10. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2007

Dny osvobození v jednom podbrdském městečku

Napsal Petr Klán podle vzpomínek Josefa Klána (*1921)

V sobotu 5.5.1945 jsme v Hostomicích vstávali do zamračeného rána. Šedivá plachta oblohy visela nehybně nad krajinou a každou chvíli hrozila deštěm. Bylo krátce po 9. hodině, když maminka přispěchala z náměstí a celá vzrušená vypravovala, co je tam lidí. Všude odstraňují německé nápisy jako by už tady byl konec války a my byli svobodní. Německá posádka je schovaná ve škole a vůbec nezasahuje. Ihned jsem se oblékl, vyslechnul matčiny starostlivé pokyny a spěchám za kamarádem Jardou. Ten je u radia a sděluje mi, že Američané jsou již v Plzni a v Praze vypuklo povstání. Chvíli ještě posloucháme rozhlas a potom spěcháme na náměstí.

Tam již je plno. Hotel zvaný Záložna hučí jako podrážděný úl. Proskakuje mnoho fám a pověstí. Američané tu prý mají být každou hodinu. Mají prý hodně jízdních kol a jiných potřebných věcí, které lze od nich získat. Věří se všemu. Tak s Jardou vyrážíme na silnici, kde se mají objevit. Tam čekáme spolu se zástupem lidí do poledne, ale nic se neděje. Po nějakém vojsku není ani stopy.

Mezitím se na radnici, kde vládnul komisař Hájek, který byl zajištěn, ustavilo z bývalých vojáků naší republiky vojenské velení Hostomic. Velitelem byl určen poručík ing. Vojanec. Delegace občanů v čele s vrchním strážmistrem Šikem a strážmistry Syblíkem a Topinkou se odebrala do školy vyjednávat s německým vojenským velením o kapitulaci místní posádky. Velitel posádky však kapitulaci odmítl. Vzdají se pouze řádné armádě. Jelikož však proskočila zpráva, že v Osově jsou oddíly generála Vlasova (vlasovci - Ruská odštěpenecká armáda, která chtěla bojovat proti komunismu), byli k ní vysláni poslové se žádostí o pomoc. Záhy poté přirachotil před školu jejich tank obsazený pěchotou. Ta zalehla v blízkém parku a tankové dělo vystřelilo výstražnou ránu. Záhy po ní začali ze školy vycházet vzdávající se němečtí vojáci. Jejich odevzdané zbraně, převážně pušky, byly použity na vyzbrojení místních občanů. Zajatí vojáci byli umístěni zpět ve škole.

Začalo hustě pršet a počáteční obrovské nadšení našich občanů počalo trochu chladnout. Z Prahy docházejí hrozivé zvěsti a jak to vyhlíží, nebude povstání jednoduchou záležitostí. Začínají střety s německými oddíly a jsou oběti na životech. V předsálí hotelu Záložna byla zřízena strážnice, kde hlídkovali naši bývalí vojáci ozbrojeni puškami. Ve večerních hodinách se od Jinec přiřítilo ozbrojené vozidlo s německými vojáky. Někdo z lidí v Záložně po nich vystřelil. V zápětí následovala přímo z auta dávka z automatické zbraně. Jedna střela smrtelně zasáhla patnáctiletého chlapce Jaroslava Vitáska.

To ale pro tento večer nebylo všechno. Kamarád Jarda, fanatik do muziky jako já, se doslechl, že se v blízkém Běštíně má večer hrát. Tamější muzikant dává dohromady kapelu, aby byla připravena na hojné účinkování na tanečních zábavách, které byly dosud zakázané. Až bude mír, budou muzikanti na roztrhání. A tak dal Jarda do kapsy klarinet a vyrazil, aniž by se nějak zamyslel nad nebezpečnou situací. V Běštíně bylo samozřejmě ticho. Kdo by měl zájem o muziku, když se v Praze bojovalo. A tak se dal na zpáteční cestu. Jen vyšel z Běštína, předjelo ho auto s německými ozbrojenci. Za okamžik k němu dolehla série výstřelů. To se naplnil život běštínského občana Reinera, který když viděl auto s německými vojáky, se lekl a začal prchat do polí. Nedůvěřiví a vystrašení Němci v domnění, že to je nějaký záškodník, po něm vyslali smrtící dávku. A Jarda, že šel klidně svou cestou, toho minuli bez povšimnutí. Bylo to stejné auto, které mělo na svědomí smrt mladého chlapce výše. Nakonec i ono neušlo svému osudu. V Osově jej rozstříleli vlasovci.

