolení Klause
14. 2. 2008 Je to normální, být jiný, neboli Obvyklý čas pro depresi se střídá s věkem šťastného života Uwe  Ladwig
14. 2. 2008 Česká televize má "moderátorská esa"
14. 2. 2008 Interspar musí zaplatit pokutu půl milionu korun za porušování zákona
14. 2. 2008 Volby jako performance, Miloš  Štěpánek
14. 2. 2008 Ústava ČR má díru, kdopak nám ji opraví? Martin  Gřeš
14. 2. 2008 Amatérismus BL František  Řezáč
14. 2. 2008 Taky "Budete se účastnit"? Miloš  Dokulil
14. 2. 2008 V USA před prezidentskými volbami přihořívá? Miloš  Dokulil
14. 2. 2008 Je možné kultivovat českou politiku? Ivo  Šebestík
14. 2. 2008 Errata, zneuznaní géniové a vynálezci dutoprostoru Štěpán  Kotrba
14. 2. 2008 Metafyzické názory do fyziky nepatří Jiří  Šoler
14. 2. 2008 Základní otázka, nejen filosofická Petr  Frish
14. 2. 2008 Metafyzika pana Tichánka Jiří  Štěpán
14. 2. 2008 Ukončit normalizaci české fyziky Bohumír  Tichánek
14. 2. 2008 Svátek demokracie Radovan  Baroš
14. 2. 2008 Ošuntělá povrchnost pana Čulíka
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
13. 2. 2008 Chladné ANO pro radar i NATO je totéž, co teplé NE - rozhodně nikterak vřelé vztahy k USA Martin  Martínek
13. 2. 2008 Občanské aktivity majitelů klíčů se rozvíjejí
13. 2. 2008 Co dělat a co nedělat Rudolf  Převrátil
13. 2. 2008 Komunisté na Topolánkově cestě do ztracena Lubomír  Novotný
13. 2. 2008 Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové Štěpán  Kotrba
13. 2. 2008 Dlouhověkost zřejmě závisí na sportování po sedmdesátce
13. 2. 2008 Bobošíková jako zkouška pevnosti hlasů koalice i opozice Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Jana Bobošíková třetím kandidátem na prezidenta ČR Štěpán  Kotrba
13. 2. 2008 Rozpadlé NATO už Spojeným státům jako zástěrka neposlouží
13. 2. 2008 Spojené státy obviňovány, že chtějí uspořádat monstrprocesy s šesti muži z Guantánama
13. 2. 2008 Jana Bobošíková na Hrad! ...? Jan  Hamáček
13. 2. 2008 Nadcházející finanční krize bude zřejmě v Japonsku
13. 2. 2008 Vláda chce odříznout od internetu lidi, kteří porušují copyright
12. 2. 2008 Budeme s ďáblem i nadále tančit? Josef  Brož
12. 2. 2008 Zabitý bobr, aneb kdo bude bručet, pane Langere? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
15. 2. 2008 Stanovisko CEVRO Institutu k osobě Martina Bacíka