14. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2008

Metafyzika pana Tichánka

Reakce na článek Bohumila Tichánka "Ukončit normalizaci české fyziky"

Přiznám se, že mě stálo jisté úsilí, abych z textu pana Tichánka pochopil jeho hlavní myšlenku. Mám zato, že je jí postesk nad normalizačním myšlením českých fyziků a jejich neschopností přijmout odvážné originální nápady. To je také zřejmě onen společenský aspekt problému, který článek kvalifikuje pro publikaci v Britských listech. Přesto se domnívám, že pouhé konstatování neradostného stavu české vědy bez bližšího nastínění důvodů, které k tomuto závěru vedly, je poněkud nefér. Autor komentuje neradostný stav české fyziky na základě sdělení nejmenovaného pedagoga, že by si netroufnul kolegům představit Tichánkovu myšlenku o stvoření vesmíru nadřazenou civilizací. Bližší vysvětlení motivů dotyčného učitele si můžeme jen domýšlet (stěžoval si snad na "tlak z vyšších míst?"). Celá věc má zřejmě objasnit příčinu fyzikálních zákonů, zejména příčinu platnosti speciální teorie relativity.

Ať už je pod slovem "příčina" myšleno cokoli. Vzhledem k tomu, že pan Tichánek svou myšlenkovou konstrukci prakticky nepopisuje, nemohu se k ní vyjadřovat. Stejně tak se nemohu vyjadřovat ke konkrétní reakci zmíněného fyzika, s nímž byla tato myšlenka diskutována. Ovšem vzhledem k tomu, že pan Tichánek navštívil přírodovědné pracoviště a stěžuje si na neochotu pracovníků diskutovat vědecké aspekty jeho nápadu, předpokládám, že svůj konstrukt považuje za vědeckou teorii se vším všudy. Proto si neodpustím několik poznámek k otázce vědecké metody a k dnešním způsobům prezentace vědeckých výsledků.

Sám jsem se setkal s řadou lidí, kteří měli více či méně silný dojem, že na základě neortodoxních úvah přišli na kloub fungování celého vesmíru. Tyto názory jsou typicky založeny na spíše filozofickém výkladu fyzikálních zákonitostí a na základě dodatečných hypotéz (jiné civilizace, mechanistický výklad světa apod.), které jsou závislé na vkusu příslušného autora a vytvářejí dojem důvodu či příčiny (stejně jako morální pravidla mohou být snadněji přijímana z božích rukou než z abstraktních sociologických důvodů). Z této pozice se pak autoři snaží dosáhnout souladu se známými fyzikálními pravidly. Ale zpravidla jen s jejich některými aspekty (někteří mají rádi kvantovou teorii, jiní teorii relativity, ...).

Sám dokážu vymyslet bezpočet hypotéz, které budou v souladu s některými pozorovanými jevy. Fyzici na celém světě jsou vděčnými adresáty podobných hypotéz od lidí mimo akademickou sféru. Je samozřejmé, že soulad s pozorovanými jevy je nutný, protože jinak by hypotéza byla vyrácena. Další krok už je obtížnější: Je třeba dosáhnout konzistentního vysvětlení všech dosud známých jevů, které má nová teorie ambice popisovat. To je velmi důležitý aspekt problému, protože umožnuje přesunout takovouto teorii z šanonu "Nefungující" do šanonu "Ekvivalentní tomu, co již známe".

Najde-li se jakýkoli nesoulad s fungováním světa, teorie nemůže být správná. Kupodivu, tento aspekt mnoho tvůrců alternativních teorií pomíjí. Teorie, která má ambici být obecnější než speciální teorie relativity, musí být v souladu se všemi tvrzeními speciální relativity v podmínkách, v jakých jsme relativitu ověřili, což zahrnuje například i celou současnou kvantovou teorii pole. Tím se dostávám k poslednímu podstanému bodu, kterým je prediktivní schopnost nové teorie: Jaké nové jevy, které jsou v rozporu s dosud známými pravidly vesmíru tato teorie předpovídá? Neboli čím se fakticky liší předpovědi staré a nové teorie? Které nedostatky staré teorie jsou odstraněny? Jak je možné to prakticky ověřit? Pokud nic takového teorie neobsahuje, pak není žádnům posunem kupředu, protože popisuje totéž co teorie původní.

Nabízí-li ovšem nová teorie takovýto potenciál, pak ji můžeme přesunout do šanonu "Vyvratitelná" a tím ji zařadit mezi skutečně vědecké teorie, které mohou být užitečné k lepšímu pochopení světa. Dokud nejsou vyvráceny. Dodatečné, pro laika mnohdy líbivé filozofické předpoklady nehrají žádnou roli a nejsou kritériem pro posuzování kvality teorie. A pokud ano, pak platí pravidlo, že čím méně dodatečných nevyvratitelných předpokladů teorie používá, tím je důveryhodnější. Oocamova břitva je tím nástrojem, kterým oddělujeme vědu od snění. Fantazie je ovšem pro vědu nepostradatelná, protože bez ní nevznikají nové myšlenky ani teorie. Zároveň je však nutné držet se pravidel a kritérií, která oddělují zrno od plev.

Jak prohlásil Richard Feynman o Einsteinovi, jen velký člověk dokáže mít hlavu v oblacích a přitom stát nohama na zemi. Je obtížné přijít s nápady, které jsou zároveň originální i užitečné. Proto se Nobelova cena za fyziku uděluje jen jednou ročně...

Pan Tichánek je s těmito tradičními kritérii kladenými na vědecké teorie podle všeho obeznámen. Proto věřím, že se dlouhodobě snažil najít slabá místa ve svých konstrukcích a snažil se je vyvrátit. Jistě dříve, než odsoudil celou českou fyziku za její normalizační charakter. Je to pochopitelně úkol nelehký. Abych mohl nějakou vědeckou teorii vyvrátit, je nutné ji nejprve pochopit. Netvrdím, že pan Tichánek nerozumí moderní fyzice, ale každý jsme do jisté míry omezeni svým oborem. Lidí schopných přispět podstatnou měrou ke všem otázkám moderní fyziky není na světě moc. Z toho důvodu je důležitá neustálá komunikace s ostatními vědci a sledování odborné literatury. Pokus na pražské technické vysoké škole zřejmě nevyšel, ale pokud je pan Tichánek přesvědčený, že jeho myšlenka je natolik originální, že může vést ke zcela novému chápání základů fyziky, pak jistě stojí za to věnovat úsilí dalším pokusům o její zveřejnění.

Pokud nedůvěřuje českým fyzikům, může se obrátit na zahraniční? Obávám se ovšem, že výsledek může být dosti podobný v Česku, ve Francii, v Japonsku i v USA. Jistě, vědci jsou jen lidé a mnozí mohou podléhat nejrůzějším osobním sympatiím a antipatiím. Fyzika je všude na světě stejná. Někde se dělá lépe, jinde hůře, ale všude za stejných pravidel pro posuzování objektivní platnosti výsledků. Dobrá myšlenka najde ohlas. Současná věda není světem uzavřených laboratoří, v nichž si vědci nezávisle na ostatních bádají nad svými marginálními problémy. Všichni dnes publikují ve stejných mezinárodních časopisech a podle toho jsou také hodnoceni. Kdo publikuje kvalitní a originální myšlenku první, vyhrává. Kdo odmítá nové myšlenky a celoživotní vzdělávání, ten prohrál. Vědecké prostředí je velmi konkurenční. Česká věda jistě není bez chyb a vědci sami by si dokázali postěžovat nejlépe. Nic ale nebrání panu Tichánkovi publikovat své výsledky a ukázat, že má pravdu. V době serverů s preprinty článků je zveřejnění výsledků triviální záležitost. Doufám jen, že pan Tichánek provedl důkladnou rešerši zahraniční literatury týkající se nám nadřazených civilizací. Na podobných problémech pracuje mnoho lidí. Především v zemích, které nejsou tak drasticky normalizovány jako Česká republika. Tito lidé zajisté své výsledky svobodně zveřejňují a jsou respektováni coby autority na prestižních výzkumných institucích.

Často se říká, že silné tvrzení vyžaduje silné důkazy. To by mělo platit nejen pro vědu, ale i pro posuzování společenských otázek. Označit českou fyziku za normalizační, to je tvrzení velmi silné. Obzvlášt od člověka, který se podle svých slov v akademickém prostředí nepohybuje. Jedna neshoda s pedagogem na technické vysoké škole skutečně není reprezentativní analýzou stavu české fyziky. Obzvlášť pokud autor nepopisuje konkrétní předmět sporu. Převrat v roce 1989 nevedl k tomu, že všechny názory na strukturu fyzikálních zákonů jsou stejně kvalifikované. Vedl jen k tomu, že všechny mohou být svobodně prezentovány. Pokud ovšem vědecké závěry pana Tichánka stojí na podobně vratkých základech jako jeho posuzování české vědecké komunity, pak se musím ptát, zda za jeho odsudkem české fyziky nestojí spíš neochota kriticky zhodnotit vlastní výsledky a podrobit je kritice na mezinárodní fyzikální společnosti.

Jiří Štěpán Laboratoire d'Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique

Observatoire de Paris - Meudon, France

                 
Obsah vydání       14. 2. 2008
14. 2. 2008 Britský soudce: Pouze vlastnit teroristickou literaturu není trestný čin
14. 2. 2008 Řešení pro tajnou volbu: zaškrtnout, vyfotit, nehodit Štěpán  Kotrba
14. 2. 2008 Španělská pravice chce zubaře zdarma Darina  Martykánová
14. 2. 2008 Ivánku, kamaráde ..... neblbni, kámo. Karel  Březný
14. 2. 2008 Komunista Maštálka: Pouze politik, který si "zašpinil" ruce pravicovou politikou minulých let, dokáže něco změnit Jiří  Maštálka
14. 2. 2008 Kandidaturou Bobošíkové ke komunistickému zvolení Klause
14. 2. 2008 Je to normální, být jiný, neboli Obvyklý čas pro depresi se střídá s věkem šťastného života Uwe  Ladwig
14. 2. 2008 Česká televize má "moderátorská esa"
14. 2. 2008 Interspar musí zaplatit pokutu půl milionu korun za porušování zákona
14. 2. 2008 Volby jako performance, Miloš  Štěpánek
14. 2. 2008 Ústava ČR má díru, kdopak nám ji opraví? Martin  Gřeš
14. 2. 2008 Amatérismus BL František  Řezáč
14. 2. 2008 Taky "Budete se účastnit"? Miloš  Dokulil
14. 2. 2008 V USA před prezidentskými volbami přihořívá? Miloš  Dokulil
14. 2. 2008 Je možné kultivovat českou politiku? Ivo  Šebestík
14. 2. 2008 Errata, zneuznaní géniové a vynálezci dutoprostoru Štěpán  Kotrba
14. 2. 2008 Metafyzické názory do fyziky nepatří Jiří  Šoler
14. 2. 2008 Základní otázka, nejen filosofická Petr  Frish
14. 2. 2008 Metafyzika pana Tichánka Jiří  Štěpán
14. 2. 2008 Ukončit normalizaci české fyziky Bohumír  Tichánek
14. 2. 2008 Svátek demokracie Radovan  Baroš
14. 2. 2008 Ošuntělá povrchnost pana Čulíka
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
13. 2. 2008 Chladné ANO pro radar i NATO je totéž, co teplé NE - rozhodně nikterak vřelé vztahy k USA Martin  Martínek
13. 2. 2008 Občanské aktivity majitelů klíčů se rozvíjejí
13. 2. 2008 Co dělat a co nedělat Rudolf  Převrátil
13. 2. 2008 Komunisté na Topolánkově cestě do ztracena Lubomír  Novotný
13. 2. 2008 Stálá komise pro sdělovací prostředky bude rozhodovat o odvolání Marie Ptáčkové Štěpán  Kotrba
13. 2. 2008 Dlouhověkost zřejmě závisí na sportování po sedmdesátce
13. 2. 2008 Bobošíková jako zkouška pevnosti hlasů koalice i opozice Štěpán  Kotrba
12. 2. 2008 Jana Bobošíková třetím kandidátem na prezidenta ČR Štěpán  Kotrba
13. 2. 2008 Rozpadlé NATO už Spojeným státům jako zástěrka neposlouží
13. 2. 2008 Spojené státy obviňovány, že chtějí uspořádat monstrprocesy s šesti muži z Guantánama
13. 2. 2008 Jana Bobošíková na Hrad! ...? Jan  Hamáček
13. 2. 2008 Nadcházející finanční krize bude zřejmě v Japonsku
13. 2. 2008 Vláda chce odříznout od internetu lidi, kteří porušují copyright
12. 2. 2008 Budeme s ďáblem i nadále tančit? Josef  Brož
12. 2. 2008 Zabitý bobr, aneb kdo bude bručet, pane Langere? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
15. 2. 2008 Stanovisko CEVRO Institutu k osobě Martina Bacíka