Náměstí se rychle vyprázdnilo. Smrt nevinného chlapce a také strach z němců rozrušených odporem obyvatelstva a zlé zprávy z Prahy patřičně zmrazily počáteční optimismus. Následující den v neděli nastala v Praze kritická situace. Německá armáda obsazuje Prahu, bojuje se na rychle postavených barikádách. Rozhlas volá o pomoc na všechny strany. V kritické situaci žádá Česká národní rada o pomoc generála Vlasova. V jejím vedení jsou však rozpory. Prokomunisticky orientovaný Josef Smrkovský je proti tomu a odmítnul jednat s přítomným generálem Burjačenkem. A tak se střílí a vraždí v Praze dále. Na volání o pomoc Moskva mlčí, na západě generál Patton stojí se svými vojáky na linii u Plzně, jak bylo se Stalinem dohodnuto. Později prohlásil: "Měli jsme pochodovat dále bez ohledu na dohodu".

V Hostomicích bylo po tragickém večeru celkem klidno. Zajaté německé vojáky vlasovci odvedli neznámo kam. Také se objevilo několik partyzánů z okolních lesů a došlo ke střetům s vlasovci. Ze solidarity z těžce zkoušenou Prahou bylo tam z našeho města vypraveno auto s potravinami. Auto se vzhledem k bojům vrátilo zanedlouho zpět, aniž by splnilo svůj úkol. Na náměstí byl pokácen mohutný topol za účelem barikády. Komu a proč měla bránit v průjezdu, když silnici užívali jak Němci, tak vlasovci, nebylo jasné.

Ke konci války bylo území Protektorátu relativně bezpečným územím. Proto sem Němci na svém ústupu shromažďovali obrovská množství různých surovin, polotovarů, poživatin, součástek a spousty jiných věcí. Kdejaký vhodný objekt byl naplněn až po střechu. Stejně tak i objekt nedaleké cihelny. To přirozeně nemohli nevědět místní občané a tak za bezprávního stavu, který v těchto dnech panoval, vypuklo rabování. Děly se odporné křivdy a bezpráví německému civilnímu obyvatelstvu a to převážně lidmi, kteří se za jejich vlády neměli právě špatně a mnozí z nich s Němci spolupracovali. Potupen byl např. správce místní rukavičkárny Diemling, který uchránil tolik našich děvčat od nasazení v Říši. A nakonec to ani Němec nebyl, nýbrž Rakušan. Měl ale majetek a to stačilo. A spousta podobných příběhů byla tou druhou, odvrácenou tváří českého odporu.

7. května začínalo být opravdu zle. Němci pálili na Prahu z okolních výšin děly mimo jiné i na nemocnici Bulovku. V těchto kritických chvílích nesmírně pomohly Praze oddíly generála Vlasova. Ten vyzval německou armádu v Praze ke kapitulaci. Američané stojí bezmocně u Plzně a spojenecké dohody jim brání v dalším postupu na pomoc Praze. Několik jejich vozidel do Prahy proniklo, jednají s Českou národní radou, ale bezvýsledně. Prahu z politických důvodů musí osvobodit Rudá armáda. A tak jsou nuceni Američané a s nimi i jejich vojáci české národnosti nečinně přihlížet německému řádění.

8. května naše městečko opouštějí vlasovci, kteří nám tolik pomohli. Bojí se ruské bolševické armády, která je bezohledně likviduje. Utíkají na jih k Američanům. Došla zpráva, že německý válečný komisař v Hostomicích Hájek se ve sběrném táboře na Dobříši oběsil. Nebylo divu. Naši lidé si vybíjeli své hrdinství na bezmocných civilistech. Týrali je hladem a bitím, aniž by jim v tom někdo bránil. Co se v těchto dnech děje, to nesrovnají ani příští desetiletí. Pod tlakem situace dochází k jakési samozřejmé povinnosti mladých mužů se zapojit do domobrany. Tak včerejší i dnešní noc hlídkujeme za městem na stráži spolu s kamarádem Jardou. Nevím, co bychom si počali, kdyby se objevili skuteční Němci.

9. května je situace v Praze nejzoufalejší. Německý tank pobořil Staroměstskou radnici. Ke zkáze přišel i slavný orloj. Konečně se ze severu řítí tolik očekávané ruské tanky rychle likvidující německý odpor. Vypuklo obrovské nadšení. Davy rozjásaných lidí vítají tento krásný den své osvoboditele. My na podbrdském venkově jsme prožívali poprvé po dlouhých letech nádherný večer plný opojného štěstí znovu nabyté svobody. Němci, vlasovci -- všechno pryč. Rusové ještě do našeho městečka nedorazili, ale Praha již je svobodná a to stačí. Už se mluví o zábavách, které budou a dychtivá mládež se po tak dlouhém půstu již nemůže dočkat okamžiku, kdy na podiích a kruchtách zasednou nadržení muzikanti a začnou vyhrávat.

Ve čtvrtek 10. května jsme odpoledne byli s Jardou na náměstí. Nebyli jsme sami. Proslýchalo se, že od Dobříše co nevidět mají přijít Rusové. Tak se zde shromáždil početný zástup zvědavců napínajících sluch, aby zachytil rachot tolik očekávaných tanků. V pozdním odpoledni se naše očekávaní naplnilo. Od Dobříše projela kolona nákladních aut s vojáky, u nichž naše upřímné vítání nebudilo přílišný ohlas. Zpod kšiltů vysokých zelených čepic na nás zíraly studené oči bez jiskry citu či pohnutí. Pod nimi se svírala pevně sevřená ústa bez úsměvu a jen málokterá dlaň se zvedla k letmému zamávání. Jak jsme se později dověděli, byli to příslušníci obávané sovětské tajné policie G.P.U. Ti přijížděli všude jako předvoj a pátrali především po vlasovcích. Tak jsme byli naším prvním kontaktem s Rudou armádou trochu zaskočeni i zklamáni. Naši pozornost ale upoutaly značky jejich automatů. General Motors, Ford, Studebaker -- samá Amerika. Vše nablýskané, zářící novotou.

Jdeme večer s Jardou domů a rozebíráme dojmy. Náš rozhlas zrovna hlásil, že v Rokycanech hlídka zadržela auto s nejvyšším protektorátním představitelem K.H. Frankem. Proti nám šel jedem místní občan. Upoutala nás klopa jeho svátečního kabátu. Byla ověšena rudými fábory. Komunistické podhoubí vylézalo na světlo ...

                 
Obsah vydání       10. 5. 2007
10. 5. 2007 "Je na vás, občanech, jak mě budete soudit"
10. 5. 2007 Konec "dobrého života" ve Francii?
10. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany Štěpán  Kotrba
10. 5. 2007 Ne-profesionální ne-veřejnoprávní Česká ne-televize Jakub  Rolčík
10. 5. 2007 Zabraňme vzniku autoritativního režimu v ČR prostřednictvím prodejných médií Milan  Valach
10. 5. 2007 Co lidovci a ODS
10. 5. 2007 Tony Blair: začátek konce
10. 5. 2007 Nejúčinnější strach je malý strach
10. 5. 2007 Schopnost říci NE Ladislav  Žák
10. 5. 2007 Byli jsme to my? Jan  Čulík
10. 5. 2007 Turecká kríza Radovan  Geist
10. 5. 2007 Klaus nepřemýšlí o Evropě Václav  Chyský
10. 5. 2007 Procházka Richard  Weiner
10. 5. 2007 Čím dříve Dům Agapé skončí, tím lépe pro veřejné finance Štěpán  Kotrba
10. 5. 2007 S mobilním telefonem až do omdlení, aneb O čem rodiče měli vědět, že to má větší dráždivost než čokoláda Uwe  Ladwig
10. 5. 2007 "Vystavování lidských těl je legální" Radek  Mikula
10. 5. 2007 Dlouhá noc muzeí se koná i v ČR
10. 5. 2007 Dny osvobození v jednom podbrdském městečku Petr  Klán
10. 5. 2007 Zásah proti neonacistům v Brně byl oprávněný
9. 5. 2007 Lula
9. 5. 2007 Proč mladí nechtějí volit sociální demokracii Tomáš  Gawron
9. 5. 2007 Americké bestsellery, Ježíš a zabíjení všech nevěřících Greg  Evans
8. 5. 2007 Topolánek: VŠUDE UMÍRAJÍ LIDÉ. Někteří ve válkách, někteří při autonehodách, někteří jen tak. Jan  Neoral
8. 5. 2007 Czech Prime Minister Topolánek: People die everywhere. Some of them die in the wars, others during car crashes, some just die Jan  Neoral
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
9. 5. 2007 Prečo sa Európa nemôže spoliehať na NATO Eduard  Chmelár
9. 5. 2007 Nadělej prachy a natáhni bačkory? (2. část) Miloš  Dokulil
9. 5. 2007 Mé politické přesvědčení Boris  Cvek
7. 5. 2007 Mezinárodní konference proti militarizaci Evropy Štěpán  Kotrba, Jan  Berousek
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
10. 5. 2007 Dny osvobození v jednom podbrdském městečku Petr  Klán
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
10. 5. 2006 Estonští představitelé oslavují příslušníky Waffen SS Stanislav  Kliment
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Juščenko chce uznat banderovce za účastníky Velké vlastenecké války Stanislav  Kliment
9. 5. 2006 Za co a s kým jsme bojovali   
9. 5. 2006 Target -- Prague, Czech: Jak Američané bombardovali Prahu Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Úmluva vlád ČSR a SSSR o spojenectví proti fašismu a vzniku Svobodovy armády Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Ukrajina: Nejen staří banderovci, ale i současný antisemitismus Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Smutný osud bombardovaného "rodinného stříbra"   
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
24. 5. 2005 ...a ani spojenci by Německo neporazili bez příspěvku SSSR   
23. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce IV. Boris  Cvek
23. 5. 2005 Anglo-německý spor o obětech a vinících Richard  Seemann
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek